Nyt grundløst angreb på Læger uden Grænser fra de italienske myndigheder

Vi fordømmer på det kraftigste, at de italienske myndigheder har anmodet om at beslaglægge skibet Aquarius for påståede uregelmæssigheder i den måde, skibet har bortskaffet affald på.

Det er et grundløst tiltag helt ude af proportioner. Et tiltag, som udelukkende har til formål endnu en gang at kriminalisere livreddende medicinsk og humanitær hjælp til søs.

”Efter to år med krænkende og ubegrundede påstande om, at vi skulle samarbejde med menneskesmuglere, juridiske undersøgelser og bureaukratiske hindringer for vores humanitære arbejde, bliver vi nu beskyldt for organiseret kriminalitet rettet mod ulovlig håndtering af affald.”

“Det seneste forsøg fra de italienske myndigheder på at stoppe humanitær livreddende arbejde på havet for enhver pris er uhyrligt, ” siger Karline Kleijer, Head of Emergencies i Læger uden Grænser.

Vi følger reglerne

Anmodningen om at beslaglægge Aquarius og ordren om at indefryse nogle af vores bankkonti kommer efter en længerevarende undersøgelse fra den offentlige anklagemyndighed i Catania.

En undersøgelse, der handler om bortskaffelse af affald om bord på skibet – især med fokus på madrester, tøj fra de reddede mennesker og affald fra skibets medicinske aktiviteter.

Læger uden Grænser har altid fulgt standardprocedurerne, når det kommer til affaldshåndtering på vores redningsfartøjer. Relevante myndigheder har aldrig sat spørgsmålstegn ved disse procedurer, og de har heller ikke identificeret nogen sundhedsfare, da Læger uden Grænser begyndte at redde liv på Middelhavet i 2015.

Afviser alle anklager

Læger uden Grænser er fuldt ud villig til at samarbejde med de italienske myndigheder, men vi sætter spørgsmålstegn ved den offentlige anklagemyndigheds fortolkning af, hvad der er sket.

Vi afviser alle anklager om, at vi skulle være involveret i kriminel aktivitet, der er rettet mod ulovlig affaldshåndtering af enhver art.

Efter en vurdering af dekretet om beslaglæggelse og efter en intern undersøgelse har Læger uden Grænser besluttet, at vi vil appellere til italienske retsinstanser.

”Vi er klar til at uddybe fakta og stå til regnskab for de operationelle procedurer, vi har fulgt. Men vi står fuldstændig ved legitimiteten og det lovlige i vores humanitære arbejde”, siger Gabriele Eminente, direktør for Læger uden Grænser i Italien.

To år lang smædekampagne

”Disse gentagne angreb og grundløse beskyldninger er dem, der har ført til de virkelige forbrydelser, vi ser på havet i dag. Alene i år er 2.000 mennesker forsvundet på Middelhavet, mens andre stadig bliver ved med at tage den livsfarlige vej over havet uden en dedikeret redningstjeneste til at redde deres liv. Dem, der overlever, bliver sendt tilbage til umenneskelige detentionscentre i Libyen, hvilket er i strid med internationale konventioner og maritime love.

”To års smædekampagner mod redningsaktiviteterne på havet, grundløse offentlige beskyldninger om kriminelle handlinger og nedlukning af sikre ankomststeder har hæmmet den humanitære hjælp og afskrækket skibe af alle slags fra at komme både i havsnød til undsætning på Middelhavet. Resultatet er massive menneskelige lidelser, fordi den EU-finansierede libyske kystvagt sender flere og flere overlevende reddet i internationalt farvand til Libyen i strid med international humanitær lov”, siger Karline Kleijer.

Læger uden Grænser har reddet og hjulpet 80.000 mennesker over tre år på fem humanitære redningsskibe i koordination med maritime myndigheder og i fuld overensstemmelse med national og international lovgivning.

Skibet Aquarius er tvunget i havn i Marseille, efter at have fået inddraget det flag, det sejlede under, to gange som resultat af fælles politisk pres.