Michela Rizzotti/MSF

Middelhavet: Ny lov vil føre til flere dødsfald

Vi er gået sammen med 20 andre NGO’er. Vi er nemlig dybt bekymrede over, at de italienske myndigheder endnu engang forsøger at forhindre os i at redde liv på Middelhavet.

Et nyt italiensk dekret, som den italienske præsident underskrev den 2. januar i år, vil reducere redningskapaciteten i Middelhavet – og dermed gøre en af verdens dødeligste migrationsruter endnu farligere.

Den italienske regering kræver blandt andet, at civile redningsskibe skal sejle til Italien umiddelbart efter, at de har gennemført én redningsaktion. Skibene gennemfører normalt flere redninger over flere dage, inden de sejler mod land, og dekretet vil derfor betyde, at færre mennesker bliver reddet.

På Middelhavet betaler mennesker den højeste pris

Den italienske beslutning er rettet mod NGO’er, der laver eftersøgnings- og redningsarbejde på Middelhavet, men det er de mennesker, der flygter, som må betale prisen.

NGO’ers redningsskibe har siden 2014 udfyldt det tomrum, som de europæiske stater bevidst efterlod sig, da de indstillede de statslige redningsaktioner på Middelhavet. Uden vores og andres indsats vil flere mennesker miste livet, og samtidig har vi hele tiden fulgt den gældende lovgivning på området.

Alligevel har EU’s medlemslande, specielt Italien, i årevis forsøgt at forhindre vores arbejde, blandt andet ved at lave administrativ chikane og kriminalisere NGO’er og aktivister.

Allerede omfattende lovgivning

Der findes i forvejen mange love for redningsaktioner til søs i FN’s havretskonvention og i den internationale konvention om maritim redningstjenester.

Nu har den italienske regering introduceret endnu et sæt regler for NGO’ernes redningsskibe, som hæmmer vores operationer og sætter mennesker i havsnød i endnu større fare.

Når skibene skal sejle i havn umiddelbart efter en redningsaktion, mens andre mennesker stadig er i havsnød, strider mod kaptajnens forpligtigelse til øjeblikkeligt at hjælpe mennesker i nød, som det står i FN’s havretskonvention.

Situationen bliver samtidig yderligere forværret, da den italienske regering også kræver, at redningsskibene skal sejle til havne, der ligger helt op til fire dages sejlads væk fra skibenes position.Dette er også i strid med gældende ret på området. Ifølge FN skal overlevende tilbringe mindst muligt tid ombord.

Begge tiltag er sat i værk for at holde skibene væk fra redningszonen i længere perioder og dermed gøre det vanskeligere for skibene at hjælpe mennesker i nød.

Det vil betyde, at flere mennesker på flugt kommer til at drukne i Middelhavet.

Strider mod gældende lovgivning

Et andet problem med den italienske regerings nye dekret er, at NGO’erne forpligtes til at skulle indhente information fra de overlevende flygtninge, mens de er på redningsskibene.

Formålet er at finde ud af, om flygtningene har planer om at søge international beskyttelse, og oplysningerne skal deles med myndighederne – men det er staternes pligt at sætte gang i den proces og ikke de civile redningsskibes opgave. Det blev for nyligt afklaret af FN’s Flygtningehøjkommisariat (UNHCR).

UNHCR siger, at aslyansøgninger udelukkende skal behandles, efter skibene er kommet i havn, at det skal gøres et trygt sted, og kun efter at ansøgerens umiddelbare behov er blevet dækket.

Samlet set strider det nye italienske dekret imod international søret, menneskerettigheder og international lov, og derfor bør det udløse en stærk reaktion fra Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, europæiske lande og institutioner.

Vi, NGO’erne der arbejder med eftersøgnings- og rednings redningsindsatsen i den centrale del af Middelhavet, opfordrer den italienske regering til straks at trække det nye dekret tilbage.

Vi opfordrer alle medlemmer af den italienske nationalforsamling til at gå imod dekretet og dermed forhindre, at det bliver til en lov.

Der er ikke behov for en ny politisk motiveret lov, der forhindrer redningsindsatsen, som redder livet for mennesker på flugt.

Der er behov for, at EU’s medlemslande følger de internationale og maritime love, og at de sikrer, at NGO’er kan fortsætte redningsaktionerne.

Ovenstående meddelelse er underskrevet af følgende organisationer:

EMERGENCY, Luventa Crew, Mare Liberum, Médecins Sans Frontières/Doctors Without Borders (MSF), MEDITERRANEA Saving Humans, MISSION LIFELINE, Open Arms, r42-sailtraining, ResQ – People Saving People, RESQSHIP, Salvamento Marítimo Humanitario, SARAH-SEENOTRETTUNG, Sea Punks, Sea-Eye, Sea-Watch, SOS Humanity, United4Rescue, Watch the Med – Alarm Phone, Borderline-Europe, Menschenrechte ohne Grenzen e.V. Human Rights at Sea.

Middelhavet

Middelhavet

Medarbejdere i 2022: 17

Læger uden Grænser arbejdede første gang på Middelhavet i 2015.

Kilde: Læger uden Grænser