Ødelagte bygninger i Al-Dana City i Idlib i Syrien.

Jordskælv: “De første 72 timer er afgørende”

Situationen er kaotisk i de katastroferamte områder i Tyrkiet og Syrien. Vi støtter med blandt andet medicinsk nødhjælp, ly og varme til de mennesker, der har mistet alt. 

Vi er til stede i de jordskælvsramte områder, hvor vi hjælper de mennesker, der har mistet alt i katastrofen. Vi udfører blandt andet traumekirurgi og giver psykologisk førstehjælp.

“De første 72 timer er eftersøgning og redning den mest kritiske del af indsatsen, og samtidig skal sårede behandles på hospitaler og klinikker. Andre skal opereres akut,” siger Ricardo Martínez, der er logistisk koordinator i vores katastrofe-hold. Holdet er netop taget afsted til de jordskælvsramte områder i Tyrkiet.

Indsatsen skal koordineres med de lokale myndigheder, og vi støtter der, hvor behovet er størst.

Ricardo Martínez
  • logistisk koordinator.

Mange af de ramte har mistet alt.

Fødselsklinikker evakueret i Syrien

De to jordskælv har gjort tusinder af mennesker hjemløse i det nordvestlige Syrien, og mange hospitaler er blevet ødelagt. Blandt andet er to fødselsklinikker, som vi støtter, blevet evakueret af frygt for, at bygningerne styrter sammen.

Samtidig er koldt, men mange mennesker tør ikke gå indenfor af frygt for, at der vil komme endnu et jordskælv, og de sover blandt andet i deres biler.

Jordskælvskatastrofen lægger derfor et yderligere lag på den skrøbelige humanitære situation, der i årevis har været i det nordvestlige Syrien på grund af krig, pandemi og senest udbrud af kolera.

Sådan gør vi efter jordskælvet i Syrien

“Mange af de ramte har mistet alt, og vi kan hjælpe med varmeapparater, energi, vand, sanitet og hygiejne,” siger logistisk koordinator Ricardo Martínez.

Siden jordskælvene har vi modtaget sårede patienter på de hospitaler, vi støtter og driver, og vi behandlede over 200 patienter de første timer efter katastrofen.

Vi har sat en mobil klinik ind i et modtagecenter i Idlib-provinsen, og vi tilbyder også at yde støtte til ambulancer for at få patienter henvist til de rette hospitaler. Samtidig støtter vi blandt andet hospitaler i området med medicinske kits. Nogle af vores erfarne medarbejdere er også sat ind for at hjælpe hospitalerne. Vi deler også tæpper, hygiejne-pakker og mad ud.

“Det er samtidig vigtigt, at vi finder og behandler de patienter, der har kroniske sygdomme, for de bliver ofte overset i katastrofesituationer. Vi ved også af erfaring, at psykologhjælp er en vigtig del af indsatsen, og at det er afgørende, at vi tager hånd om psykiske udfordringer helt fra begyndelsen af katastrofen,” fortæller vores logistiske koordinator Ricardo Martínez.

Vores indsats i det nordvestlige Syrien sker i tæt samarbejde med to lokale NGO’er, og udover det akutte nødhjælpsarbejde fortsætter vi vores medicinske indsats på de hospitaler i området, der ikke er ramt af jordskælvene.

Ricardo Martínez
  • logistisk koordinator.

Vejene er ødelagt af jordskælvene, og at det derfor er en udfordring at komme ud til de områder, hvor der er størst behov for hjælp.

Klar til hjælp i Tyrkiet

Jordskælvene har gjort mindst 150.000 mennesker hjemløse i Tyrkiet, og ifølge de tyrkiske myndigheder er de største akutte behov blandt andet ly og distribution af mad. Vi har endnu ikke klarhed over, hvilke medicinske behov der er.

Vi er klar til at yde støtte til Tyrkiet og er i dialog med myndighederne og lokale partnere om, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe.

Jordskælv har ødelagt vejene

Ifølge Ricardo Martínez er indsatsen besværliggjort af, at vejene er ødelagt af jordskælvene, og at det derfor er en udfordring at komme ud til de hårdest ramte områder.

“Og når vi først er der, ved vi ikke, hvor lang tid det vil tage os at lave en god vurdering for at forstå de mest kritiske behov,” siger Ricardo Martínez.

“At få adgang vil være den første udfordring og derefter forsyninger. Forsyninger har stor betydning, og vi bliver nødt til hurtigst muligt at identificere de vigtigste steder, hvor vi kan få forsyninger frem til, så vi kan begynde vores egentlige hjælpearbejde.”

Syrien

Syrien

Indbyggere: 23,2 mio.

Forventet levealder m/k: 69/76 år

Børnedødelighed: 22 ud af 1.000 børn dør, før de fylder fem år

Medarbejdere i 2022: 765

Læger uden Grænser arbejdede første gang i Syrien i 2009.

Kilder: Læger uden Grænser og WHO