Olmo Calvo

Augustinus Fonden donerer 4 mio. kr. til indsats mod COVID-19

Augustinus Fonden har doneret 4 millioner kroner til Læger uden Grænsers globale indsats mod COVID-19-pandemien.

Den nye coronavirus har udviklet sig hastigt over det meste af verden, og der er brug for akut hjælp. I flere lande har selv stærke sundhedssystemer været tvunget i knæ, og rundt omkring i verden lever millioner af mennesker tæt sammen i eksempelvis flygtningelejre uden adgang til tilstrækkelig lægehjælp og rent vand og sanitet.

Derfor er der også behov for en stor økonomisk indsats til at løfte opgaven med bekæmpelse af COVID-19. Den økonomiske indsats er afgørende i denne fase af pandemien, fordi hjælpen dermed kan nå hurtigt ud, så forebyggelse og bekæmpelse af COVID-19 kan ske på den mest effektive måde til fordel for patienterne.

”Augustinus Fonden har i mange år været en loyalog storstøtte for, at vi sammen kan sikre Læger udenGrænsers arbejde. I en tid hvor hele verden kæmper mod COVID-19, og Læger udenGrænser er i højt beredskab, er det fantastisk at mærke sådan en tillid og opbakning- når det gælder om at udviseverdenssind. En stor tak til Augustinus Fonden for den flotte donation på firemillioner kroner, der er et stærkt bidrag til Læger uden Grænsers arbejdeforrest i linjen i bekæmpelsen af COVID-19”, siger Jesper Brix, der er direktør i Læger udenGrænser i Danmark.

Læger uden Grænser arbejder i en stor del af verden på at bekæmpe COVID-19med bl.a. katastrofeplanlægning, træning af sundhedspersonale, opsætning afisolationsområder og behandling af patienter. Både i lande, hvor organisationnormalt er til stede, men også i lande, særligt i Europa, hvor der ekstraordinærthar været brug for Læger uden Grænsers tilstedeværelse og medicinske ekspertise.

Læger uden Grænser har i deres arbejde mod COVID-19 stort fokus på sårbarebefolkningsgrupper såsom ældre, hjemløse og flygtninge. Organisationen er megetbekymrede for konsekvenserne, hvis COVID-19 spreder sig i lande og områder,hvor folk bor tæt, og hvor der ikke er robuste sundhedssystemer til at håndterede mange patienter og behovet for intensiv behandling.

”COVID-19 har forårsaget en global krise, der lægger et stort pres på verdens sundhedssystemer. Der er i alle dele af verden et akut behov for optimere og forberede forebyggelses- og behandlingsindsatser – særligt der hvor krisen rammer de udsatte og sårbare befolkningsgrupper. Læger uden Grænser har den organisatoriske kapacitet, der skal til for at rykke hurtigt ud til der, hvor behovet er størst, og derfor var det naturligt for fonden af støtte deres arbejde,” siger Frank Rechendorff Møller, direktør i Augustinus Fonden.

Læger uden Grænser er i tæt kontakt med sundhedsmyndigheder i de lande,hvor organisationen er aktiv, for at tilbyde vores faglige medicinskeekspertise.

Donationen fra Augustinus Fonden går til Læger uden Grænsers generellemedicinske indsats mod COVID-19.