MSF

Akut hjælp til katastrofen i Pakistan

Vores katastrofe-hold arbejder lige nu på højtryk de steder, der er hårdest ramt af oversvømmelser i Pakistan. Mere end en tredjedel af landet står under vand, og over 1.000 mennesker har indtil videre mistet livet. Mindst 33 millioner mennesker skønnes at være berørt af katastrofen.

Her er fem ting, du skal vide om katastrofen og vores indsats for at hjælpe under de voldsomme oversvømmelser i Pakistan.

1. Over én million huse ødelagt af oversvømmelser

Tusinder og atter tusinder har mistet deres hjem og har måttet søge ly langs eller i nærheden af veje eller langs flodbredderne. I Balochistan-provinsen er 31 distrikter ud af 33 blevet hårdt ramt. Vores teams, herunder medarbejdere, der selv har fået deres eget hjem oversvømmet, yder lægehjælp til de fordrevne.

Læger uden Grænser hjælper i Pakistan

Et hårdt medtaget mudderhus i en landsby i Dadu-distriktet, hvor 50 – 60 procent af områdets mange huse af mudder skønnes ødelagt under oversvømmelserne.

2. Akut behov for vand og husly

Adgang til rent vand og tag over hovedet er de mest presserende behov lige nu. Udover at yde akut lægehjælp uddeler vores medarbejdere blandt andet rent drikkevand og hygiejnekit.

I Dera Murad Jamali-området har vi eksempelvis allerede uddelt mere end 16.000 liter rent drikkevand, men veje og centrale adgangspunkter er oversvømmet, og det er derfor vanskeligt at få fødevarer og andre forsyninger frem. Og lagrene svinder hastigt ind.

Læger uden Grænser uddeler nødhjælp i Pakistan

Vores hold uddeler nødhjælp til familier, der har søgt ly for oversvømmelserne i udkanten af Quetta i Balochistan-distriktet i Pakistan.

3. Luftvejssygdomme, feber og underernæring

I Dera Murad Jamali-området tager vi ud med mobile klinikker, hvor vi i stort omfang også yder akut ambulant hjælp til mennesker med diarré, luftvejsinfektioner, feber og hudsygdomme, ligesom vi screener for underernæring.

4. Behov for øget indsats under oversvømmelser i Pakistan

Det skønnes, at omkring 50-60 procent af husene lavet af mudder i Sindh, Punjab og Khyber Pakhtunkhwa er blevet ødelagt af oversvømmelserne. Der er et helt akut behov for rent drikkevand, hygiejnesæt og lægehjælp for at undgå yderligere spredning af hudinfektioner og diarré.

Samtidig forbereder vi os lige nu på mulige udbrud af vandbårne sygdomme som kolera, og det er ekstremt vigtigt, at vi handler hurtigt og eksempelvis sikrer tilstrækkeligt med rent vand og sanitet for at forhindre alvorlige sygdomsudbrud.

5. Flere oversvømmelser på vej

Monsunsæsonen er i fuld gang, og regnen fortsætter. Derfor skal der tages langsigtede skridt for at dæmme op for eksempelvis malaria og for at beskytte de ramte områder, hvor tusinder og atter tusinder allerede har forladt hus og hjem.

Behovet for hjælp er enormt i Pakistan, hvor oversvømmelser har lagt mere end en tredjedel af landet under vand. Her er en gruppe af vores medarbejdere ved at vurdere skaderne ved Rabii-kanalen.

Hvad gør vi?

Vores katastrofe-teams arbejder på højtryk i alle fire provinser i Pakistan – Balochistan, Sind, Punjab og Khyber Pakhtunkhwa. I Balochistan, driver vi mobile klinikker, der tilbyder ambulante konsultationer. De fleste patienter har luftvejsinfektioner, feber, hudsygdomme og diarré.

Det er svært at nå ud til de berørte mennesker, blandt andet fordi mange veje er gået til i oversvømmelserne. Men vores hold er nu nået ud til flere af de provisoriske lejre, hvor fordrevne har søgt ly. Og vi arbejder hårdt på at danne os et overblik over behovene, og hvordan vi bedst kan hjælpe – ikke mindst i forhold til mulige udbrud af sygdomme som malaria og denguefeber. Men der hersker ingen tvivl om, at behovet for akut hjælp er enormt.

læger uden grænser i pakistan

Vi har hjulpet i Pakistan siden 1986.

Sådan hjalp vi i 2021:

19.100 fødsler

10.700 COVID-19-vacciner administreret

10.500 ambulante behandlingsforløb af børn for underernærning

Antal ansatte: 1.153

Vores fokus i 2021 var på at forbedre adgangen til lægehjælp for kvinder og børn samt behandling af smitsomme sygdomme. På trods af både mangel på personale og forsyninger under coronapandemien lykkedes det os at holde alle projekter i Pakistan åbne.