Facebook kommentar-politik

I Læger uden Grænser opfordrer vi til, at du kommer med kommentarer, konstruktiv kritik, spørgsmål og forslag. Hvis du kommenterer vores indhold på Læger uden Grænsers Facebookside, skal du dog være opmærksom på følgende.


 • I Læger uden Grænser forbeholder vi os retten til at slette kommentarer eller blokere brugere på vores Facebook-side ved grove kommentarer, eller hvis vores politik gentagne gange bliver overskredet.
 • Vi er åbne for diskussioner, men det skal ske i en ordentlig tone.
 • Vi tillader ikke personangreb eller vulgær, krænkende, truende eller chikanerende kommentarer eller indhold. Det gælder angreb mod Læger uden Grænser og angreb mod personer, der deltager i debatten.
 • Trusler kan blive politianmeldt og vil resultere i, at brugeren bliver blokeret.
 • Vi tillader ikke kommentarer, der fremmer diskrimination af race, religion, farve, alder, køn, civil status, national oprindelse, fysisk eller psykisk handicap eller seksuel orientering.
 • Opfordring til vold, mishandling og drab fører til bortvisning i vores kommentarspor.
 • Vi tillader ikke kommentarer, som indeholder seksuelt indhold eller linker til seksuelt indhold.
 • Vi tillader ikke kommentarer med billeder af børn uden samtykke.
 • Vi forbeholder os retten til at slette vildledende kommentarer.
 • Vi giver ikke medicinske råd.
 • Vi tillader ikke, at samme indhold lægges på flere gange. Eventuelle opfølgende kommentarer med identisk information vil blive slettet.

Gentagne brud på disse regler medfører bortvisning.

Du deltager i debatten på eget ansvar.

Al information, som er lagt ud på Facebook, anses som offentlig information, og kan være underlagt overvågning, opbevaring, moderation eller deling til tredjepart.

Dine kommentarer bliver gemt og er synlige for Læger uden Grænser, selvom du sletter dem.