© Matthias Steinbach

Jordemoder

Som jordemoder arbejder du med at drive Læger uden Grænsers fødsels- og mor-barn projekter og kan dække alt fra forebyggende indsats til klinisk arbejde på fødegangen.

Disse projekter kan være både i landdistrikter, i flygtningelejre eller på større hospitaler. Du arbejder med komplicerede og normale fødsler i tæt samarbejde med nationale jordemødre, som du vil være ansvarlig for at supervisere og undervise. Ligeledes vil du være involveret i andre ydelser såsom familieplanlægning, behandling af seksuel vold og før- og efter fødselskonsultationer.

Din ekspertise vil blive anvendt til at organisere fødselsgangen, kvalitetsikre og implementere Læger uden Grænsers standarder og undervise og lede lokalt sundhedspersonale. Du vil arbejde i tæt samarbejde med lokalt og internationalt personale og andre medicinske professioner. Du vil som oftest have mere ansvar end du er vant til hjemmefra. 

Krav

 • 12 måneders rådighed
 • Dokumentation for afsluttet uddannelse
 • Autorisation
 • Minimum to års relevant erhvervserfaring fra fødegang
 • Tropemedicinsk kursus eller to års erhverserfaring fra et tropisk land som jordemoder efter endt uddannelse
 • Gode sprogkundskaber inden for engelsk eller fransk
 • Villig til at arbejde i usikre områder
 • Gode samarbejdsevner, kulturelle kompetencer og evnen til at håndtere stress

Udsendelseslængde

12 måneders udsendelse, gerne mere – første udsendelse er på 6-9 måneder

Relevante kvalifikationer

 • Erfaring fra anden humanitær organisation
 • Arbejde i Grønland
 • Advanced Life Support in Obstetrics-kursus (ALSO)
 • Erfaring med neonatalogi
 • Erhvervserfaring eller studier i tropemedicin, flygtninges sundhed eller international sundhed
 • Undervisnings-, supervisions- og ledelseserfaring
 • Evnen til at planlægge, prioritere og iværksætte arbejde

Jordemødre skal indsende et færdighedsvurderingsskema i tillæg til de almindelige ansøgningskrav.

Kontakt rekruttør Kamma Skaarup ks@copenhagen.msf.org for at få tilsendt skema.

Ansøg om at blive udsendt for Læger uden Grænser

Ansøgningen og alle dokumenter skal udfyldes på engelsk!
Hvis du vil gemme din ansøgning undervejs, skal du oprette en profil, inden du begynder på ansøgningen

Har du spørgsmål før eller efter du har sendt din ansøgning,
så ring til vores rekruttør Kamma Skaarup på telefon 41 77 74 23
eller skriv på ks@copenhagen.msf.org

Vi gemmer din ansøgning og cv i op til 12 måneder.
Læs mere om Læger uden Grænsers privatlivspolitik her.