Læger uden Grænser er omkostningsbevidste

Langt størstedelen af de penge, som Læger uden Grænser modtager, kommer fra helt almindelige mennesker, som vil støtte vores arbejde. For at sikre at så mange af donorernes penge som muligt går direkte til nødhjælp, gør vi os store anstrengelser for at holde vores udgifter nede.

Det koster at samle penge ind

Vi er nødt til at bruge penge til porto, annoncer og kampagner og til andre udgifter, som er knyttet til at indsamle penge. Det kaldes fundraising og er helt afgørende for, at vi får indsamlet penge, så vi kan komme nødstedte mennesker til hjælp.

De udsendte får løn

Vores udsendte får løn, mens de arbejder for os. Uanset hvilken uddannelse de har, om de er læge med 10 års erfaring, eller om de er logistiker eller administrator med kun få års erfaring, får de det første år 14.676 kr. om måneden.

Lønnen for de udsendte hæves gradvist i takt med, at deres erfaring vokser.

Medarbejderne på kontoret i Danmark får også løn

På kontoret i Danmark arbejder over 30 lønnede medarbejdere. De sørger blandt andet for at holde styr på økonomien, samle penge ind, informere om vores arbejde og rekruttere læger, sygeplejersker og andet personale til vores projekter.

Ansatte i Læger uden Grænser får løn efter et system, som tilstræber, at de ligger i den lavest betalte fjerdedel, når man sammenligner med lignende organisationer. 


Læs mere om vores lønpolitik

Masser af frivilligt og ulønnet arbejde

Der er flere måder at støtte vores arbejde på. Som nævnt kan man støtte med penge, eller, hvis det er praktisk muligt, kan man arbejde som frivillig og ulønnet for organisationen.

I øjeblikket er der 25-30 frivillige, der en eller flere gange om ugen hjælper til på kontoret i København. Deres samlede indsats udgør en stor hjælp i vores arbejde.

Vores tidligere udsendte holder i deres fritid foredrag om vores arbejde, andre deler vand ud ved større sportsarrangementer og sørger på den måde for at udbrede kendskabet til vores organisation. Det er alt sammen med til at holde vores omkostninger nede.

Humanitær rabat

For at holde vores udgifter på et minimum, har Læger uden Grænser en lang række aftaler om humanitær rabat på blandt andet rejser og hoteller. Vi har også fået et betydeligt nedslag i huslejen til vores lokaler på kontoret i Danmark, fordi vores udlejer ønsker at støtte vores arbejde.

Se i øvrigt vores seneste årsregnskab

Hvis du har spørgsmål til vores økonomi, kan du skrive til os på info@msf.dk