Tuberkulose

Tuberkulose er den mest dødbringende infektionssygdom i verden – den har overhalet hiv/aids. Hvert 18. sekund dør et menneske af sygdommen. Læger uden Grænser har behandlet patienter for tuberkulose i over 30 år. 

Hvad er tuberkulose?

Mange mennesker tænker på tuberkulose som noget, der hører fortiden til – men tuberkulose, eller TB som sygdommen ofte kaldes, er den infektionssygdom, der dræber flest mennesker på verdensplan. 1,8 millioner dør hvert år af tuberkulose.

Samtidig er tuberkulose også en af verdens mest forsømte sygdomme.

Tuberkulose skyldes en bakterie, der spredes gennem luften, for eksempel ved host. Sygdommen angriber oftest lungerne. Derfor kendes tuberkulose også under betegnelsen lungetuberkulose. Sygdommen kræver lang tids behandling med flere slags antibiotika.

Alle kan blive smittet med tuberkulose, men mennesker med et svagt immunforsvar er særligt sårbare. Derfor får mange hiv-smittede tuberkulose. Omkring en tredjedel af alle dødsfald blandt hiv-smittede skyldes tuberkulose.

Læger uden Grænser arbejder med tuberkulose på mange af vores projekter verden over. Vi behandler hvert år tusindvis af patienter for den luftbårne sygdom.

Symptomer på tuberkulose

Hvis man er smittet med tuberkulose, udvikler man en vedvarende hoste, og der kan være blod i slimen fra lungerne. Andre symptomer på tuberkulose er feber, svedeture, drastisk vægttab, brystsmerter og vejrtrækningsproblemer.

En tuberkuloseinfektion kan også sprede sig til andre organer. Hvis rygraden bliver inficeret, og efterfølgende bliver deform, kaldes det for Potts sygdom, men også nyrerne, hjernehinderne, der omgiver hjernen, rygmarven og lymfeknuderne kan blive inficeret med tuberkulose.

Selv om man bliver smittet med tuberkulose, udvikler man ikke nødvendigvis sygdommen. Immunsystemet danner en barriere omkring bakterien, som derefter kan forblive passiv i kroppen i årevis. Men hvis ens immunforsvar bliver svækket i en periode, kan man udvikle sygdommen.

10 procent af de mennesker, som er smittet med tuberkulosebakterien, udvikler aktiv tuberkulose på et eller andet tidspunkt i deres liv. Og hvis de udvikler aktiv tuberkulose og ikke bliver behandlet, dør omkring en tredjedel inden for to år og to tredjedele inden for fem år.

I nogle tilfælde bliver tuberkulosebakterien modstandsdygtig over for den medicin, man normalt bruger til behandling af tuberkulose. Det kaldes resistens. Der findes flere grader af resistens ved tuberkulose, hvor multiresistent og ekstrem multiresistent tuberkulose er de mest alvorlige.

Diagnose af tuberkulose

Man giver diagnosen tuberkulose efter en undersøgelse af lungesekret, som patienten har hostet op, i et mikroskop.

Metoden er blevet udviklet for over 120 år siden og er forældet. Tuberkulosetesten rammer kun rigtigt halvdelen af tiden.

Metoden kan heller ikke anvendes på alle, og den er meget dårlig til at diagnosticere tuberkulose hos børn, da de har svært ved at hoste sekret op.

Tuberkulose er en livstruende og smitsom sygdom, der er meget svær og slidsom at behandle.
Tuberkulose er en livstruende og smitsom sygdom, der er meget svær og slidsom at behandle.

Der har i flere årtier manglet forskning og udvikling af nye og mere effektive værktøjer til at diagnosticere tuberkulosepatienter. 

I 2011 begyndte vi at bruge et nyt diagnoseredskab, der inden for to timer kan diagnosticere både tuberkulose og multiresistent tuberkulose. Det vil sige, at patienter ikke længere behøver at vente op til tre måneder, før de kan svar på deres prøve og komme i behandling for deres tuberkulose.

Testen er dog endnu ikke effektiv til at diagnosticere f.eks. børn med tuberkulose, så vi arbejder stadig for, at der bliver udviklet nye metoder til at spotte sygdommen hurtigt hos alle grupper af patienter. 

Vaccine mod tuberkulose

Vaccinen mod tuberkulose, den såkaldte Calmette-vaccine, blev udviklet til børn for 80 år siden, og dækker kun i omkring 10 år. Vaccinen kan ikke bruges til voksne.

I Danmark vaccinerede man børn i 1. klasse for tuberkulose fra begyndelsen af 1970’erne til starten af 1980’erne.

Behandling af tuberkulose

Det er muligt at behandle tuberkulose effektivt og forholdsvis billigt med en basisbehandling, der består af fire forskellige slags medicin. Selve behandlingen er dog langvarig og kompliceret, med et forløb på omkring seks måneder.

Hvis medicinen bliver givet og taget rigtigt, kan op til 95 procent af de smittede helbredes. Medicinen mod tuberkulose er udviklet til voksne og fungerer ikke optimalt på børn.

Ud over den meget lange behandlingstid, er der også mange bivirkninger forbundet med behandlingen af tuberkulose. Det kan være hududslæt, kvalme og opkastninger samt nedsat appetit.

Multiresistent tuberkulose

Tuberkulose skal behandles med medicin i en periode på seks måneder. Men hvis medicinen ikke tages på den rigtige måde, kan tuberkulosen udvikle sig til at blive multiresistent.

Man kan også blive smittet direkte med multiresistent tuberkulose.

At tuberkulosen er multiresistent betyder, at sygdommen er modstandsdygtig over for to af de mest effektive typer medicin til behandling af tuberkulose – og at medicinen altså ikke længere bider på sygdommen.

Vi oplever for tiden en alarmerende stigning i antal patienter, der udvikler multiresistent tuberkulose. Den resistente tuberkulose er endnu vanskeligere at diagnosticere end almindelig tuberkulose.

For de fleste patienter med multiresistent tuberkulose ændrer livet sig radikalt. De kan ikke længere arbejde, gå i skole eller tage sig af familien.

Behandlingen for multiresistent tuberkulose er langvarig og hård for patienten. I op til to år skal patienten tage omkring 20 piller om dagen, og det er også nødvendigt med en daglig og smertefuld indsprøjtning de første otte måneder. Kun omkring 48 procent af patienterne bliver kureret.

Bivirkningerne af tuberkulosemedicinen kan være meget alvorlige. Nogle oplever f.eks. hallucinationer, selvmordstanker, psykose og døvhed.  

Behandling af multiresistent tuberkulose koster op mod 70.000 kr. pr. patient. Det er langt dyrere end prisen på behandlingen af almindelig tuberkulose. De fleste udviklingslande har derfor ikke råd til at tilbyde særlig mange patienter en behandling mod multiresistent tuberkulose.

For patienter i lavindkomstlande eller i akutte krisesituationer er både prisen på medicinen, de alvorlige bivirkninger samt de logistiske udfordringer i at møde op på klinikken i to år alt sammen ting, der gør det sværere at gennemføre et behandlingsforløb for multiresistent tuberkulose.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anslår, at kun hver femte patient med multiresistent tuberkulose får den behandling, de har brug for.

For at bremse forekomsten af tuberkulose og nye og mere resistente tuberkuloseformer er det derfor enormt vigtigt, at der investeres i udvikling af ny og billig tuberkulosemedicin samt nye og bedre testmuligheder og tuberkulosevacciner.

2012 sluttede med et gennembrud for nogle af de mennesker, der har multiresistent tuberkulose. For første gang i 50 år blev der udviklet en ny medicin mod den livsfarlige sygdom. Desværre er det stadig et problem for mange mennesker at få adgang til effektiv behandling af tuberkulose.

Hvor udbredt er tuberkulose?

Tuberkulose er den mest dødbringende infektionssygdom i verden – efterfuldt af hiv/aids og malaria.

En tredjedel af verdens befolkning bærer tuberkulosebakterien i kroppen, og af dem udvikler 10 ud af 100 sygdommen.

Derfor taler man nu om en decideret tuberkulose-epidemi. Hvert år bliver omkring ni millioner mennesker syge af tuberkulose, og 1,8 millioner mennesker dør af sygdommen.

Hvem får tuberkulose?

Langt de fleste, der bliver smittede med tuberkulose, bor i udviklingslandene, men sygdommen findes over hele verden – også i Danmark.

De hårdest ramte lande er Indien, landene syd for Sahara, Rusland og Østeuropa. Antallet af smittede med tuberkulose falder langsomt, men antallet af mennesker med multiresistent tuberkulose stiger. Hvert år udvikler omkring en halv million mennesker multiresistent tuberkulose.

Selvom antallet af dødsfald blandt tuberkulosesmittede faldt med 40 procent fra 1990 til 2011, er der stadig tusindvis af mennesker, der mangler behandling, og der er alvorlige mangler, når det kommer til at diagnosticere sygdommen.

Hjælp Læger uden Grænser med at stoppe tuberkulose

Læger uden Grænser har behandlet patienter med tuberkulose i mere end 30 år.

Vi arbejder med tuberkulose på projekter i flere end 20 lande verden over – f.eks. i slumområder, fængsler, flygtningelejre og svært tilgængelige områder.

Hvert år giver vi behandling til tusindvis af patienter for både tuberkulose og multiresistent tuberkulose.

Tuberkulose er især de fattiges sygdom. Derfor er medicinalindustrien ikke synderligt motiveret for at forske i ny medicin. I årevis har verden nedprioriteret forskning i og udvikling af bedre test, medicin og vaccine for tuberkulose.

For mange er tuberkulose en glemt sygdom. Derfor arbejder vi hele tiden på at sætte fokus på tuberkulose og mulighederne for effektiv behandling af sygdommen – blandt andet gennem påvirkning af politikere og beslutningstagere.

Vi opfordrer til nytænkning inden for forebyggelse og behandling af tuberkulose, fordi behovet for at udvinde ny og bedre medicin er så stort.

Vi arbejder for udviklingen af bedre diagnosemetoder og en tuberkulosebehandling, som er mere kortvarig, mere effektiv og med færre bivirkninger – til en rimelig og betalelig pris. Det gør vi blandt andet gennem Access-kampagnen, som Læger uden Grænser lancerede i 1999, efter at vi vandt Nobels Fredspris for vores arbejde med at yde medicinsk nødhjælp.