Gul feber er en alvorlig virusinfektion, som overføres til mennesker via myg.

Gul feber

Gul feber er en alvorlig virusinfektion, som overføres til mennesker via myg.

Gul feber skyldes flavivirus, som overføres til mennesker fra myg i tropiske områder. Når virus er kommet ind i blodbanen hos et menneske, bliver det transporteret rundt i kroppen og formerer sig i blandt andet leveren, nyrerne og blodkarrene.

Symptomer

Almindelige symptomer på gul feber er muskelsmerter, hovedpine, diarré og feber. Der går typisk 3-16 dage fra smitte til, at sygdommen viser sig, og mellem 15 og 50 procent af de alvorligt syge patienter dør af sygdommen.

I de mindre alvorlige tilfælde falder feberen hos den smittede efter tre til fire dage. Hos omkring 15 procent kommer feberen igen inden for 24 timer, og situationen forværres drastisk. Patienten udvikler blodmangel og leverbetændelse, der farver patients hud gul  (gulsot), hvilket har givet sygdommen dens navn.

Nyrerne påvirkes også, og der kan opstå blødninger fra mund, næse og mave, som giver blod i opkast og afføring. De fleste, som får symptomer som blødninger, dør inden for kort tid.

Virus overføres mellem mennesker ved forskellige myggearter, blandt andet Aedes-myggen (der også overfører dengue feber), der stikker om dagen og holder til i beboede områder.

Forebyggelse og behandling

Der findes en vaccine, som er ganske effektiv. Vaccinen indeholder levende virus og må derfor ikke gives til gravide. Den anbefales i øvrigt til alle i områder, hvor sygdommen findes. I laboratoriet kan man påvise specifikke antistoffer mod gul feber i blodet, men først når sygdommen er overstået.

Der findes ingen behandling mod gul feber, og derfor kan man kun behandle og lindre symptomer. Behandlingen omfatter blandt andet antibiotika og intravenøs tilførsel af væske. Desuden isoleres den smittede på grund af fare for smitte.

Sygdommens udbredelse

Virus findes hele tiden med et nogenlunde konstant antal sygdomsramte (endemisk) i flere tropiske områder i Afrika og i Latinamerika (Peru, Bolivia, Brasilien). Af og til ses epidemier, hvor et stort antal mennesker pludselig får gul feber.

Hvert år registreres op til omkring 170.000 tilfælde af gul feber, hvoraf op til 60.000 dør, men antallet af sygdomsstilfælde er i virkeligheden nok langt større, da registreringen i de berørte områder ofte er mangelfuld.

Risikoen for gul feber findes i 44 lande – dvs. at omkring 900 millioner mennesker risikerer at få sygdommen. Der er endnu ikke set gul feber i Asien.

Det gør Læger uden Grænser

Alarmen til en vaccinationskampagne lyder, når antallet af syge fordobles to uger i træk. Hvis sygdomsbilledet fortsætter i den tredje uge, kontakter Læger uden Grænser de nationale sundhedsmyndigheder og sikrer samtidig, at medicinske nødhjælpsarbejdere står klar til udsendelse.