Dengue feber er en virussygdom, der minder meget om influenza.

Dengue feber

Dengue feber er en virussygdom, der minder meget om influenza.

Sygdommen overføres af Aedes-myggen, der også kan overføre gul feber. Myggen er aktiv om dagen og kan med sit stik overføre smitten fra et menneske til et andet.

Symptomer

Dengue feber viser sig 3-14 dage efter, at man er blevet smittet. Symptomerne er høj feber, led- og rygsmerter og ofte udslæt. Den endelige diagnose kan stilles ved en blodprøve. En lille gruppe patienter med dengue feber udvikler komplikationer i form af blødninger og chok – den såkaldte dengue hæmoragisk feber.

Omkring 0,2 procent af førstegangssmittede – og to procent af patienter, der tidligere har været smittede – udvikler denne variant. Uden behandling risikerer 20 procent af patienterne at dø af dengue hæmoragisk feber.

Behandling

Der findes ingen vaccine eller anden specifik medicin mod dengue feber. De fleste smittede har et mildt sygdomsforløb, der ikke kræver medicinsk behandling. Opstår der komplikationer, kan behandling med væske og salte være nødvendigt.

Sygdommens udbredelse

Udbredelsen af dengue feber er vokset betydeligt i løbet af de seneste år, og sygdommen findes i de fleste tropiske og subtropiske områder.

Det anslås, at 50 millioner mennesker bliver smittet årligt. Risikoen for at blive smittet er specielt stor i områder, hvor mange mennesker lever tæt sammen under uhygiejniske forhold som eksempelvis flygtningelejre.

Uhensigtsmæssig opbevaring af drikkevand, manglende kloakering og utilstrækkelig renovation er alle faktorer, der giver den smittebærende myg talrige udklækningssteder.

Det gør Læger uden Grænser

Læger uden Grænser indlægger patienter med komplikationer som følge af dengue feber. Da der ikke findes nogen vaccine eller specifik medicin til behandling af dengue feber, er forebyggelse en stor og vigtig opgave.

Læger uden Grænser informerer derfor om smitterisici og om metoder til at reducere myggebestanden.