msf flag
Mindehøjtidelighed

Mindeindsamling i forbindelse med Max Melgaard Glavinds bisættelse

Det vil være i Max’ ånd, hvis I i stedet for at komme med blomster til hans bisættelse, vil lave en donation til Læger uden Grænser, der yder akut medicinsk nødhjælp i verdens brændpunkter.