Fødselsdag

Gulls fødselsdag afholdes 2.11.

Gulls fødselsdag 27.10.1949 med festligholdelse 2.11. Jeg ønsker mig at gæsterne giver gaver i form af donationer til Læger uden grænser, Tusind tak.
Mange hilsner og på gensyn.
Gull Andreasen