Dette billede indeholder en grafisk illustration af den personlige indsamling "S. P. Krarup - PRAKSISOPHØR".
Praksisophør

S. P. Krarup – PRAKSISOPHØR

D. 31.3.2019 ophører S.P. Krarup med at arbejde som læge i Fursund Lægehus