Vagtskifte. En sygeplejerske er lige kommet ud af et af vores kolerabehandlingscentre i Yemen. En medarbejder er i færd med at desinficere hans sko med en klorinholdig væske for at undgå smittespredning.

Voldsomt koleraudbrud i Yemen kræver omgående handling

De seneste fem dage er antallet af kolera-smittede fordoblet. Vi frygter, at udbruddet kommer ud af kontrol. Over 23.500 mennesker menes nu at være smittet. Så der er akut brug for hjælp.

Koleraudbruddet i Yemen har nu ramt 18 ud af landets 22 distrikter, lyder den seneste melding fra landets sundhedsmyndigheder.

 

Farmaceuten Pernille Miller er netop kommet hjem efter at have arbejdet det sidste halve år for Læger uden Grænser i det borgerkrigshærgede land. Hun havde ansvar for medicinudlevering til vores projekter i landet.

 

”Dette udbrud er alvorligt.Vvi har ikke tidligere set et koleraudbrud af denne størrelse i Yemen. Mine sidste to uger handlede udelukkende om kolera. Antallet af smittede steg konstant, og jeg ved, at nye områder er ramt, efter jeg kom hjem. Så det var afgørende at få skaffet medicinske forsyninger og få dem distribueret ud. Her er det særligt de livreddende infusionsvæsker, der er vigtige at få frem til de smittede,” siger Pernille Miller.

 

 

Siden den 30. marts har vi behandlet over 5.000 patienter. Vi har oprettet fire koleracentre, hvor patienterne isoleres for at undgå yderligere smittespredning. Yderligere ni hold hjælper med behandlingen i seks distrikter.

 

Inden for få dage ankommer 63 tons medicinske forsyninger til vores arbejde i Yemen.

 

Sundhedssystem i knæ

Kolera er en dødelig diarré-sygdom, hvor man risikerer at dø på grund af væsketab. Inden for et til to døgn kan den smittede miste op til 20 liter væske – så hvis man ikke får tilført væske, koster det livet. Kolera er dog nem at behandle, hvis man får hjælp i tide.

 

Borgerkrigen i Yemen har nu varet i over to år, og den har fået alvorlige konsekvenser for landets sundhedssystem, som i forvejen var i dårlig forfatning.  

 

Mange hospitaler er ikke længere funktionsdygtige og ikke nok med det. Dem, der fungerer, mangler personale. De offentligt ansatte i sundhedssystemet har ikke fået løn siden september 2016. Det har tvunget mange af dem til at søge andet arbejde for at kunne forsørge familien.

 

De hospitaler, der fungerer, mangler også penge. Derfor er der mangel på de to vigtigste ting til behandlingen af kolerapatienter: Intravenøse væsker og orale rehydreringssalte til genopretning af væskebalancen.

 

En af vores sygeplejersker checker at en kolerapatient får den nødvendige væsketilførsel på vores koleracenter i Khamer. Her er mere end 1.200 patienter blevet behandlet på mindre end to uger, og antallet af patienter stiger dag for dag. © Nuha Haider/Læger uden Grænser

En af vores sygeplejersker checker, at en kolerapatient får den nødvendige væsketilførsel på vores koleracenter i Khamer. Her er mere end 1.200 patienter blevet behandlet på mindre end to uger, og antallet af patienter stiger dag for dag. © Nuha Haider/Læger uden Grænser

 

Sundhedssystemet i landet er kun en skygge af sig selv, og adgangen til sundhedspleje er begrænset for millioner af mennesker. Så landets sundhedsvæsen er ikke i stand til at klare udfordringen med koleraudbruddet på egen hånd.

 

”Vores patienter kommer langvejs fra for at få behandling", siger Shinjiro Murata, der er feltkoordinator i Yemen.

 

”Vi er meget bekymrede over situationen, og vi frygter, at sygdommen fortsat vil spredes og komme ud af kontrol. Derfor er det vigtigt, at få samarbejdet mellem sundhedsmyndigheder og nødhjælpsorganisationer i de ramte områder til at fungere optimalt. Der er brug for, at den humanitære hjælp øges her og nu for at få udbruddet under kontrol”, siger Murata.

 

Krigen forværrer udbruddet

Borgerkrigen har bragt sundhedssystemet i knæ, men den har også medført, at de sanitære forhold og muligheden for at holde god hygiejne er formindsket. Bakterien, der giver kolera, spredes via forurenet vand og fødevarer.

 

Dårlige sanitære forhold og mangel på rent drikkevand skaber god grobund for kolerabakterien.

 

”Der er mange internt fordrevne i landet på grund af krigen. De flytter ofte fra et område til et andet for at søge sikkerhed, hvilket også er med til at øge spredningen og gør det vanskeligere at kontrollere udbruddet. De lever med elendige sanitære forhold, og det betyder, at mange ikke har mulighed for at vaske hænder efter et toiletbesøg, så det er også med til at øge smittespredningen”, siger Pernille Miller.

 

Yehya Abdullah er ved at komme sig efter at have fået den livredende væske- og salttilførsel. Ved hans side sidder hans mor. © Nuha Haider/Læger uden Grænser

Yehya Abdullah er ved at komme sig efter at have fået den livreddende væske- og salttilførsel. Ved hans side sidder hans mor. © Nuha Haider/Læger uden Grænser

 

De nåede frem i tide

På billedet ovenfor ligger Yehya Abdullah på fire år. Det tog halvanden time for ham og hans mor at nå frem til vores koleracenter i Khamer.

 

”For to dage siden begyndte min søn at kaste op, og han fik diarré, så jeg skyndte mig til hospitalet. Lægerne fortalte, at han havde kolera. De gav ham et drop med væske. Så stoppede han med at kaste op, men han har stadig diarré. Men lægerne fortæller, at diarréen snart vil stoppe, og at han vil få det godt igen. Nu har jeg fået alt at vide om kolera, og hvordan jeg skal forebygge, at vi ikke rammes af sygdommen igen”, siger Yehyas mor.

 

Behandling er ikke nok

”Den hurtige spredning af udbruddet er ekstremt alarmerende”, siger Ghassan Abou Chaar, der er chef for vores arbejde i Yemen.

 

 ”Men hvis udbruddet skal under kontrol, er det ikke nok at behandle de patienter, der når frem. Der skal også sættes ind over for kilden til sygdommen ved at forbedre drikkevandsforsyningen og de sanitære forhold, og der skal informeres om, hvordan sygdommen smitter for at forebygge yderligere spredning”, siger Ghassan.