Vi søger kulturelle oversættere til flygtningearbejdet i Grækenland og Balkanlandene

Ledigt job til vores arbejde med flygtningesituationen i Grækenland og Balkanlandene. 

Vi leder efter profiler, der har en baggrund inden for samfundsvidenskab, antropologer, lærere eller socialarbejdere. Endvidere skal man have sprog- og tolkekundskaber inden for forskellige sprog. Se vedhæftede jobopslag.

 

Henvendelse til HR afdelingen

Merete Engell [email protected]

 


MSF is looking for cultural mediators and translators to our work with the refugee situation in Greece and the Balkans.

 

We are looking for profiles within social science, anthropology, education and social workers. Furthermore language and translation skills within different languages is needed. Please see the attached job add.

 

Please contact the HR department

Merete Engell [email protected]