Myanmar Laura.jpg

Vi er tilbage hos patienterne i Myanmar

Det er igen muligt at tage imod patienter i Myanmar, og Læger uden Grænser/Holland har genoptaget arbejdet. 

Da Læger uden Grænser/Holland startede op i Rakhine-staten den 17. december 2014, fik klinikkerne hurtigt travlt. Siden opstarten har der været 3.480 konsultationer med alt fra diarré, lungevejsinfektioner og patienter med kroniske lidelser, som plejede at modtage den medicin, de havde brug for til deres sygdom, fra Læger uden Grænser/Holland, indtil al behandling blev indstillet i februar 2014.

Vi har været i landet siden 1992, hvor vi yder alle former for almen sundhedsbehandling. Siden 2004 har vi behandlet 1,2 millioner malaria patienter.


Muligt at yde mere

”Vi er glade for den udvikling, vi har haft indtil videre, men må understrege, at der er plads til at gøre mere, og det er vi både villige og i stand til” siger Martine Flokstra, som er operationel rådgiver hos Læger uden Grænser i Holland.

Udfordringen i Myanmar er i høj grad at få adgang til patienterne, og samarbejdet med de lokale myndigheder er altafgørende.
”Vi håber at kunne holde dialogen kørende med myndighederne for at sikre, at dem, der har mest brug for det i Rakhine-staten, er i stand til at få adgang til den behandling, de har brug for” siger Martin Flokstra.

 

Samarbejde med myndighederne

Efter nedlukningen af arbejdet i februar sidste år har Læger uden Grænser/Holland samarbejdet med sundhedsministeriet i Rakhine-staten siden juli 2014 om at levere medicin og personale som støtte til de mobile primære sundhedsteam i byerne Sittwe og Pauktaw. 

Desuden er der ydet støtte til HIV patienter i Buthidaung og Maungdaw.
 denne periode er det lykkedes Læger uden Grænser/Holland at direkte behandling og pleje til mere end 35.000 HIV/AIDS patienter og mere end 3.000 tuberkulose patienter, hvoraf de fleste er HIV-positive.

En anden vigtig gruppe af patienter er gravide kvinder i Myanmar. På trods af at Læger uden Grænser/Holland først genoptog arbejdet på klinikkerne 17. december 2014, har der været over 550 konsultationer på kun fire uger.