2713_33875.jpg

Vellykket projekt for gadebørn i Moskva

Efter tre års arbejde med børn og teenagere på gaden i Moskva overdrager Læger uden Grænser (MSF) nu det velfungerende projekt til lokale organisationer.

Efter grundig evaluering og implementering har MSF´s medarbejdere vurderet, at det tre år gamle projekt for gadebørn i Moskva er tilstrækkeligt integreret til at kunne overdrages til lokale organisationer.

Efter lang tids vejledning og støtte overdrog MSF sit dagcenter til det russiske Frelsens Hær i november 2006, mens det opsøgende arbejde fortsættes af ´Samusocial- Moscow´.

På eget territorium

Årsagen til projektets succes skal primært findes i, at MSF-hold har opsøgt børn og unge på deres ´eget territorium´. I modsætning til forældede metoder, baseret på tvungen indlæggelse og anbringelse – ofte gennemført af politiet – bygger MSF´s metode på tillid og frivillighed.

Børnene, som for de flestes vedkommende er blevet svigtet af voksne gentagne gange, har svært ved at stole på nogen, men den utvungne metode gør, at positive forhold kan udvikle sig.

– Det er en lang proces at vinde børnenes tillid, men når en dialog først er i gang, kan et hold af læger, psykologer, socialarbejdere og erhvervsvejledere arbejde effektivt med børnene på gaden. Vi kan virkelig se, at den systematiske, opsøgende metode er den bedste måde at nå de børn, der ellers ville være faldet igennem systemet, siger MSF´s projektkoordinator, Justine Simons.

Tilbage til samfundet

Projektets mål er fortsat at sørge for, at børnene kan ´komme tilbage til samfundet´. Gennem sundhedshjælp, følelsesmæssig støtte og adgang til dagcentre, lægehjælp og husly hjælper medarbejderne børnene med at tage en bevidst beslutning om at forlade gaden permanent til fordel for en sund overgang til voksenlivet.

Et eksempel er Timur, som var 15 år, da MSF mødte ham på en jernbanestation, hvor han havde boet i venteværelset sammen med sin bedstemor i to år. Med støtte klarede han at holde sig fra stoffer og alkohol, og når han deltog i konkurrencer i MSF´s dagcenter, vandt han næsten altid.

Efter mange måneders hjælp til at træffe en beslutning om sin fremtid hjalp MSF-holdet Timur med at skaffe de nødvendige papirer, så han kunne vende tilbage til sit hjem i Tadsjikistan. Han er nu genforenet med sin familie, arbejder og hjælper familien med penge.

/ls