19-03-2008low_39141.jpg

Vedvarende katastrofe i Nord Kivu i DR Congo

I Nyanzale og Rutshuru i Nord Kivu i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo møder Læger uden Grænser (MSF) vedvarende katastrofer – heriblandt underernæring, vold og epidemier. Regionen lider under vedvarende usikkerhed, hvor befolkningen er udsat for voldelige angreb og derfor må flygte. Her giver Romain Gitenet, der leder MSF’s indsats i Nord Kivu en opdatering på arbejdet i regionen.

Indsatsen i Nord Kivu er øget anseeligt siden MSF begyndte at arbejde i regionen. Hvilke ændringer er der lavet?
Vi har forstærket vores hold i Rutshuru and Nyanzale så vi kan give mere intens medicinsk hjælp i et større geografisk område.
 
For eksempel havde hospitalet i Rutshuru 115 senge, da vi ankom i 2005. I dag har vi mere end 200. Vi tilbyder hjælp til børn, intern medicin, kirurgi, skadestue og vi har også åbnet en blodbank.
 
Vi begyndte at arbejde med mor-barn-sundhed i 2007. Vi deler ansvaret for dette arbejde med sundhedsmyndighederne og tager os bl.a. af kejsersnit og pleje efter kirurgiske indgreb. På grund af det høje antal af kvinder, som har brug for kejsersnit, oprettede vi i 2007 endnu en operationsstue.
 
Kirurgiske indgreb udgør en stor del af vores aktiviteter. I 2005 udførte vi i gennemsnit 2 operationer om dagen, mens vi i 2008 er oppe på 12 om dagen. Næsten alle vores operationer er akutte, og derfor har vi ikke ressourcer til at udføre planlagte kirurgiske indgreb.
 
De seneste 2-3 måneder har mobile hold besøgt patienter i lokale sundhedscentre nord og syd for Rutshuru. Dette fleksible program tillader os at reagere på de folkeforflytninger, der sker, når de civile flygter fra krigshandlingerne eller når antallet af malaria tilfælde stiger på grund af regntiden.
 
Hvordan er situationen i Nyanzale – en by der ligger i et område med mange flygtninge?
Vi har stabiliseret og udvidet vores indsats i Nyanzale ved at øge antallet af medarbejdere. Vi behandler underernæring i et terapeutisk ernæringscenter. Vi giver også lægehjælp til børn under 5 år og behandler malaria, som stadig er et problem, selvom byen ligger i en forholdsvis højt over havets overflade.
 
Vores hold dækker et stort område, som strækker sig helt til Katsiru og Bambu. Når patienter har brug for en operation, så overfører vi dem til et hospital, som MSF også støtter. Vores andet store fokus er at behandle ofre for seksuel vold. I januar 2008 hjalp vi 300 voldtægtsofre.  
 
Er sikkerhedssituationen forbedret efter den våbenhvile der blev indgået d. 21. januar?
Situationen er ikke normaliseret. Våbenhvilen er endnu ikke fuldt ud implementeret, fordi bevæbnede grupper stadig er aktive i regionen. Nogle rebelgrupper fortsætter deres kamp for at få opfyldt deres politiske krav og opretholde deres kontrol over områder, som giver dem indtægter. Bevæbnede grupper angriber lokalbefolkningen og stjæler deres ressourcer og mad.
 
Der er intet forbedret for befolkningen, som stadig må flygte fra volden. Flygtningene bliver ofte i nærheden af det område, de er flygtet fra, fordi de håber at kunne vende hjem. De er måske to timers gang fra deres hjem, men bliver angrebet på veje og i marker. Voldtægtsofre bliver ofte angrebet, når de arbejder i eller er på vej hjem fra deres marker. 
 
Har det også været nødvendigt at reagere på epidemier?
I slutningen af 2007 stod vi overfor en kolera epidemi af udsædvanlige dimensioner. Vi talte mere end 2.000 tilfælde på halvanden måned. Det kan forklares med de usikre leveforhold, som de internt fordrevne må leve under. Landsbyerne, som flygtningene samles i, udvikler sig til byer, men mangler den fornødne infrastruktur. Derfor har MSF opbygget et kolera behandlingscenter i Rutshuru Hospitalet og behandlingsenheder i udkanten af byen. Antallet af koleratilfælde er faldet markant siden januar, men den fortsatte fordrivelse af folk øger risikoen for, at denne meget smitsomme sygdom bliver ved med at sprede sig.
 
Vi arbejder også på at gennemføre en mæslingevaccinationskampagne i først Nyanzale og derefter Rutshuru, hvor der er rapporteret om tilfælde af mæslinger.
 
/md