25-07-201165570_resize.jpg

Underernærede børn på Afrikas Horn kan reddes

Afrikas Horn oplever lige nu en alarmerende grad af underernæring, hvor op imod 10 millioner mennesker er berørt. Selv om det kan virke som en helt umulig opgave at redde svært underernærede børn, kan det lade sig gøre, hvis blot børnene får behandling. Vi fortæller her om hvad underernæring er, hvordan den kan behandles og om Læger under Grænsers indsats.

Underernæring opstår hvis man i en periode ikke har fået nok mad eller ikke har fået mad, der dækker kroppens ernæringsbehov.

Hvis et barn bliver underernæret kan det få kroniske skader på de indre organer, for eksempel hjerne og lever, og barnet har langt større risiko for at blive sygt og dø, fordi dets immunforsvar er nedsat.

Symptomer
Der findes forskellige former for underernæring. Akut underernæring er den mest livstruende form for underernæring og opstår ofte i forbindelse med akut sygdom, epidemier, hungersnød, katastrofer o. lign. Kronisk underernæring er når kroppen igennem længere tid ikke har fået nok mad, vitaminer eller mineraler, og den fysiske udvikling er gået i stå. Sidst men ikke mindst kan man lide af vitamin- og mineral mangel, selvom man måske får nok med mad, og det kan komme til udtryk på forskellige måder. F.eks kan man blive blind hvis man ikke får nok A-vitamin.

 

Derfor kan de synlige tegne på underernæring variere meget. Nogle børn får væskeophobning. Huden, som er stærkt udtørret, sprænges under presset, og der dannes karakteristiske sår. Kroppens immunforsvar er alvorligt svækket, og det betyder, at børnene bliver syge og kan dø af infektioner. Men tilstanden kan også i sig selv være dødelig.

 

Andre børn får et karakteristisk gammelmands-udseende med løs hud og tydelige knogler. Her er fedtlaget i huden og musklerne reduceret. Fejl- og underernæring rammer små børn hårdest af flere grunde: Børn vokser hurtigt og har derfor relativt mere brug for næring end en voksen, og børn er mere udsatte for smitte og sygdomme.

 

Behandling
Læger uden Grænser behandler underernærede både ambulant og under indlæggelse. De svært underernærede børn, behandles, som oftest, med en særlig ’klar-til-at-spise terapeutisk mad’, som er en jordnøddepasta tilsat den mængde vitaminer, mineraler, mælke proteiner og andre næringsstoffer, som særligt små børn har behov for.

 

Resultaterne af den rigtige behandling er forbløffende gode. Efter en måned vil de fleste børn for eksempel have genvundet op imod 80 procent af deres normale vægt. Op til 95 procent af de svært undernærede børn, som bliver behandlet, overlever. Desværre har kun 10 % af alle verdens svært underernærede børn adgang til denne terapeutiske behandling.

 

Derudover findes der yderligere 36 millioner børn som er det, man kalder moderat underernærede. Selvom deres sult ikke er lige så synlig, så er konsekvenserne omfattende, idet de på grund af underernæring i højere grad er i risiko for ikke at udvikle sig, som de skal og at blive syge og i sidste ende dø. Disse børn har også brug for behandling.

 

Derfor er Læger uden Grænser gået sammen med forskere fra Institut for Human Ernæring ved Københavns Universitet og andre førende eksperter indenfor børneernæring for at udvikle et effektivt og billigere produkt der kan hjælpe disse børn.

Udbredelse
Man skønner, at flere end en milliard mennesker på verdensplan ikke får mad nok – det svarer til hvert 6. menneske. 195 millioner børn lider af underernæring. 19 millioner er svært underernærede 36 millioner er moderat underernærede.

 

Fejl- og underernæring påvirker alle aldersgrupper, men rammer især børn, fattige og mennesker, der har ringe adgang til uddannelse, rent vand og velfungerende sanitet.

 

Hvert år dør omkring fem millioner børn direkte eller indirekte af underernæring.