2072_MSF-psykolog .JPG

Udsendte for Læger uden Grænser holder jul i felten

I år holder 12 af Læger uden Grænsers frivillige jul under fjerne himmelstrøg. Som blandt andet læger, sygeplejersker og administratorer er de på julevagt i nogle af verdens brændpunkter. Fra Pakistan i Asien over Darfur og Etiopien i Afrika til Haiti og Peru i Latinamerika yder de danske udsendte en humanitær indsats under vanskelige og til tider farlige forhold.

Her er en liste over de danske frivillige fra Læger uden Grænser (MSF), der i år holder jul ude i felten.

Vi sender alle de udsendte en kærlig tanke. Og ønsker Jer, vore læsere og gode støtter, en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Jordemoder Thilde Knudsen arbejder i Pakistan, hvor hun identificerer behovene for hjælp til gravide og fødende i Muzaffarabad og de omkringliggende byer i det jordskælvsramte område. Thilde
Knudsen er en del af MSF´s indsats i Pakistan, hvor der i alt er mere end 120 internationale og 350 lokalt ansatte nødhjælpsarbejdere på plads. Det er Thilde Knudsens tredje mission for Læger uden Grænser. Hun har tidligere været i Elfenbenskysten og Sierra Leone.

Psykolog Louise Svendsen er også i Pakistan, hvor hun arbejder på et program for mental sundhed i byen Bagh. Her står hun for uddannelsen af og samspillet med de lokalt ansatte medarbejdere på projektet. Det er Louise Svendsens anden mission for MSF. Hun er i maj vendt hjem fra Indonesien, hvor hun efter flodbølgen har arbejdet på et MSF-program for mental sundhed i Banda Aceh.

Cand. polit Peter Qvist-Sørensen er i Darfur i Sudan, hvor han arbejder som feltadministrator på et projekt, der giver medicinsk nødhjælp til tre flygtningelejre. Peter Qvist-Sørensen har ansvaret for ansættelse af lokalt personale, sikkerhed og evakueringsplaner. Det er Peter Qvist-Sørensens første mission for MSF – han har siden årsskiftet 2005 arbejdet frivilligt for MSF med at få etableret en samarbejdspolitik mellem store danske erhvervsvirksomheder og MSF.

Bioanalytiker Ulla Collins arbejder i Haiti på et nystartet kirurgisk projekt i slumkvarteret Cité Soleil i hovedstaden Port au Prince i Haiti. Ulla Collins underviser de lokalt ansatte MSF-medarbejdere i procedurer, der skal sikre, at blodtransfusioner i forbindelse med de kirurgiske indgreb foregår forsvarligt samt implementere retningslinier for laboratoriesikkerhed. Det er Ulla Collins´ tredje mission for MSF. Hun har været udsendt til Burma (Myanmar) og Liberia.

Sygeplejerske Anne Mette Klingenberg Nielsen arbejder i Angola, hvor hun er ansvarlig for sygeplejen på et distriktshospital i Camacupa-provinsen. Det er Anne Mette Klingenberg Nielsens første mission for Læger uden Grænser. Hun har tidligere været i Ghana to gange, hvor hun har arbejdet som sygeplejerske og på et sundhedsprojekt.

Læge Gry Arrøe arbejder i Den Centralafrikanske Republik i Haut Mbomou-distriktet på et projekt, der skal bekæmpe sovesyge i landet. Gry Arrøe behandler patienterne og opsporer de centralafrikanere, der er smittet med sovesyge, så de kan komme i behandling og bryde smittecirklen. Det er Gry Arrøes anden mission for MSF. Hun vendte i april hjem fra et halvt års ophold i Burundi.

Økonom og Master i International Health Himedan Mohammed Himedan er i Etiopien, hvor han som informations- og uddannelses- oplysningsmedarbejder i Fogera-distriktet deltager i et aids-forebyggelses-projekt, der oplyser lokalbefolkningen om hiv/aids. Himedan Mohammed Himedan er på sin anden mission for MSF. Han har tidligere arbejdet for MSF i Indonesien, hvor han også var informationsmedarbejder på et hiv/aids-projekt.

Læge Mohamed Eltom Hamid arbejder på et tuberkuloseprojekt i Etiopien. Mohamed Eltom Hamid er ansvarlig for at gennemføre et program for tuberkulosepatienter på et sundhedscenter i Somali-regionen i det sydøstlige Etiopien. Mohamed Eltom Hamid er nu på sin første mission for MSF.

Civiløkonom Steen Knudsen arbejder i Sydsudan, hvor han er feltkoordinator på MSF´s projekt i Kajo Keji. Her er han en del af et program, der understøtter et hospital, som servicerer 150.000 mennesker. Det er Steen Knudsens tredje mission for MSF i år og den fjerde i alt. I starten af året arbejdede han i Banda Aceh i Indonesien i forbindelse med tsunamien og har tidligere arbejdet i Sydsudan og Rusland.

Sygeplejerske Anne Marie Rieffestahl arbejder i Burma (Myanmar), hvor hun er med til at drive en af MSF´s mobile klinikker og derudover vejlede og oplære de lokalt ansatte sygeplejersker. De mobile klinikker kører ud i områder, hvor der ikke er anden lægehjælp til rådighed. Det er Anne Marie Rieffestahls anden mission for MSF. Hun har tidligere været i Sierra Leone, hvor hun behandlede patienter i flygtningelejre og i et ernæringscenter.

Cand mag. Marie Benitez arbejder i Merauke-distriktet i Indonesien som administrator. Her er hun blandt andet med til at overdrage MSF´s hiv/aids-projekt til de lokale myndigheder. Det er Marie Benitez´ første mission for MSF.

Sygeplejerske Anita Arslan arbejder i Perus hovedstad Lima som sygeplejerske på et hiv/aids-projekt. Hendes opgave er at føre tilsyn med de lokalt ansatte sygeplejersker, laboratorie-procedurerne, rådgivningen af de hiv-positive samt projektets apotek. Det er Anita Arslans første mission for MSF.

/md