654_chad.jpg

Tchad: Tegn på underernæring blandt flygtninge

– Læger uden Grænser anmoder indtrængende om intervention fra FN:

De første tegn på underernæring er nu tydelige blandt flygtningene i Goré, 25 kilometer fra grænsen mellem Tchad og Den centralafrikanske Republik. I en undersøgelse af ernæringssituationen, som Læger uden Grænser gennemførte fornylig, var 30 procent af børn under fem år nu “i fare for akut underernæring”. Alligevel kommer der stadig ikke mad frem.

Som Chris Verhecken, Læger uden Grænsers nødhjælpskorrdinator, forklarer, “siden marts har flygtningene modtaget alt i alt 8 kilo korn pr. person; det er mindre end en tredjedel af, hvad de har behov for. Der er ikke noget såsæd til at plante, og der er ikke noget mad at spise. Resultatet er, at vi allerede ser et stigende antal underernærede børn i vores kllinikker.”

Siden krisen begyndte for seks måneder siden har Læger uden Grænser leveret vand, husly og lægehjælp, men er presset til grænsen for, hvad organisationen er i stand til at overkomme. Læger uden Grænser har gentagne gange henvendt sig til FNs flygtningeorgan UNHCR for at få dem til at gøre mere for at hjælpe disse flygtninge.

“Denne befolkning har et presserende behov for mere hjælp, i særdeleshed med hensyn til mad og et højere niveau af beskyttelse,” forklarer Chris Verdecken, “og på grund af regnskyllene sidste weekend er situationen blevet endnu mere ustabil.”

De fleste flygtninge kan ikke tage tilbage til deres hjemland, fordi forholdene der stadig er alt for usikre. Men fødevaremanglen har nået så desperat et niveau, at nogle flygtninge alligevel er villige til at risikere deres liv ved at prøve at vende tilbage.

I november 2002 kom de første flygtninge ind i Tchad fra den krigshærgede Centralafrikanske Republik. I dag befinder 41.000 mennesker sig fortsat i en alvorlig situation, og Læger uden Grænser henstiller til UNHCR og WFP (World Food Programme) om at leve op til deres ansvar og sørge for hjælp og beskyttelse, før det er for sent.