Vi hjælper flygtninge uden for Syrien og internt fordrevne inde i det krigsramte land. © Læger uden Grænser

Sådan hjælper vi i og omkring Syrien

Syrien er ramt af borgerkrig, som brød ud i 2011. Vi hjælper mennesker i nød både inde i landet og i nabolande. Her er en oversigt over vores medicinske indsats.

Aleppo-regionen

Vi driver to sundhedsfaciliteter i Aleppo-regionen, der er hårdt ramt af intense kampe mellem styret i Damaskus og forskellige oppositionsstyrker. For nylig er der også udbrudt kampe mellem forskellige oppositionsgrupper. Aleppo-regionen er også en af hovedruterne for syrere, der flygter fra krigen.

Et af de hospitaler, vi driver, har 28 sengepladser, inklusiv skadestue, en mor-barn-afdeling og afsnit til ambulant behandling (ca. 50 konsultationer om dagen). Hospitalet tilbyder også vaccinationer, ortopædkirurgi og behandling for visse kroniske sygdomme. På hospitalet stabiliseres dårlige patienter, før de overføres til andre faciliteter. Fra hospitalsbasen støttes 10 felthospitaler, 9 førstehjælpsposter og 3 sundhedsposter. De samlede medicinske faciliteter gør en markant forskel i forhold til overlevelse blandt traumepatienter og andre livstruende tilstande.

Vi støtter de medicinske tiltag med medicin og medicinsk udstyr.

Et andet af vores hospitaler med 40 sengepladser i Aleppo havde i 2014 15.000 ambulante patienter, 10.000 skadestue konsultationer og 1.000 indlæggelser – herunder 600 kirurgiske indgreb. Hospitalet tilbyder også sundhedsydelser til gravide og fødende kvinder samt vaccinationer og mentale sundhedsydelser.

Idlib provinsen

I Idlib provinsen driver vi en trauma- og kirurgisk enhed. Enheden åbnede i juni 2012 og fokuserer på behandling af brandsårspatienter, som kræver hudtransplantationer, hyppige forbindingsskift og fysioterapi. Det er det eneste specialiserede hospital i den nordvestlige del af Syrien, og 95 % af indlæggelserne er forbrændinger. Ud over traumer og brandskader behandler vi på hospitalet også medicinske tilfælde på skadestuen og yder psykisk støtte til patienterne.

Fra hospitalet kører personalet ud til lejre for internt fordrevne i området, som huser ca. 70.000 mennesker.

Det nordlige Syrien

Syriske flygtninge er kommet ind i Irak, men volden i Ninewa-regionen i Irak har også sendt titusindvis af irakere ind i Syrien. Vores ansatte på begge sider af grænsen har imødekommet behovet for mobilklinikker og ved at opsætte sundhedsfaciliteter i transitlejre såvel som i lejre for internt fordrevne.

Vores hold i området støtter en traumeklinik, hvor der udføres kirurgiske indgreb og støtter fødselsklinikker med rehabilitering, udstyr og personale.

Vi driver selv mobilklinikker, der tilbyder almene sundhedsydelser og mor-barn pleje til internt fordrevne og host communities på den syriske side af grænsen til Irak. Sideløbende står vi for masse-vaccinationskampagner.

Støtte til fjerntliggende faciliteter

Siden august 2011 har vi støttet de mest sårbare og krigsramte områder i Syrien gennem donationer af medicinske forsyninger og essentiel nødhjælp. Denne støtte – hovedsageligt bygget på syriske medicinske netværk og felthospitaler – inkluderer også to ambulance-tjenester samt et program, der uddanner personale og sørger for medicinsk rådgivning. I 2014 har vi ydet støtte til over 100 medicinske strukturer – inklusiv felthospitaler og sundhedsposter – i 8 regioner i Syrien, regeringskontrollerede områder såvel som zoner kontrolleret af oppositionen.

Vores arbejde i Syriens nabolande

Libanon

Situationen i Libanon er meget ustabil. Flygtningestrømmen sætter de offentlige ydelser under hårdt pres, og de mange flygtninges massive tilstedeværelse øger spændingen mellem religiøse grupper i landet.

De generelle leveforhold er problematiske, eftersom et stigende antal flygtninge må opholde sig under forhold, der ikke egner sig til at bo i. Den største sundhedsrisiko er den manglende adgang til sundhedsydelser, sikre fødsler og medicin til patienter med kroniske sygdomme.

Vi har indtil nu ydet over 410.000 primære konsultationer for syriske flygtninge i Libanon. I marts måned 2012 begyndte vi at yde ambulante sundhedsydelser gennem fire klinikker i Hermel, Arsal, Baalbeck og Majdal Anjar. Her behandler vi også kroniske sygdomme og tilbyder konsultationer til gravide og hjælp ved fødsler. Mental sundhed og sundhedsfremmende tiltag er også en del af indsatsen.

Tripoli i det nordlige Libanon huser et stort antal syrisk flygtninge. Vi arbejder på Dar al-Zahraa Hospital (opstart februar 2012), hvor vi sørger for almene sundhedsydelser, behandling af kroniske sygdomme og hjælp ved graviditet og fødsler til syriske flygtninge og udsatte libanesere.

Vi arbejder også i Al-Zahraa apoteket i Jabal Mohsen området (opstart november 2012) og Al-Dawa apoteket i Bab al-Tabbaneh regionen (opstart april 2013) med almindelig lægehjælp – inklusiv behandling for kritiske sygdomme og alle områder inden for graviditet og fødsler. I Jabal Mohsen står vi for mindre kirurgiske indgreb. De udføres for at stabilisere patienter, der kommer ind under et angreb, mens de venter på at blive overført til et andet hospital.

Palæstinensiske flygtninge fra Syrien

Før opstanden i marts 2011 begyndte, var Syrien hjem for ca. 500.000 palæstinensiske flygtninge, hvoraf nogle var født og opvokset i Syrien. Palæstinensiske flygtningelejre inde i Syrien – inklusiv Aleppo, Daraa og Yarmouk-lejren i det sydlige Damaskus – er kommet under angreb og belejring, hvilket har resulteret i talrige civile dødsfald og tilskadekomne. Siden konfliktens start er ca. 40.500 palæstinensere fra Syrien blevet registreret i Libanon af UNRWA, og 10.000 har søgt tilflugt i Jordan.

Vi yder ambulante konsultationer på hospitalet i Ein-al-Helweh lejren for syriske flygtninge samt palæstinensiske flygtninge fra Syrien. Det har vi gjort siden juni 2013.

Vi arbejder også i Beirut i Chatila-lejren, hvor palæstinensiske flygtninge er samlet. Projektet startede op i september 2013 og består i ambulante sundhedsydelser, behandling af kroniske sygdomme og mental sundhed. Vores personale har også sørget for opbygning af et henvisningssystem, hvor patienter med akutte kirurgiske behov bliver henvist til to hospitaler, der er indgået aftale med.

Projektet er primært rettet mod palæstinensere, som er flygtet fra Syrien, men det er åbent for alle patienter i lejren. Det er tiltænkt ikke-registrerede flygtninge, som ikke er berettiget til at få hjælp fra officielt hold, eller for registrerede flygtninge med akutte medicinske behov, som falder uden for UNHCR’s liste over godkendte skader.  Et fødselsafsnit er under opbygning.

I det sydlige Libanon står vi for ambulante konsultationer, behandling af kroniske lidelser og mental sundhed for flygtninge i tre sundhedsfaciliteter, og vi kan udvide indsatsen i tilfælde af store flygtningestrømme i området.

Jordan

Jordan havde over 620.000 registrerede flygtninge fra Syrien i januar 2015 og endnu flere uden for det officielle system, lød meldingen fra UNHCR. Mere end 75 % af flygtningene lever uden for flygtningelejre og lægger et stort pres på landets sundhedssystem, hvilket blandt andet får priser på sundhedsydelser til at stige.

Belastningen på det overbebyrdede sundhedssystem stiger støt, og det begrænser adgangen til sundhedsydelser for befolkningen i Jordan. Flygtninge fra Syrien i byområder har store problemer med at få adgang til sundhedsfaciliteter. Syriske læger og klinikker (specielt i Amman), der betjener flygtninge fra Syrien, er ved at miste deres kapacitet til at klare situationen, efterhånden som deres midler løber ud.

Irbid

En analyse af sundhedstilstanden blandt flygtninge fra Syrien, der opholder sig i Jordan, viste et øget behov for service på mor-barn-området, specielt i Irbid-området. Vores mor-barn-projekt i Irbid startede op i oktober 2013 for at hjælpe flygtninge fra Syrien såvel som underpriviligerede lokale. Irbid regionen har en af de højeste koncentrationer af flygtninge fra Syrien uden for lejren på over 143.000 mennesker (tal fra UNHRCR, 19/1-2015). Over 2.200 assisterede fødsler er nu blevet udført på projektet såvel som over 11.000 graviditetsundersøgelser.

I januar 2014 begyndte vi behandling rettet specifikt mod børn. Indtil videre har vi haft over 13.500 konsultationer.
Vi yder mentale sundhedsydelser for børn i Irbid. Det har vi gjort siden oktober 2014, da vi fandt ud af, at der er et stort behov inden for dette område.

Vi arbejder på at starte et projekt op, der kan håndtere komplicerede fødsler – inklusiv kejsersnit og forbedret behandling inden for neonatalområdet.
I samarbejde med Jordans sundhedsministerium er vi ved at undersøge de bedste muligheder for at behandle patienter, som lider af visse kroniske sygdomme. Målgruppen for dette projekt er flygtninge fra Syrien, som opholder sig i nærområdet såvel som udsatte jordanere.

Amman

I Amman arbejder vi med rekonstruktiv kirurgi inden for ortopædkirurgi samt kæbekirurgi såvel som fysioterapi og psykosocial støtte for ofre ramt af konflikten i regionen. Projektet startede oprindeligt i 2006 for irakiske patienter. Siden 2011 har vi også behandlet sårede fra Syrien.
Flygtninge fra Syrien udgør nu 33 % af det samlede antal patienter.
Projektet er ved at blive flyttet til et nyt sted i Amman, hvilket vil tillade en øget teknisk kapacitet og råderum.

Al Ramtha

Det akutte kirurgiske projekt på Al Ramtha Government Hospital åbnede i september 2013. Hospitalet ligger ca. 5 kilometer fra grænsen til Syrien, og her arbejder vi tæt sammen med de jordanske sundhedsmyndigheder. Projektet har to operationsstuer, to stuer til indlæggelser og opvågning og har i alt 33 sengepladser.

Operationer udført på traumecentret inkluderer skader i underliv, bryst og fødder. Derudover tilbyder vi også fysioterapi, mental sundhed og generel behandling af indlagte patienter.

Mellem september 2013 og oktober 2013 havde vi i alt 647 patienter, 2.260 større operationer og 1.224 mental sundhedskonsultationer.

Zaatari

Mens vores traumekirurgiske projekt i Al Ramtha voksede, åbnede vi en klinik for opfølgende behandling i marts 2014. Vi startede med 28 sengepladser – nu er der 40 sengepladser med et nyt afsnit. Denne facilitet er for krigsskadede patienter overført fra Al Ramtha og andre hospitaler i Jordan. Indtil nu har vi haft 179 indlæggelser, og som en del af behandlingen har vi haft mere end 90 mentale sundhedskonsultationer samt fysioterapi.

Irak

De fleste flygtninge, som er kommet ind i det nordlige Irak over de sidste tre år, er etniske kurdere. Den kurdiske region har taget mod størstedelen af de 223.923 flygtninge fra Syrien, som befinder sig i Irak (tal fra UNHCR, november 2014), men med den nuværende konflikt i Irak lægger det et hårdt pres på regionen.

Den eskalerende vold i store dele af Irak betyder, at nogle syriske flygtninge vender tilbage til Syrien, mens titusinder af irakere, der var flygtet til Syrien i august 2014, krydser grænsen tilbage ind i Irak for at finde sikkerhed.

Domiz

Siden maj 2012 har vi været den organisation, der overvejende har stået for sundhedsydelser til flygtninge fra Syrien i Domiz flygtningelejren – herunder mor-barn ydelser, hjælp til ofre for seksuel vold, kroniske lidelser og mental sundhed. Vi sikrer også akut medicinsk hjælp og overførsler til Dohuk Hospital 24/7.

Oprindeligt var lejren beregnet på 27.000, men i dag huser Domiz omkring 60.000 flygtninge fra Syrien. Siden starten af 2014 har vi behandlet over 60.500 patienter, og alene i oktober 2014 blev der udført 4.647 konsultationer.

Vi åbnede et barselsafsnit 4. august 2014. I oktober måned havde vi haft 114 fødsler. De ansatte udfører  medicinske tjek og står for sundhedscertifikater til børn, der skal i skole, og der er omkring 40 konsultationer om dagen.

Erbil

Vi tilbyder mental sundhedsydelser i to flygtningelejre i Erbil regionen – Kawargosk lejren (13.000 flygtninge) siden oktober 2013 og Darashakran lejren (8.000 flygtninge) siden marts 2014. Mere end 1.200 konsultationer er blevet udført.

Fra felten

Myanmar (Burma)

Vores læge i Myanmar: “Hvad kan vi gøre, når soldater stopper vores patienter?”

Læs mere
Malaria Darfur i Sydsudan
Sudan

Vores læge Peter i Darfur: “Nogle morgener møder du en tom hospitalsseng”

Læs mere
Verdens største flygtningelejr, Cox's Bazar, Bangladesh

Rasmus Schou Christensen

Bangladesh

Rasmus i verdens største flygtningelejr: “Hvis du kan se det på folk, er det tit for sent”

Læs mere

Vi mangler ilt verden over: Corona-patienter gisper efter vejret

Læs mere
Gaza/Vestbredden

Bomber over Gaza: Vi har behandlet børn på bare 12 år for skader fra gummikugler

Læs mere
Læger uden Grænser sætter ind mod COVID-19 i Indien
Indien

Vi arbejder midt i Indiens COVID-19-kaos: ”Det er hjerteskærende at opleve”

Læs mere
Læger uden Grænsers (MSF) børnehospital i Kenema i Sierra Leone
Sierra Leone

Vores jordemoder på børnehospital i Sierra Leone: ”Det er fantastisk at hjælpe mennesker til verden”

Læs mere
COVID-19 i Brasilien

COVID-19 i Brasilien: Tusinder dør, mens de venter på ilt

Læs mere
Insulin

Insulin-studie kan redde diabetespatienters liv i udviklingslande

Læs mere
Læger uden Grænser i Sierra Leone

Nødhjælp i pandemiens skygge: Verdens mest udsatte ramt ekstra hårdt

Læs mere
Frygte for COVID-19 holder folk fra hospitalet
Sierra Leone

Børn dør af malaria på grund af frygt for COVID-19

Læs mere
Libyen

Flygtning i Libyen: ”Hvem tvinger et andet menneske til at leve sådan her?”

Læs mere
Konflikten i Mozambique
Mozambique

Voldsomme angreb i Mozambique: Børn og gravide kvinder sendt på flugt i bushen

Læs mere
Verdens største flygtningelejr i Cox's Bazar i Bangladesh
Bangladesh

Dansk sygeplejerske om brand i verdens største flygtningelejr: ”De her mennesker bliver glemt”

Læs mere
Al Hol i Syrien
Syrien

Kvinder og børn mister livet i Al Hol

Læs mere
Bangladesh

Rohingya-flygtninge tvinges til at flytte ud på øde ø

Læs mere