default.jpg

Odd Fellow giver 100.000 kr. til TB-projekt

PRESSEMEDDELELSE
Hellerup den 25. november, 2001

Odd Fellow ordenen giver 100.000 kr. til Læger uden Grænser
– Beløbet øremærkes til TB behandling i russiske fængsler

Ved et arrangement i København lørdag den 24. november har Odd Fellow ordenen tildelt Læger uden Grænser et beløb på 100.000 kr. Læger uden Grænsers bestyrelse har besluttet, at det store beløb skal gå til organisationens hjælpeprogrammer mod tuberkulose i russiske fængsler. Ved prisoverrækkelsen motiverede formanden for De Storkøbenhavnske Logers Humanitære Fond overlæge dr. med. Poul Schlichting donationen med ordene:

“Når 2 millioner hvert år dør af en sygdom er der selvsagt flere, der er smittet. Behandlingsmulighederne er gode, men selv om udgifterne til medicin er beskedne er de dog store nok til, at det ikke alle steder i Verden er muligt at tilbyde behandling. I Sibirien har Læger uden Grænser siden 1996 kæmpet mod spredningen af tuberkulose i fængslerne i Kemerovo godt 4.000 km. øst for Moskva. Resultaterne af indsatsen spores allerede, idet antallet af tuberkulose betingede dødsfald er bragt ned fra 2-3 om dagen til 2-3 om måneden”.

“I anerkendelse af den store indsats som Læger uden Grænser udfører og specielt rettet mod bekæmpelse af tuberkulose blandt indsatte i Sibiriens fængsler, er det De Storkøbenhavnske Odd Fellow Logers Humanitære Fond en stor glæde at kunne tildele 100.000 kr. til dette formål”.

Donationen fra Odd Fellow Ordenen blev modtaget af sygeplejerske Hanne Klink Jensen, der selv har været udsendt med Læger uden Grænser til Sibirien. Hanne Klink Jensen overbragte en hilsen til forsamlingen fra Sibirien sendt af den herboende sudanesiske læge Osman Eltayeb, der i dag er på 12 måneders mission i Sibiriens tuberkulosefængsler:

“Med Odd Fellows støtte til tuberkulosebehandling blandt fængselsindsatte demonstrerer ordenens medlemmer en stor forståelse for menneskers rettigheder. Jeres opbakning, prioriteringer og sans for retfærdighed bliver herfra påskønnet og modtaget med tak”.

“Jeres bidrag vil først og fremmest blive brugt til indkøb af medicin til behandling, men på grund af sammenhængen mellem levevilkår og smittespredning vil vi også købe mælk, tæpper og madrasser til forbedring af de syges levestandard og sæbe m.m. til forbedring af den almene hygiejne blandt de indsatte”.

“Med jeres støtte kan vi sammen bekæmpe sygdommen. Vi kan bringe smilet og håbet tilbage og ikke mindst sikre fremtiden for patienterne, deres børn og deres familier”.

Yderligere oplysninger: Læger uden Grænser, informationschef Michael Loua, tlf. 39 62 63 01, mobil 29 70 29 79 eller De Storkøbenhavnske Odd Fellow Logers Humanitære Fond v/formand, overlæge dr. med. Poul Schlichting, tlf. 39 63 87 79.

Hilsen fra Sibirien fra dr. Osman Eltayeb

Fra det kolde Sibirien sendes en varm hilsen til medlemmerne af “Odd Fellow”.

På vegne af Læger uden Grænser i Moskva, Kemerovo, Mariinsk og Novokuznetsk, vil jeg gerne takke jer alle for jeres støtte til tuberkulose projektet i de sibirske fængsler.

Tuberkulose er en af menneskehedens store tragedier. Tuberkulose rammer de svage og fattige, de helt unge og gamle, de gravide og nyfødte. Det er kampen om overlevelse i alle former for liv.

Sygdommen fremmes af de indsattes forhold i fængslerne. Det er den ekstremt dårlige levestandard, mangel på ventilation og dårlig hygiejne. Tuberkulose bakterier lever i det skjulte blandt fangerne, og venter bare på muligheden for at slå til. De slår til ved nye kroniske tilfælde, ved fejlslagen behandling, tilbagefald og multiresistens overfor medikamenterne.

Det primære mål med Læger uden Grænser tuberkulose projekt i de sibirske fængsler er at stoppe smittespredningen samt at mindske dødeligheden og sygdomsgraden hos patienterne.

Meget er blevet gjort, men stadig meget skal gøres. Jeres bidrag har stor betydning for arbejdet med at lindre de indsattes lidelser og med at bedre levestandarden for de syge.

Med jeres bidrag kan vi sammen bekæmpe sygdommen. Vi kan bringe smilet og håbet tilbage og ikke mindst sikre fremtiden for patienterne, deres børn og deres familier.

Jeres bidrag vil først og fremmest blive brugt til indkøb af medicin til behandling, men på grund af sammenhængen mellem levevilkår og smittespredning vil vi også købe mælk, tæpper og madrasser til forbedring af de syges levestandard og sæbe m.m. til forbedring af den almene hygiejne blandt de indsatte.

Med jeres støtte til tuberkulosebehandling blandt fængselsindsatte demonstrerer Odd Fellows medlemmer stor forståelse for menneskers rettigheder. Jeres opbakning, prioriteringer og sans for retfærdighed bliver herfra påskønnet og modtaget med tak.

Den 23. november, 2001.

Dr. Osman Eltayeb
Mariinsk, Sibirien
Rusland

Odd Fellow ordenens motivation ved overlæge dr. med. Poul Schlichting

Uegennyttig adfærd skaber i de fleste tilfælde opmærk-somhed. Men når uegennyttigheden gennemføres i større omfang aftvinger den respekt.
Læger uden Grænser (Medicins Sans Frontiere) er en sådan organisation, hvis ansatte ofte er de første til at hjælpe med en sundhedsfaglig indsats i de forskellige brændpunkter rundt omkring i Verdenen.

Organisationen, der også i respekt for indsatsen er tildelt den fornemme Nobels Freds Pris i 1999, sender sit højtkvalificeret personale til disse brændpunkter ofte med udsigten til en ikke ufarlig døgnlang arbejdsindsats gennem flere måneder. Denne indsats honoreres med et så beskedent beløb at det mere har præg af lommepenge end egentlig løn.

Læger uden Grænser har nu satset på behandling af Tuberkulose blandt indsatte i Rusland og nærmere bestemt i Sibirien. De fleste tror fejlagtigt at TB på det nærmeste er udryddet, men WHO har optalt ca. 2 millioner dødsfald af TB på årsplan i hele Verden.

Når 2 millioner dør af en sygdom er der selvsagt flere der er smittet – ca. 10 millioner. Vores behandlings muligheder blandt disse er- såfremt de spores i tide,- gode. Udgiften hertil er beskeden, men dog stor nok til at det ikke alle steder i Verden er muligt at tilbyde behandling blandt andet i Sibirien. Læger uden Grænser har været på stedet (byen Mariinsk med ca. 60.000 indbyggere ca. 4.000km øst for Moskva) i et par år og indsatsen spores allerede idet TB betinget dødsfald er faldet fra ca. 2-3 om dagen til 2-3 om måneden.

Et at de store problemer ved behandlingen – især i de områder hvor Samfundets vanlige sundhedsfaglige instanser er sat ud af spillet er udviklingen af modstandsdygtige TB bakterier.
For at undgå/eller bekæmpe fremkomsten af disse multi-resistente stammer, er det vigtigt at den primære behandling nøje kontrolleres og ikke – af forskellige årsager – afbrydes i utide.

I anerkendelsen af den store indsats som Læger uden Grænser udfører, og specielt med bekæmpelse af TB blandt indsatte i Sibirien for øje, er det De Storkøbenhavnske Logers Humanitære Fond en stor glæde at kunne tildele 100.000 til dette formål.

Fra felten

Myanmar (Burma)

Vores læge i Myanmar: “Hvad kan vi gøre, når soldater stopper vores patienter?”

Læs mere
Malaria Darfur i Sydsudan
Sudan

Vores læge Peter i Darfur: “Nogle morgener møder du en tom hospitalsseng”

Læs mere
Verdens største flygtningelejr, Cox's Bazar, Bangladesh

Rasmus Schou Christensen

Bangladesh

Rasmus i verdens største flygtningelejr: “Hvis du kan se det på folk, er det tit for sent”

Læs mere

Vi mangler ilt verden over: Corona-patienter gisper efter vejret

Læs mere
Gaza/Vestbredden

Bomber over Gaza: Vi har behandlet børn på bare 12 år for skader fra gummikugler

Læs mere
Læger uden Grænser sætter ind mod COVID-19 i Indien
Indien

Vi arbejder midt i Indiens COVID-19-kaos: ”Det er hjerteskærende at opleve”

Læs mere
Læger uden Grænsers (MSF) børnehospital i Kenema i Sierra Leone
Sierra Leone

Vores jordemoder på børnehospital i Sierra Leone: ”Det er fantastisk at hjælpe mennesker til verden”

Læs mere
COVID-19 i Brasilien

COVID-19 i Brasilien: Tusinder dør, mens de venter på ilt

Læs mere
Insulin

Insulin-studie kan redde diabetespatienters liv i udviklingslande

Læs mere
Læger uden Grænser i Sierra Leone

Nødhjælp i pandemiens skygge: Verdens mest udsatte ramt ekstra hårdt

Læs mere
Frygte for COVID-19 holder folk fra hospitalet
Sierra Leone

Børn dør af malaria på grund af frygt for COVID-19

Læs mere
Libyen

Flygtning i Libyen: ”Hvem tvinger et andet menneske til at leve sådan her?”

Læs mere
Konflikten i Mozambique
Mozambique

Voldsomme angreb i Mozambique: Børn og gravide kvinder sendt på flugt i bushen

Læs mere
Verdens største flygtningelejr i Cox's Bazar i Bangladesh
Bangladesh

Dansk sygeplejerske om brand i verdens største flygtningelejr: ”De her mennesker bliver glemt”

Læs mere
Al Hol i Syrien
Syrien

Kvinder og børn mister livet i Al Hol

Læs mere
Bangladesh

Rohingya-flygtninge tvinges til at flytte ud på øde ø

Læs mere