1316_MSF_Darfur_Kalma_28SEP04.jpg

Nødhjælpen i Syd Darfur er helt utilstrækkelig

En ny ernæringsundersøgelse fra Læger uden Grænser (MSF) viser, at dødeligheden blandt de internt fordrevne i Syd Darfur langt overstiger katastrofe-grænsen, og at nødhjælpen i området er helt utilstrækkelig.

MSFs ernæringsundersøgelse, der er foretaget i perioden mellem 2-6 september, viser at dødeligheden i Kalma-lejren uden for byen Nyala, nu er langt over den internationalt fastsatte katastrofegrænse på ét dødsfald om dagen per 10.000 voksne personer. Med mindre omfanget af nødhjælpen intensiveres betragteligt i Syd Darfur, frygter MSF, at den sundheds- og ernærings- mæssige situation i området forværres drastisk. Over 65.000 internt fordrevne har søgt tilflugt i Kalma-lejren, hvor MSF lige nu behandler 3.900 underernærede børn,

Undersøgelsen viser, at næsten en fjerdedel – 23,6 pct. – af børnene under 5 år er underernærede, og at 3,3 pct. er så udmagrede, at de vil dø, hvis de ikke øjeblikkelig modtager hjælp. En sideløbende undersøgelse af dødeligheden i Kalma-lejren over de forløbne syv måneder, viser at 2.500 er døde, hvoraf 1.100 var børn under 5 år. Disse tal er langt over katastrofegrænsen, og beregninger for de seneste måneder viser ikke nogen forbedring på trods af forbedret adgang til sundhedsfaciliteter i lejren.

– Det er dybt forargeligt, at der blot få minutters kørsel fra Nyalas internationale lufthavn findes over 65.000 internt fordrevne flygtninge, der ikke har adgang til hverken mad eller sanitet. Disse mennesker er helt afhængige af nødhjælp udefra, men den kommer slet ikke i tilstrækkeligt omfang, fordi det internationale samfund og den sudanske regering stadig ikke lever op til deres humanitære forpligtelser. Det er nu der skal handles, hvis vi skal undgå at i tusindvis dør, siger formanden for den danske afdeling af Læger uden Grænser, speciallæge Søren Brix Christensen.

Den største enkeltstående årsag til dødeligheden i Kalma-lejren er diarré, mens volden er årsag til 57 pct. af alle dødsfald blandt voksne. En tilsvarende undersøgelse for Muhajiriya-lejren øst for Nyala, hvor der opholder sig 13.000 internt fordrevne, har vist, at 81 pct. af alle dødsfaldene dér skyldtes voldshandlinger.

Læger uden Grænser har siden maj indsamlet penge til det humanitære arbejde i Darfur, hvor organisationen har været til stede siden november 2003. Lige nu findes der 200 internationale – deriblandt tre danske – og 2.000 sudanesiske nødhjælpsarbejdere fra Læger uden Grænser, der giver medicinsk og ernæringsmæssig nødhjælp til mere end 700.000 internt fordrevne i Darfur og næsten 200.000 i nabolandet Tchad.