2510_Tyfus.jpg

MSF slås mod tyfus-epidemi i DR Congo

Et nødhjælpshold fra Læger uden Grænser (MSF) bekæmper i øjeblikket en alvorlig tyfusepidemi, der indtil videre har ramt flere end 650 mennesker i Kikwit, DR Congo. Holdet sikrer gratis behandling på det lokale hospital og udbreder viden om, hvordan man undgår smitte.

 

Indtil videre er 650 mennesker ramt af tyfus, 90 har også bughindebetændelse og indre blødninger, og 20 er døde. MSF´s nødhjælpshold tilbyder gratis behandling på Kikwit Nord General Hospital, hvor man tager sig af de patienter, som har komplikationer eller ødelæggelser af tarmvæggen.

– De simple tilfælde behandler vi ambulant med penicillin, men de komplicerede tilfælde kræver indlæggelse og eventuelt operation, hvis der er huller på tarmvæggen. Det er afgørende at foretage en grundig undersøgelse, når patienten ankommer til hospitalet, siger læge på MSF-nødhjælpsholdet ´Pool d´Urgence Congo´(PUC), Jean Lambert Chala-Chala.

Da tyfus er ekstremt smitsomt, skal behandlingen ske hurtigt for at forhindre livstruende komplikationer og smitte, og den skal altid finde sted på hospital eller sundhedsklinik og gives af professionelt personale.

Problemet er vandmangel – igen
Allerede i begyndelsen af året undersøgte MSF Kikwit for tilfælde af tyfus. Og en sammenligning med statistikken fra samme periode sidste år viser en klar stigning af sygdomstilfælde i begyndelsen af regntiden.

Dét tyder på, at tyfus hænger sammen med et strukturelt problem i Kikwit – manglen på rent vand. Næsten halvdelen af Kikwits 400.000 indbyggere har ikke toiletter eller adgang til ordentlig vandforsyning, og mange familier henter vand i forurenede kilder eller floder.

Når vandet fra regntiden flyder ned mellem hytter og træer, danner det et rødligt mudder, der opsamler affald og ekskrementer, som ender i Lukemi-floden – et sted, mange familier henter deres vand.

– Befolkningen er nødt til at købe rent vand af vanddistributionsfirmaer. Det er dyrt, og en familie med for eksempel seks medlemmer har slet ikke råd til rent vand til alle, siger koordinator for Kinshasa-afdelingen af PUC, Ibrahim Barrie.

Lidt kan gøre meget
En vigtig del af MSF´s kommende arbejde er at skabe opmærksomhed omkring basal hygiejne; at man skal vaske hænder i rent vand, før man spiser eller laver mad og tildække maden og varerne på markedet og så videre.

En afgørende opgave i Kikwit, hvis nye tyfus-epidemier skal forhindres, er imidlertid at forbedre vand- og sanitetsforholdene i området, hvilket er en stor udfordring.

/ls