21-12-2009Sovesyge_46975.jpg

Mangel på opmærksomhed går ud over patienter med oversete sygdomme

Flere end 400 millioner mennesker er i fare for at få en sygdom, der er meget lidt opmærksomhed om, og som der ikke forskes ret meget i. Det drejer sig om parasitsygdommene kala azar, sovesyge, chagas eller den bakterielle infektion Buruli-sår.

Parasitsygdommene kala azar, sovesyge og chagas er blandt de meste dødelige af alle oversete tropiske sygdomme, og alle fire er af FN’s Verdenssundhedsorganisation, WHO, fremhævet som særligt problematiske. De måder man diagnosticerer sygdommene på og de behandlinger, der er til rådighed, er gamle og ineffektive – i nogle tilfælde findes de ikke. Samtidig lever de mennesker, der er i risiko for at få sygdommene, i fjerntliggende eller usikre områder, hvor der er dårlig adgang til lægehjælp.

 

Endnu værre er det, at forskning og udvikling af ny medicin og nye diagnosemetoder er håbløst underfinansierede. Hvis der ikke sker en markant forøgelse af nationale kontrolprogrammer for aktivt at finde og behandle patienterne, hvis der ikke investeres i forebyggelse, og hvis man ikke øger ressourcerne til forskning og udvikling, så vil sygdommene og deres ofre forblive oversete. 

 

Kala Azar
Hvert år smittes omkring 500.000 mennesker af kala azar, og tallet er voksende, eftersom det er en typisk følgesygdom hos hiv/aids-patienter. Medicinen er meget effektiv, men prisen og problemer medicinen frem til de steder, hvor der er behov for den, gør, at den kun bliver brugt i begrænset omfang.

 

Med udgangspunkt i den pris, som Læger uden Grænser betaler for medicinen i Bihar i Indien, koster behandlingen for en enkelt patient mellem 1.000 og 1.500 kroner. Den høje pris gør det umuligt for sundhedsministeriet at tilbyde den bredt ligesom de fleste privatpersoner heller ikke vil have råd til den. Eneste alternativ er en 28 dage lang og yderst smertefuldt behandling, hvor et lægemiddel udviklet i 1930’erne sprøjtes ind i musklerne.

 

 

Sovesyge
Den potentielt dødelige sygdom sovesyge (afrikansk trypanosomiasis) findes i Afrika syd for Sahara. Mennesker, der bor i konfliktzoner, hvor sygdommen forekommer jævnligt og hvor adgangen til sundhedsydelser er på et minimum, er særligt udsatte. Læger uden Grænser driver i øjeblikket programmer i to af den type lande – Den Demokratiske Republik Congo og Den Centralafrikanske Republik. Med støtte fra organisationen ’Initiativet for medicin til oversete sygdomme’ har Læger uden Grænser med succes afprøvet en ny kombinationsbehandling NECT, som er af kortere varighed, er lettere at give, og som er betydeligt mere sikker. Den nuværende standardbehandling, melarsoprol, en arsen-baseret behandling, slår op til 10 procent af patienterne ihjel.

 

Kombinationsbehandlingen NECT er i øjeblikket accepteret i nogle lande, men der skal gøres en indsats for at få medicinen udbredt.

 

Chagas
Chagas (american trypanosomiasis) er naturligt forekommende i dele af Latinamerika. På verdensplan smittes op til 15 millioner mennesker hvert år, herunder 300.000 i USA. Det anslås, at 30 procent af alle chagas-patienter får komplikationer med hjerte og andre indre organer, som i sidste ende kan være dødelige. Der findes kun ganske få diagnose- og behandlingsmuligheder over for chagas.

 

Læger uden Grænser driver i øjeblikket tre projekter i Bolivia og Colombia, hvor man hjælper chagas-patienter. Der tilbydes test og behandling med de i øjeblikket tilgængelige lægemidler benznidazole og nifurtimox, men der mangler forskning og udvikling af nye diagnosemetoder og medicin mod sygdommen.

 

Buruli-sår
Buruli-sår, som er i familie med spedalskhed og tuberkulose, er ikke dødelige, men kan forårsage misdannelser og handicap, og til tider livstruende sekundære infektioner. Læger uden Grænser behandler patienter med sygdommen i Cameroun, og selv om enkle og effektive behandlinger med antibiotika, ordentlig sårpleje, fysioterapi, og mindre kirurgiske indgreb findes, er det ikke tilstrækkeligt til rådighed for mange.

 

På det menneskelige plan er prisen for at overse disse sygdomme enorm.
Ifølge en analyse fra 2008 blev der på verdensplan kun brugt 81,4 millioner dollar på forskning og udvikling i forhold til de fire sygdomme. Det er afgørende vigtigt, at øge ressourcerne til ny forskning og udvikling og at arbejdet drives af de medicinske behov og ikke efter hvor der er profitable markeder.

 

De fire sygdomme, som påvirker verdens mest fattige og marginaliserede mennesker, er ikke omfattet af det amerikanske Global Health Initiative (GHI), som ellers arbejder med oversete sygdomme.