31-07-2008low_42537.jpg

Mange tusinder behandlet for underernæring i Etiopien

Fødevarekrisen i Etiopien er langt fra toppet. Den årlige regnperiode har været stærkt forsinket, og det betyder, at næste høst først vil komme befolkningen til gavn om mange uger. Læger uden Grænser har sat ind med medicinsk hjælp og uddeling af madrationer til de mest udsatte.

Flere end 16.700 alvorligt underernærede patienter, langt hovedparten børn, er blevet behandlet i Læger uden Grænsers (MSF) projekter i de to regioner Oromiya og SNNP. Blandt dem er 2.071 syge børn blevet overført til fem stabiliseringscentre, hvor de har modtaget medicinsk behandling og har været under konstant overvågningen.

 

Tilsammen har 14.700 alvorligt underernærede børn modtaget behandling og fået madrationer på de i alt 44 ambulatorier, som Læger uden Grænser driver i de to regioner.

 

Siden midten af juli er der desuden uddelt fødevaretilskud i form af majs, soja, olie og sukker til 1.700 moderat underernærede børn og deres familier. Disse programmer er indtil videre etableret i tre områder i Oromiya og SNNP-regionerne.

 

Uddeling af fødevarer

I Siraro distriktet i Oromiya har Læger uden Grænser gennemført målrettet fødevareuddeling til anslået 12.500 børn. Hver familie med børn, som enten er alvorligt eller moderat underernærede eller er i fare for at blive det, har modtaget en ration af fødevarer på 25 kg samt tre liter olie.

 

Uddelingen af yderligere en ration vil finde sted i begyndelsen af næste uge i de samme områder.

I nogle områder af Oromiya og SNNP-regionerne bliver antallet af indlæggelser ved med at stige.

 

Antallet af behandlingerne i forhold til alvorligt underernærede børn har nået et sjældent højt niveau, hvilket betyder at omfanget af underernæring i disse områder er alarmerende. Samtidig står det smerteligt klart, at befolkningen i de omkringliggende områder ikke får tilstrækkelig hjælp.

 

Den kendsgerning at mange ikke har adgang til sundhedsydelser gør tilsyneladende befolkningen mere udsat for at blive akut under- eller fejlernæret. For eksempel kan ubehandlet hjerte/kar-sygdomme medføre fejlernæring.

 

Overdrager ernæringsprogrammer

Eftersom Læger uden Grænser koncentrerer sin hjælp om de personer, der er mest påvirkede af krisen – patienter, der lider af alvorlige eller moderat underernæring – er mange flere mennesker i de sydetiopiske områder afhængige af hjælp udefra, og de behøver umiddelbart mere fødevarehjælp.

 

Den gennemgribende måde som Læger uden Grænser har behandlet problemerne på i Siraro-distriktet – med terapeutiske ernæringsprogrammer og målrettet uddeling af fødevarer – har betydet en nedgang i antallet af børn, der er blevet indlagt med alvorlig underernæring.

 

Læger uden Grænser fortsætter med at undersøge forholdene i andre områder, som for eksempel Teru distriktet i Afar-regionen. Senest er Læger uden Grænser begyndt på en række nye aktiviteter i Duna distriktet i SNNP-regionen som supplement til eksisterende ambulatorier. Man har på nuværende tidspunkt allerede fundet omkring 150 alvorligt underernærede børn i området, som er blevet taget med i programmet.

 

I bestræbelserne på at koncentrere kræfterne om de værst ramte områder har Læger uden Grænser overdraget et fødevareprogram i Arsi Negele distriktet i Oromiya regionen til de lokale myndigheder.
Nyuddannede sundhedsmedarbejdere fra lokalområderne vil i fremtiden drive programmet, hvor man på otte forskellige lokaliteter har kapacitet til at hjælpe i alt 82 børn.

 

/mdo