2239_FramMalaria_29234.jpg

Malaria dræber unødigt – medicinen når ikke frem

Alarmerende få patienter med malaria i Afrika får en effektiv behandling, selvom den findes. Læger uden Grænser (MSF) opfordrer nu Verdenssundheds-organisationen, WHO og Den Globale Fond til mere aktivt at fremme brugen af den artemesin baserede malariabehandling, ACT.

Der er nu gået fire år siden Verdenssundhedsorganisationen, WHO første gang opfordrede verdens

lande til at udskifte den tidligere malariabehandling med den artemisin baserede kombinationsterapi, også kaldte ACT. Og for to år siden besluttede Den Globale Fond at finansiere ACT.

Alligevel ser Læger uden Grænsers (MSF) lægehold ofte, at de statslige sundhedsmyndigheder i mange lande fortsætter med at give deres patienter gammel malariamedicin i stedet for en fungerende og effektiv ACT behandling.

– Her i Dabola behandler vi med ACT og vore patienter bliver friske i løbet af tre dage, men blot halvtreds kilometer herfra er situationen en helt anden. Der får de syge ikke den bedste behandling selv om regeringen for et år officielt ændrede behandlingsprotokollen, siger læge Barbara Maccagno, medicinsk koordinator for MSF i Guinea Conakry.

Malaria den mest
almindelige dødsårsag

MSF vurdere at mindre end én procent af alle malariapatienter i landet får ACT. Det selv om malaria er den mest almindelige dødsårsag i Guinea og står for 15 procent af alle registrerede dødsfald indenfor landets sundhedsvæsen.

Guinea er imidlertid på ingen måde noget særtilfælde. I Zambia vurderer MSF at knapt elleve procent af alle patienter med malaria får ACT. Organisationens lægehold har samme erfaringer fra flere andre afrikanske lande – for eksempel Kenya, Malawi, Elfenbenskysten og Sierra Leone – hvor sundhedsmyndighederne fortsat bruger klorokin eller sulfadoxine-pyrimethamine på trods af, at man ved, at disse lægemidler er ineffektive og ikke længere anbefales som første behandlingsmulighed.

Implementering trækker ud
Hidtil har omkring 40 afrikanske lande inkluderet ACT i deres nationale behandlingsprotokoller for malaria. Men af disse har over 70 procent enten ikke iværksat de foranstaltninger der kræves for i det hele taget at kunne indføre protokollen, eller også går processen meget langsom.

Mangel på politisk vilje og økonomiske ressourcer samt uddannelse af sygehuspersonale er andre årsager til at brugen af ACT i malariabekæmpelsen trækker ud. Eftersom samfundet ikke kan se fordelene ved at bruge ACT er interessen for protokollen derfor lille.

Andre årsager er, at der ikke findes tilstrækkelig med ACT af høj nok kvalitet, det faktum at sygehuspersonalet ofte mangler de testredskaber som behøves for at kunne stille diagnosen og givetvis den manglende adgang til sundhedsbehandling i almindelighed.

Så malaria, en sygdom der nemt kan bekæmpes, dræbe fortsat et barn hvert 30. sekund.

Den Globale Fond for langsom
– Manglen på en samordnet støtte til landene fra WHO´s malariaprogram, det såkaldte "Roll Back Malaria" og fra donorer som præsident George Bush´s initiativ til bekæmpelse af malaria, har indtil i dag forhindret anskaffelse og distribution af ACT på landeniveau. Desuden er Den Globale Fond udelukkende en bistandsformidler, som ikke synes at være i stand til at assistere landene med at indføre ACT, siger læge Prudence Hamade, som leder MSF´s arbejdsgruppe for malaria.

Af de 208 millioner US dollars som Den Globale Fond har afsat til ACT siden 2002 er kun 30 millioner blevet brugt til at anskaffe denne anbefalede ACT medicin.

– Uden en øjeblikkelig garanti for at effektive lægemidler virkelig når de mennesker som har brug for dem, bliver regeringernes beslutninger teoretiske, der ikke får betydning for de der vil bruge dem, siger læge Karim Laouabdia, der er leder af MSF´s kampagne for adgang til livsvigtig medicin.

– At give patienterne klorokin mod malaria er stort set lige så effektivt som at give dem en sukkerknald. Det er forkert, både medicinsk og etisk. Vi ved godt, at det ikke er enkelt at implementere ACT, men alle bør anstrenge sig for at få livsnødvendig medicin ud til alle de der behøver den, mener Karim Laouabdia

Efter problemer med adgang til medicinen producerer flere medicinalfirmaer nu ACT. Nye kombinationsbehandlinger i faste doser forventes at være klar på markedet senere i år. Fordelene for patienterne er åbenbare, de slipper for at tage flere piller. Der findes ingen grund til ikke at handle nu.

/MSF-SV /mgn