19-03-2012pictilart.jpg

Lurende katastrofe i Vestafrika; Sahel kæmper

Manglende regn, dårlig høst, følgende stigende fødevarepriser, voldelige konflikter og usikkerhed skaber en uholdbar situation i Vestafrika. En fejlslagen høst og yderligere vold kan skubbe landende i Sahelbæltet udover kanten og ind i en humanitær katastrofe.

En rapport fremlagt af Europa Kommissionen tegner en dyster fremtid for den vestlige del af Afrika. Det er landene i det såkaldte Sahelbælte, der inkluderer Mali, Niger, Mauritanien, Burkina Faso, Senegal og Chad, der er baggrunden for rapporten.

Europa kommissionen forudser i rapporten ” Food Crisis and Malnutrition in Sahel” fra februar, at 23 millioner mennesker ikke vil have adgang til nok mad i løbet af de næste måneder, hvoraf 12 millioner vil være i stor risiko for at sulte.

Nødhjælpsorganisationen UNICEF fastslår derudover, at 1 million børn vil være i risiko for at blive svært underernærede.

De første tegn på en fødevarekrise forventes at vise sig i april mellem de to høstperioder i området.

Den umiddelbare årsag til krisen skyldes manglende regn, dårlig høst og følgende stigende fødevarepriser, som i nogle områder er steget med helt op til 50 %.

Dog er der også underliggende faktorer såsom fattigdom, hurtig befolkningsvækst, epidemiudbrud, voldelige konflikter og usikkerhed, hvilket gør det svært for humanitære organisationer at arbejde, der er med til at forværre en allerede skrøbelig situation og øge disse landes afhængighed af humanitær hjælp. Begrænset adgang til sundheds- og andre sociale ydelser og svage regerings strukturer er også med til at sætte pres på et allerede udpint område.

Flygtninge på tværs af landegrænserne
Lige nu er der godt 80.000 mennesker på flugt i Sahel på grund af voldelige konflikter. De mange flygtninge er med til at skabe en situation, som kan gå fra slem til endnu værre på meget kort tid.
Efter kampe i januar brød ud mellem Malis hær og oprørsgrupper fra Tourag-stammen i det nordlige Mali er mere end 28.000 flygtninge fra det vestafrikanske land blevet tvunget til at søge beskyttelse ved grænsen til nabolandet Mauritanien.

Yderligere 20.000 flygtninge fra Mali er rejst til det nordlige Burkina Faso, hvor de lige nu får hjælp af blandt andre Læger uden Grænser.

Også Malis andet naboland Niger har taget imod flygtninge. I februar søgte tæt på 10.000 maliere tilflugt i Tillabéry regionen i Niger.

Et medicinsk hold fra Læger uden Grænser rejste umiddelbart efter til Niger, for at vurdere behovene i byen Tchinagodar, og holder nøje øje med situationen.

Tilbagevendende krise eller et kronisk problem?
Det er ikke første gang, at landende i Sahelbæltet trues af en fødevarekrise. Både i 2005 og 2010 var Niger ramt af en omfattende fødevarekrise. I 2010 blev 330.000 børn registrerede som svært underernærede i Niger, hvoraf Læger uden Grænser og vores lokale partnere stod for behandlingen af cirka halvdelen af disse børn (148.000).

Men også i 2011 registrede Niger mere end 300.000 akut underernærede børn, og UNICEF forudsiger at dette tal vil stige til 400.000 i år, alene i Niger. Derfor er det svært at tale om gode og dårlige år, og de store antal af underernærede børn kræver handling her og nu.

Det internationale samfund har heldigvis reageret tidligt i år. EU’s kommission for humanitær hjælp og befolkningsbeskyttelse, ECHO, har allerede afsat 123,5 millioner Euro til at imødekommen de humanitære behov, der vil kunne opstå som følge en forestående krise. FN’s Verdensfødevareprogram, World Food Program, har iværksat en storstilet og ambitiøs plan, delvist støttet af ECHO, der omfatter uddeling af 573.000 tons mad, inklusiv mad målrettet små børn og gravide og ammende kvinder, samt 81 millioner amerikanske dollars i madkuponer.

Fødevarehjælp er ikke nok.
I mange af de berørte lande er underernæring et kronisk problem, som ikke kan løses blot ved at uddele mad. Underernæring skal bekæmpes både med behandling og de rette forebyggende foranstaltninger.

Når børn bliver syge, mister de appetiten, og når de ikke får nok mad, bliver de syge. Særligt små børn har brug for den rette mængde af næringsstoffer, som vitaminer, mineraler og proteiner, for at de kan vokse og udvikle sig som de skal, og stå imod de sygdomme, som de uvilkårligt vil møde, når de lever under fattige vilkår.

Derfor uddeler Læger uden Grænser næringsholdig mad til børn under 2 år, som et tilskud til den generelle fødevarehjælp og tilbyder gratis lægehjælp til børn i de områder, vi arbejder i.  En undersøgelse lavet i 2010 i Niger viste, at dødeligheden blandt børn faldt med 50% i de områder, hvor Læger uden Grænser og vores partnere kombinerede behandling og forebyggelse af underernæring med gratis sundhedsydelser til børn.

Underernæring i de fleste af Sahel-landene er et folkesundsproblem, der kun kan løses med en kombination af forebyggende strategier og medicinsk behandling.

Arbejdet må og skal fortsætte
Tilstedeværelsen af de væbnede grupper og konflikter mellem Tuaregerne og Malis hær er med til at øge befolkningernes sårbarhed. Disse spændinger kan vanskeliggøre det humanitære arbejde i området og sætte en stopper for de medicinske aktiviteter. Af denne grund vurderer Læger uden Grænser regelmæssigt sikkerhedssituationen og træffer alle nødvendige foranstaltninger, så arbejdet kan fortsætte.


Læger uden Grænser i Sahel

I Niger arbejder Læger uden Grænser tæt sammen med lokale samarbejdspartnere og de lokale sundhedsmyndigheder på at integrere behandling og forebyggelse af underernæring i mor- og barn sundhedsydelser.

Læger uden Grænser har arbejdet i Niger siden 1985 og arbejder i øjeblikket i regionerne; Maradi, Tahoua, Zinder og Agadez. I Agadez yder Læger uden Grænser desuden også medicinsk nødhjælp til migranter og fordrevne som følge af uroligheder i Niger og nabolandene.

I Mali har Læger uden Grænser arbejdet med både underernæring og malaria. I øjeblikket er Læger uden Grænser i gang med at monitorere og evaluere ernæring- og fødevare situationen i det sydvestlige Mali, mens vi i det nordlige Mali er i gang med at evaluere situationen for internt fordrevne, som følge at intern klanstridigheder. Der er meget store udfordringer forbundet med vores arbejde i Mali, idet sikkerheds situationen er meget skrøbelige og befolkningen, der flygter fra urolighederne er spredt over store områder.

Læger uden Grænser har arbejdet i Chad siden 1981, og har de seneste år hovedsageligt fokuseret på primære og sekundære sundhedsydelser til lokale og fordrevne befolkningsgrupper, forebyggelse og behandling af underernæring og malaria samt interveneret i tilfælde af epidemiudbrud som kolera, mæslinger og meningites. Læger uden Grænser monitorerer og evaluerer i øjeblikket ernærings- og fødevaresituationen i det østlige Chad både i forhold til forekomsten af underernæring men også i forhold til befolkningen sårbarhed og såkaldte ”coping”-mekanismer med det formål at øge vores aktiviteter hvis nødvendigt.

I Mauretanien og i Senegal evaluerer og monitorer Læger uden Grænser i øjeblikket situationen, både i forhold til den aktuelle fødevareusikkerhed, men også i forhold til det forstående valg i Senegal og til den relativt store strøm af flygtninge som på den seneste tid er ankommet til Mauretanien fra Mali, som følge af uroligheder der. Derfor samler vi information for dels at forstå situationen, dels at undersøge og planlægge en eventuel humanitær intervention.


Læs mere om Læger uden Grænsers udvidede aktiviteter i området. Derunder et nyt forsøg med beriget madtilskud til børn, der tegner til at sikre overlevelse for flere.

Fra felten

Læger uden Grænser i Syrien

Cristian Reynders

Syrien

I Syrien kan coronavirus blive katastrofal

Læs mere
Coronavirus kan blive fatal for mennesker i nød.

Heidi Christensen

Vi frygter konsekvenserne af coronavirus

Læs mere
Vi bekæmper coronavirus i Italien.
Italien

Her er der kun plads til en ny patient, hvis en anden dør

Læs mere

Her bekæmper vi coronavirus

Læs mere
Læger uden Grænser (MSF) bekæmper COVID-19, kendt som coronavirus.

Vi optrapper indsats mod coronavirus i Spanien

Læs mere
Læger uden Grænser (MSF) hjælper i Frankrig med at begrænse smitte og med behandling af af coronavirus

Vi hjælper Frankrig med at begrænse coronavirus

Læs mere

Vi hjælper Italien med kampen mod coronavirus

Læs mere
Læger uden Grænser hjælper børn i flygtningelejren Moria på den græske ø Lesbos.
Grækenland

Græske flygtningelejre risikerer udbrud af coronavirus

Læs mere
Læger uden Grænser (MSF) driver en klinik for børn i flygtningeljren Moria på Lesbos i Grækenland

Mie Terkelsen

Grækenland

Dansk sygeplejerske på Lesbos: Børnene vil ikke leve mere

Læs mere
Læger uden Grænser (MSF) optrapper lægehjælp og uddeling af tæpper og telte i Idlib i Syrien
Syrien

Idlib: Vi sender mere hjælp til børn og voksne

Læs mere
Læger uden Grænser er til stede i Idlib i Syrien.
Syrien

En tragisk dag i Idlib i Syrien

Læs mere
Læger uden Grænsers koordinator for det nordvestlige Syrien
Syrien

Angreb i Idlib: “En krise for menneskeligheden”

Læs mere
Læger uden Grænser (MSF) hjælper i Syrien
Syrien

“Der er ikke sikkert nogen steder mere i Syrien”

Læs mere
Vi giver lægehjælp i Syrien.
Syrien

Vores læge i Syrien: Børn sidder i sneen og fryser

Læs mere
Læger uden Grænser bidrager til kampen mod coronavirus med oplysning og beskyttelsesudstyr

Læger uden Grænser bidrager til kampen mod coronavirus

Læs mere
Læger uden Grænser rykker ud til coronavirus

Coronavirus: Sådan håndteres den

Læs mere