default.jpg

Læger uden Grænsers arbejde i Palæstina

  

Læger uden Grænser, MSF, har arbejdet i de besatte områder i Israel siden 1989 med træningsprogrammer for fysioterapeuter samt projekter indenfor primær sundhedstjeneste og forebyggende sundhedspleje. Desuden har Læger uden Grænser været aktivt involveret i hjælpearbejdet i kritiske perioder bl.a. september 1996 og under et udbrud af mæslinger i Hebron i april 1999.

Arbejdet koordineres fra Læger uden Grænsers kontor i Jerusalem. Arbejdet udføres i dag af 11 internationale hjælpearbejdere sammen med 23 lokalt ansatte.

Hovedtrækkene i Læger uden Grænsers nuværende arbejde er at arbejde tæt på de mennesker, som er mest udsatte for volden i området gennem medico-psykologiske konsultationer og ved at bevidne og dokumentere overgreb mod civile. Øget opmærksomhed på civilbefolkningens vilkår sker blandt andet gennem konferencer og uformelle møder med de israelske myndigheder og er en direkte følge af Læger uden Grænsers arbejde.

Målet med Læger uden Grænsers indsats er:

Gennem medicinsk og psykologisk behandling at reducere stress, frygt og angst hos børn, teenagere og voksne, der lever under permanent besættelse.

I Gaza:

Medicinsk og psykologisk intervention gennem hjemmebesøg hos de allermest udsatte (med bopæl nær checkpoints, hovedveje og nær bosættelser. En læge og en psykolog samt palæstinensisk medicinsk personale arbejder på 13 lokaliteter i Gaza.

Psykologisk støtte til børn og kvinder i Center for Women i Nusseirat lejren. Arbejdet ledes og udføres af en fuldtids psykolog.

I Hebron:

Medicinsk og psykologisk intervention til de mest udsatte i Hebrons gamle bydel gennem hjemmebesøg og gennem konsultationer i Læger uden Grænsers psykologiske klinik. Arbejdet udføres af en læge, en psykolog og en sygeplejerske.

Medicinsk og psykologisk intervention til udsatte civile, som har nedsat mulighed for bevægelighed pga. israelske check points. Læger uden Grænser samarbejde med sundhedsmyndighederne og giver lægehjælp fra små klinikker i de områder som pga. restiktioner ikke kan nås af sundhedsmyndighedernes personale.

Under den nuværende krise har Læger uden Grænser desuden øget aktiviteterne med uddeling af medicin til hospitaler og klinikker i Hebron og Gaza.

Læger uden Grænsers programmer i Palæstina er 100 procent privat finansierede.