13-06-20071997_DRCnov2005.jpg

Læger uden Grænser: Katastrofal sundhedssituation i DR Congo

Trods politiske forbedringer i landet er sundhedssituationen i Den Demokratiske Republik Congo (DR Congo) stadig katastrofal. Det viser sundhedsrapporten "Adgang til sundhedspleje, dødelighed og vold i DR Congo", som Læger uden Grænser (MSF) offentliggør i dag.

Rapporten dokumenterer dødelighed i stort tal, mangel på medicin, elendige arbejdsforhold for sundhedspersonalet og udelukkelse fra lægehjælp for størstedelen af befolkningen. Derfor dør mange af især malaria, luftvejssygdomme og diarré.

Dødeligheden i DR Congo viser, at der er tale om en vedvarende katastrofe i fire af de fem undersøgte regioner. Endnu mere bekymrende er det, at indikatorerne i tre af de fem regioner viser, at landet er i en katastrofal sundhedskrise – også i regioner, der ikke er påvirket af konflikter og vold.

MSF har undersøgt fem regioner i DR Congo med i alt 735.700 indbyggere. På 75 dage døde der 12.060 mennesker i de undersøgte områder – i Danmark, hvor der bor cirka 5,4 mio., dør der i gennemsnit cirka 12.000 mennesker på 75 dage. Det vil sige, at dødeligheden i de undersøgte områder er 7,4 gange højere end i Danmark.

– Dødelighed i stort tal i DR Congo er ikke begrænset til områder i vedvarende konflikt. Håbløs fattigdom og afsavn kræver lige så mange dødsofre, siger Meinie Nicolai, leder af MSF´s operationer i Great Lake-regionen.

Ifølge MSF´s sundhedsrapport har mindre end halvdelen af alle patienter adgang til selv den mest basale sundhedspleje. Mellem 45-67 procent af de adspurgte har slet ingen adgang til lægehjælp.

Patienterne skal betale for de eksisterende sundhedsydelser, hvilket er en stor økonomisk byrde. Da de fleste congolesere må overleve for 1,90 kr. per person om dagen, ligger omkostningerne ved sundhedspleje et godt stykke over hvad, der er muligt for en congolesisk familie at betale. Derfor søger folk ofte først lægehjælp, når det er for sent.

Da krigen hærgede DR Congo i 2001, råbte MSF det internationale samfund op, for at det skulle afhjælpe congolesernes katastrofale sundhedssituation. En række MSF- inspektioner udført i fem "sundhedszoner" i fire regioner i DR Congo afslørede nøjagtigt hvor alvorlig, situationen var på daværende tidspunkt. I dag, i fredstid tegner resultatet af fem nye inspektioner et endnu sortere billede end for fire år siden.

Fakta:
Læger uden Grænser (MSF) har arbejdet i DR Congo siden 1981, og i dag er landet en af de største og mest komplekse humanitære udfordringer i MSF´s historie. MSF arbejder på hospitaler og klinikker, giver terapeutisk ernæring til underernærede børn, og behandler civile krigsofre.

MSF´s nødhjælpshold hjælper også patienter, der er ramt af epidemiske sygdomme som kolera, meningitis og mæslinger. Desuden hjælper MSF de mange ofre for seksuel vold og driver programmer for hiv/aids og kønssygdomme. I dag arbejder 223 internationale og 2.133 nationale nødhjælpsarbejdere på medicinske programmer i DR Congo.