Læger uden Grænser genvælger formand

Den 38-årige speciallæge Søren Brix Christensen blev i den forløbne weekend genvalgt som formand for den internationale medicinske nødhjælpsorganisation Læger uden Grænsers (MSF) danske afdeling. Det skete på organisationens årlige generalforsamling i Dronningmølle i Nordsjælland.

Søren Brix Christensen – der arbejder som praktiserende læge i Nivå – blev første gang valgt som formand for Læger uden Grænser i 2001 og har blandt andet været udstationeret for organisationen i Sydsudan, Mozambique og Sydafrika. Arbejdet som formand og bestyrelsesmedlem er ulønnet.

Blandt emnerne der blev diskuteret på MSF´s generalforsamling var blandt hungerkatastrofen i Niger – hvortil der foreløbig er sendt fire danske frivillige nødhjælpsarbejdere – de stadigt stigende sikkerhedsproblemer de neutrale nødhjælpsorganisationer oplever i verdens brændpunkter fordi militæret ofte udvisker forskellene mellem militære og humanitære operationer, samt fremtidens aids-behandling.

Generalforsamlingen kunne også glæde sig over en markant stigende støtte til organisationens humanitære arbejde, både hvad angår antallet af donorer og størrelsen af private økonomiske bidrag.

De øvrige medlemmer der blev valgt til MSF´s bestyrelse på weekendens generalforsamling var sygeplejerske Charlotte Matthews, læge Torben Bruhn, læge Vibeke Brix Christensen, jordemoder Pia Thorsø Sørensen, arkitekt Mauro Lucardi og de to internationale MSF-repræsentanter Nigel Jenkins (MSF-Holland) og William Bourgeois (MSF-Belgien). Som suppleanter blev valgt læge Alexandra Kruse, journalist Michael Loua og læge Catherine Wohlert.