Logo hjemmeside.png

Krænkelser i Læger uden Grænser

Efter de seneste historier om krænkelse, overgreb og udnyttelse i den humanitære sektor er vi med rette blevet spurgt, om Læger uden Grænser står over for lignende problemer, og hvilke skridt der er nødvendige for at bekæmpe dem.

Allerførst vil vi i Læger uden Grænser gerne understrege, at det er positivt, at dette problem bliver belyst – uanset hvor ubehageligt det kan være for de involverede organisationer.

Læger uden Grænser kan ikke sige sig fri for problemer på denne front – vi har i mange år haft fokus på det. Vi ved, at der endnu er arbejde at gøre, og at der er plads til at blive bedre.

I Læger uden Grænser har vi procedurer for indberetninger vedrørende krænkende adfærd, magtmisbrug og chikane begået af folk ansat hos os.

Vi har efterforsket og håndteret indberetningerne. Det har resulteret i, at vi globalt set har afskediget 19 ansatte i 2017 og 10 i 2016 – for seksuel chikane, krænkelser eller overgreb.

Selvom vi har håndteret de indberettede sager, er vi meget opmærksomme på, at vi kan gøre endnu mere. Vi er bekymrede for, at der er et betydeligt problem med underrapportering af magtmisbrug, krænkelser og chikane, hvilket betyder, at det reelle antal sager kan være højere.

Vi arbejder internationalt for at forbedre vores procedurer og øge bevidstheden om disse, blandt vores medarbejdere og de mennesker, vi hjælper.

Antal klager

De data, vi har, er ufuldstændige. Men vi mener stadig, at det er vigtigt at dele offentligt, hvad vi har kunnet samle.

Vi har i øjeblikket 42.000 medarbejdere. Med de informationer, vi har, modtog Læger uden Grænser internationalt 95 klager i 2016, hvoraf 29 vedrørte seksuel chikane eller krænkelse/overgreb. Resten vedrørte andre former for magtmisbrug, diskrimination eller upassende adfærd.

Seksuel chikane, krænkelser/overgreb omfatter en lang række tilfælde og kan være verbal eller fysisk aggression. I 2016 afskedigede Læger uden Grænser 10 ansatte på grund af seksuel chikane eller krænkelser/overgreb.

I 2017 var der i alt 40 bekræftede tilfælde af chikane, krænkelse, magtmisbrug eller lignende, hvoraf 24 vedrørte seksuel chikane eller krænkelse/overgreb. Ligesom med 2016-tallene berørte resten andre former for misbrug eller chikane.

To af disse 24 tilfælde var situationer med seksuelle krænkelser/overgreb eller chikane af Læger uden Grænsers ansatte mod folk, der ikke er ansat hos os.

Af disse 24 tilfælde blev 19 personer afskediget fra Læger uden Grænser, mens de i de resterende fem tilfælde fik andre sanktioner.

Læger uden Grænser har adfærdskodekser og procedurer, herunder en whistleblower-ordning, hvorigennem alle medarbejdere kan rapportere upassende adfærd, krænkelser eller misbrug – med en række tilgængelige sanktioner lige fra advarsler eller suspension til afskedigelse.

I nogle tilfælde kan vi informere det lokale politi (efter aftale med ofret). Vi støtter også offeret efter behov, hvilket kan omfatte at yde psykologisk eller medicinsk pleje og finde juridisk støtte.

For øjeblikket intensiverer vi indsatsen for at øge bevidstheden på tværs af Læger uden Grænser internationalt for at sikre, at alle ved, hvordan procedurerne fungerer, hvordan de får adgang til ordningerne, så både ofre og whistleblowers, der registrerer klager, altid er beskyttet.

Årsager til underrapportering kan vedrøre en frygt for ikke at blive taget seriøst, stigmatisering eller repressalier. Dette kan være endnu mere gældende i mange konfliktområder, hvor der ofte er en generel mangel på beskyttelsesmekanismer for ofre, et højt niveau af generaliseret vold, hvor straffrihed er almindelig, og hvor befolkningen kan være stærkt afhængig af udefrakommende hjælp.

I de sidste 15 år har Læger uden Grænser anerkendt behovet for at bekæmpe magtmisbrug, overgreb og chikane. Sidste år, i maj og igen oktober 2017 understregede ledelsesorganerne i Læger uden Grænser deres utvetydige vilje til at bekæmpe misbrug og sikre, at der ikke er nogen tolerance for sådan adfærd i hele organisationen – herunder styrkelse af klagekanaler på alle niveauer.