MSB10753trials.jpg
© Sylvain Cherkaoui/Cosmos

Kliniske forsøg med ebolabehandling starter i december

I december vil Læger uden Grænser, sammen med tre internationale forskningsinstitutioner, begynde at teste tre nyudviklede behandlingsformer på organisationens behandlingscentre i Vestafrika. De kliniske forsøg bliver sat i gang for at finde en effektiv kur mod ebola og den voldsomme epidemi, der indtil nu har kostet 5.000 mennesker livet.

Forsøgene bliver gennemført i samarbejde med tre forskellige forskningsinstitutioner, som arbejder med hver deres behandlingsform. Der er tale om University of Oxford, det franske nationale institut for folkesundhed og medicinsk forskning, INSERM og Antwerp Institute for Tropical Medicine (ITM). Forsøgene skal finde sted på tre af Læger uden Grænser behandlingscentre i Vestafrika.

“Vi har indgået et unikt internationalt samarbejde i forsøget på at finde en effektiv behandling til de mange ebolapatienter, som lider af en sygdom, der i dag dræber mellem 50 – 80 % af de smittede”, siger læge Annick Antierens, som koordinerer Læger uden Grænsers samarbejde med de øvrige forskningsinstitutioner. ”Som en af de primære aktører i kampen mod ebola i Vestafrika har vi valgt at deltage i disse fremskyndede kliniske forsøg. Vi gør det i et forsøg på at øge overlevelseschancerne for de, der i dag er smittede”.

”Når man har set patienter dø”

På nuværende tidspunkt findes der ingen kur mod ebola, og derfor deltager Læger uden Grænser i arbejdet med at finde en behandling.

”Under det igangværende ebolaudbrud, har vi set smittede europæere og amerikanere blive behandlet med eksperimentel medicin. Når man har prøvet at stå, som læge, i Vestafrika og set et utal af mennesker dø en lidelsesfuld død af ebola, uden at kunne give dem andet end støttende behandling, har man et brændende ønske om, at denne medicin også kan blive tilgængelig for de mennesker, der har allermest brug for den”, siger Sanne Jespersen fra Aarhus Universitetshospital, der har arbejdet for Læger uden Grænser, i Sierra Leone.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og de lokale sundhedsmyndighederne deltager også i forskningssamarbejdet, som gennemføres med tæt inddragelse af de berørte lokalsamfund og patienternes samtykke. Procedurerne for de kliniske forsøg er næsten færdigudviklede. De er udformet således, at en meget bred gruppe af patienter kan deltage, og succeskriteriet er, at patienterne overlever i minimum 14 dage. Procedurerne sikrer, at patientplejen påvirkes mindst muligt og, at internationalt accepterede medicinske- og forskningsetiske retningslinjer overholdes.

De videnskabelige resultater af de kliniske forsøg vil blive offentliggjort så snart de foreligger, og målet er at påbegynde de kliniske forsøg i december 2014 således, at de første resultater kan foreligge i februar 2015.

Forskellige behandlingsformer

De tre forsøg bliver udført af forskellige forskningsinstitutioner. University of Oxford vil, sammen med International Severe Acute Respiratory and Emerging Infection Consortium (ISARIC), teste det anti-virale lægemiddel, brincidofovir. Det franske nationale institut for folkesundhed og medicinsk forskning, (INSERM), vil teste et andet anti-viralt lægemiddel, favipiravir, i Guéckédou, Guinea, mens Institute of Tropical Medicine Antwerp vil lede et klinisk forsøg i Conakry, Guinea, hvor der vil blive testet brug af blodplasma fra overlevende ebolapatienter.

WHO har udvalgt de to forsøgslægemidler, brincidofovir og favipiravir, blandt flere mulige kandidater efter grundig vurdering af præparaternes sikkerheds- og effektivitetsprofiler, tilgængelighed og lette anvendelighed. Det tredje kliniske forsøg undersøger behandlingsmulighederne med blod eller blodplasma, der indeholder antistoffer, fra overlevende ebolapatienter. Også denne metode er godkendt af WHO.

“At udføre kliniske forsøg med ikke-færdigudviklede medikamenter under en humanitær krise er en ukendt situation for os alle, men vi er fast besluttede på ikke at lade befolkningen i Vestafrika i stikken. Det har været en positiv oplevelse at se, hvorledes alle de involverede parter har engageret sig og været villige til at gå nye veje for at gennemføre disse yderst vigtige kliniske forsøg”, siger professor Peter Horby, leder af ISARIC forsøget.

“Disse tre kliniske forsøg udgør den første forskningsfase i jagten på at finde den bedste behandling til ebolapatienter”, siger professor Denis Malvy, leder af INSERM forsøget i Guinea. “Folkene bag de tre forsøg vil arbejde meget tæt sammen således, at ethvert nyt resultat hurtigt bliver videreformidlet og diskuteret, så forskningen løbende kan indarbejde disse resultater”.

“Blod eller blodplasma fra overlevende ebolapatienter indeholder anstistoffer mod patogener, og den såkaldte plasmametode har været anvendt i forbindelse med behandling af andre virale infektionssygdomme”, forklarer Johan van Griensven, koordinerende leder af ITM-forsøget. “Vi ønsker at afdække, hvorvidt metoden også virker mod ebola, om det er sikkert og – hvis ja – hvorvidt resultatet kan reproduceres i større skala”.

Opfordrer til hurtig udbredelse

De kliniske forsøg er under opsejling, men allerede nu opfordrer Læger uden Grænser producenterne af de medikamenter, der skal testes, til at producere større mængder for at sikre, at der ikke efter forsøgenes afslutning opstår en situation, hvor medikamenter produceres i utilstrækkelige mængder til at dække behovet.

Desuden opfordrer Læger Uden Grænser medicinalindustrien til at sikre, at de færdigudviklede medikamenter er til at betale og tilgængelige i de nødvendige mængder, der skal til for at bekæmpe ebolaudbruddet i Vestafrika. Adgangen til de færdigudviklede medikamenter skal være styret af patienternes behov, uanset hvor disse patienter end måtte befinde sig i verden og uafhængigt af landenes betalingsevne.

Fra felten

Sydafrika

Lions donerer 525.000 kroner til Læger uden Grænsers indsats mod COVID-19 i Sydafrika

Læs mere
Behandling COVID-19 Yemen

”Vi er ikke sikre, før alle er sikre”: Ophæv patenterne på COVID-19-vacciner nu

Læs mere
Gaza/Vestbredden

Vores sygeplejerske i Palæstina: ”Vi mangler vacciner”

Læs mere
Flygtninge Lesbos og Samos
Grækenland

Lesbos og Samos: Lejrene gør folk syge

Læs mere
Behandling COVID-19 Yemen
Yemen

Vores læge i Yemen: Syge mennesker afvises i hospitalsdøren på grund af COVID-19

Læs mere

Opfordring til de rige lande: Prioriter menneskeliv over profit

Læs mere
Flygtninge i Europa

På flugt gennem Italiens snedækkede bjerge: ”Du er i livsfare, hvis dine fødder bliver våde”

Læs mere
Læger uden Grænser i Armenien

Kasper Pedersen

Armenien

Dansk læge i Armenien: “Der så jeg, hvad en epidemi virkelig er”

Læs mere
Libanon

Børn og ældre lider under Libanons mange kriser

Læs mere
Liberia

Hvert år dør 59.000 af rabies

Læs mere

Vi har fået ny direktør

Læs mere
Vaccineret mod mæslinger

Flere skal have mulighed for at producere coronavacciner

Læs mere
Læger uden Grænser hjælper under glemte kriser

Glemte kriser 2020

Læs mere

Et mærkeligt år i billeder

Læs mere
Grækenland

Børnene på Lesbos vil hellere dø

Læs mere
msf flag

Julehilsen fra felten

Læs mere