MSB10753trials.jpg
© Sylvain Cherkaoui/Cosmos

Kliniske forsøg med ebolabehandling starter i december

I december vil Læger uden Grænser, sammen med tre internationale forskningsinstitutioner, begynde at teste tre nyudviklede behandlingsformer på organisationens behandlingscentre i Vestafrika. De kliniske forsøg bliver sat i gang for at finde en effektiv kur mod ebola og den voldsomme epidemi, der indtil nu har kostet 5.000 mennesker livet.

Forsøgene bliver gennemført i samarbejde med tre forskellige forskningsinstitutioner, som arbejder med hver deres behandlingsform. Der er tale om University of Oxford, det franske nationale institut for folkesundhed og medicinsk forskning, INSERM og Antwerp Institute for Tropical Medicine (ITM). Forsøgene skal finde sted på tre af Læger uden Grænser behandlingscentre i Vestafrika.

“Vi har indgået et unikt internationalt samarbejde i forsøget på at finde en effektiv behandling til de mange ebolapatienter, som lider af en sygdom, der i dag dræber mellem 50 – 80 % af de smittede”, siger læge Annick Antierens, som koordinerer Læger uden Grænsers samarbejde med de øvrige forskningsinstitutioner. ”Som en af de primære aktører i kampen mod ebola i Vestafrika har vi valgt at deltage i disse fremskyndede kliniske forsøg. Vi gør det i et forsøg på at øge overlevelseschancerne for de, der i dag er smittede”.

”Når man har set patienter dø”

På nuværende tidspunkt findes der ingen kur mod ebola, og derfor deltager Læger uden Grænser i arbejdet med at finde en behandling.

”Under det igangværende ebolaudbrud, har vi set smittede europæere og amerikanere blive behandlet med eksperimentel medicin. Når man har prøvet at stå, som læge, i Vestafrika og set et utal af mennesker dø en lidelsesfuld død af ebola, uden at kunne give dem andet end støttende behandling, har man et brændende ønske om, at denne medicin også kan blive tilgængelig for de mennesker, der har allermest brug for den”, siger Sanne Jespersen fra Aarhus Universitetshospital, der har arbejdet for Læger uden Grænser, i Sierra Leone.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og de lokale sundhedsmyndighederne deltager også i forskningssamarbejdet, som gennemføres med tæt inddragelse af de berørte lokalsamfund og patienternes samtykke. Procedurerne for de kliniske forsøg er næsten færdigudviklede. De er udformet således, at en meget bred gruppe af patienter kan deltage, og succeskriteriet er, at patienterne overlever i minimum 14 dage. Procedurerne sikrer, at patientplejen påvirkes mindst muligt og, at internationalt accepterede medicinske- og forskningsetiske retningslinjer overholdes.

De videnskabelige resultater af de kliniske forsøg vil blive offentliggjort så snart de foreligger, og målet er at påbegynde de kliniske forsøg i december 2014 således, at de første resultater kan foreligge i februar 2015.

Forskellige behandlingsformer

De tre forsøg bliver udført af forskellige forskningsinstitutioner. University of Oxford vil, sammen med International Severe Acute Respiratory and Emerging Infection Consortium (ISARIC), teste det anti-virale lægemiddel, brincidofovir. Det franske nationale institut for folkesundhed og medicinsk forskning, (INSERM), vil teste et andet anti-viralt lægemiddel, favipiravir, i Guéckédou, Guinea, mens Institute of Tropical Medicine Antwerp vil lede et klinisk forsøg i Conakry, Guinea, hvor der vil blive testet brug af blodplasma fra overlevende ebolapatienter.

WHO har udvalgt de to forsøgslægemidler, brincidofovir og favipiravir, blandt flere mulige kandidater efter grundig vurdering af præparaternes sikkerheds- og effektivitetsprofiler, tilgængelighed og lette anvendelighed. Det tredje kliniske forsøg undersøger behandlingsmulighederne med blod eller blodplasma, der indeholder antistoffer, fra overlevende ebolapatienter. Også denne metode er godkendt af WHO.

“At udføre kliniske forsøg med ikke-færdigudviklede medikamenter under en humanitær krise er en ukendt situation for os alle, men vi er fast besluttede på ikke at lade befolkningen i Vestafrika i stikken. Det har været en positiv oplevelse at se, hvorledes alle de involverede parter har engageret sig og været villige til at gå nye veje for at gennemføre disse yderst vigtige kliniske forsøg”, siger professor Peter Horby, leder af ISARIC forsøget.

“Disse tre kliniske forsøg udgør den første forskningsfase i jagten på at finde den bedste behandling til ebolapatienter”, siger professor Denis Malvy, leder af INSERM forsøget i Guinea. “Folkene bag de tre forsøg vil arbejde meget tæt sammen således, at ethvert nyt resultat hurtigt bliver videreformidlet og diskuteret, så forskningen løbende kan indarbejde disse resultater”.

“Blod eller blodplasma fra overlevende ebolapatienter indeholder anstistoffer mod patogener, og den såkaldte plasmametode har været anvendt i forbindelse med behandling af andre virale infektionssygdomme”, forklarer Johan van Griensven, koordinerende leder af ITM-forsøget. “Vi ønsker at afdække, hvorvidt metoden også virker mod ebola, om det er sikkert og – hvis ja – hvorvidt resultatet kan reproduceres i større skala”.

Opfordrer til hurtig udbredelse

De kliniske forsøg er under opsejling, men allerede nu opfordrer Læger uden Grænser producenterne af de medikamenter, der skal testes, til at producere større mængder for at sikre, at der ikke efter forsøgenes afslutning opstår en situation, hvor medikamenter produceres i utilstrækkelige mængder til at dække behovet.

Desuden opfordrer Læger Uden Grænser medicinalindustrien til at sikre, at de færdigudviklede medikamenter er til at betale og tilgængelige i de nødvendige mængder, der skal til for at bekæmpe ebolaudbruddet i Vestafrika. Adgangen til de færdigudviklede medikamenter skal være styret af patienternes behov, uanset hvor disse patienter end måtte befinde sig i verden og uafhængigt af landenes betalingsevne.

Fra felten

Læger uden Grænser (MSF) bekæmper i DR Congo verdens største udbrud af mæslinger
DR Congo

Dødelig epidemi hærger i skyggen af COVID-19

Læs mere
Læger uden Grænsers (MSF) børnehospital i Hangha i Sierra Leone
Sierra Leone

Vores børnelæge i Sierra Leone: Børnene betaler den indirekte pris for coronavirus

Læs mere
Udsendt for Læger uden Grænser (MSF) til Brasilien ramt af coronavirus (COVID-19)
Udsendt for Læger uden Grænser (MSF) til Brasilien ramt af coronavirus (COVID-19)

Ann-Christina Hansen

Ann-Christina i COVID-19-ramt Rio de Janeiro: ”Det var en lidt underlig udsendelse”

Læs mere

Mads Møldrup

Sydsudan

Hvordan fejrer man fødselsdag i felten under corona-pandemien?

Læs mere
Læger uden Grænser (MSF) bekæmper coronavirus (COVID-19) i Brasilien

Billeder fra vores kamp mod coronavirus i Brasilien

Læs mere
Læger uden Grænser (MSF) hjalp gravide og fødende kvinder på Dasht-e-Barchi i Kabul i Afghanistan.
Afghanistan

Jordemoder efter angreb: Mon terroristerne er stolte?

Læs mere
Læger uden Grænsers (MSF) fødeklinik angrebet i Afghanistan
Afghanistan

Vores fødeklinik i Kabul lukker efter angreb

Læs mere
Læger uden Grænser (MSF) hjælper Yemen i kampen mod coronavirus (COVID-19)
Yemen

Læge i Yemen: Bange for, at jeg skulle dø af coronavirus

Læs mere
Ebola i DR Congo
DR Congo

Nye ebolatilfælde i DR Congo

Læs mere

Fotografer samler ind til vores indsats mod coronavirus

Læs mere
Læger uden Grænser (MSF) kæmper mod coronavirus (COVID-19) i Amazonas i Brasilien.

COVID-19s nye epicenter: Der er ikke flere kister i Amazonas

Læs mere
Læger uden Grænser (MSF) hjælper i Yemen under borgerkrig og coronavirus (COVID-19)
Yemen

Coronavirus i Yemen: ”Folk gisper efter vejret som fisk på land”

Læs mere

Norlys støtter indsats mod COVID-19 med 5 mio. kr.

Læs mere
Læger uden Grænsers (MSF) fødeklinik angrebet i Afghanistan
Afghanistan

Angreb på fødeklinik: De gik systematisk efter mødrene

Læs mere
Afghanistan

Vi er i chok over angreb på gravide og spædbørn i Afghanistan

Læs mere
Læger uden Grænser (MSF) hjælper befolkningen i DR Congo og forsøger bl.a. at bekæmpe coronavirus (COVID-19)
DR Congo

Når de ikke engang har mad, hvorfor skulle de så have sæbe?

Læs mere