14-04-2009low_47950.jpg

Haitis fattigste svigtes

Det offentlige sundhedssystem i Haiti kan ikke imødekomme patienternes behov. Læger uden Grænser (MSF) advarer donorlande mod at se bort fra, at problemerne i landets sundhedsvæsen går ud over de fattige haitianere.


Den internationale medicinske nødhjælpsorganisation, Læger uden Grænser, opfordrer regeringen i Haiti og donorlande til øjeblikkeligt at sørge for at sikre befolkningens muligheder for at få adgang til sundhedsydelser.


 


Opfordringen kommer dagen før Haitis premierminister, FN’s generalsekretær, repræsentanter for flere end 30 lande samt en række internationale organisationer
mødes i Wasington i USA for at drøfte planerne for Haitis fremtidige økonomiske og sociale udvikling.


 


“Det er uacceptabelt, at de fattigste haitianere ikke har råd til at få hjælp på skadestuer eller i forbindelse med fødsler”, siger Brian Phillip Moller, som leder Læger uden Grænsers Trinité Hospital i Port-au-Prince.


 


”Haitis regering og donorlandene kan ikke længere nøjes med at se på den økonomiske udvikling af landet. Her og nu er der behov for at sikre, at de fattige får adgang til ordentlig medicinsk hjælp”, siger Brian Phillip Moller.


 


Regninger forhindrer syge i at få behandling
Trods de seneste to års forbedringer er indbyggerne i de fattigste områder i Port-au-Prince meget afhængige af Læger uden Grænsers gratis skadestue og sundhedstilbud.


En stor del af befolkningen er afskåret fra at få medicinsk hjælp på grund af de regninger, som både det offentlige og det private sundhedsvæsen udskriver til patienterne.


 


Dertil kommer, at de offentlige hospitaler ofte er plaget af ledelsesproblemer, strejker, mangel på personale, medicin og udstyr.


 


”Vores klinikker drukner i patienter. Nogle gange kan vi ikke gøre andet end at sende dem til de offentlige hospitaler, selv om det vil byde på mange forhindringer i forhold til at blive behandlet”, siger Massimiliano Cosci, som leder Læger uden Grænsers projekt i Martissant.


 


”Mange patienter fortæller, at der ikke er nogen medicin på hospitalerne, at der ikke er personale til at tage sig af dem eller at de bliver sendt hjem, fordi sygehusene er overbelagt. I mange tilfælde er de nødt til at afbryde deres behandling, fordi de ikke har råd til at betale regningen. Det kan være fatalt for de patienter, der skal have livsvigtig medicin. Situationen er meget alarmerende”, understreger Massimiliano Cosci.


 


1.600 fødsler om måneden
Det sker ofte, at patienter vælger at blive hjemme, fordi de ikke har råd til andet. Det var tydeligt, da Læger uden Grænsers hospital for akut fødselshjælp tidligere på året måtte lukke i to uger, fordi man skulle flytte til et nyt sted.


 


”Under lukningen kunne vi konstatere at mange fødende ikke havde noget sted at tage hen for at få hjælp”, fortæller Hans Van Dillen, som leder hospitalet Jude Ann.


 


”Vi har været oppe på at tage imod 1.600 nyfødte om måneden, og i omkring halvdelen af tilfældene var fødslerne livstruende for kvinden og barnet”, tilføjer han.


 


Ofte eneste sted at få hjælp
Læger uden Grænser begyndte at yde akuthjælp, da volden i Port-au-Prince begrænsede befolkningens muligheder for at få sundhedspleje. Selv om sikkerhedssituationen er blevet bedre er de mest sårbare befolkningsgruppers behov stadig langt fra dækket.


 


Læger uden Grænser bruger mere end 13 millioner Euro om året på nødhjælpsprojekterne i Haiti.


På organisationens fødselshospital tager man sig i øjeblikket af 40 procent af alle nødsituationer i forbindelse med fødsler for de mest udsatte kvinder i Pot-au-Prince. 
 
På Læger uden Grænsers Trinité Hospital behandlede man i 2008 næsten 17.950 tilskadekomne. Hospitalet har Haitis eneste ordentlige brandsårsafdeling.


 


I slumområdet Martissant, hvor der ikke findes andre offentlige sundhedstilbud, behandlede de ansatte på Læger uden Grænsers hospital sidste år 16.950 patienter med akutte skader.


 


/mdo