Farligt når militæret udfører humanitært arbejde

I dag holder Det Radikale Venstre en offentlig høring om fremtiden for det civil-militære samarbejde, også kendt som CIMIC. På høringen vil de Radikale argumenterer for, at militæret i højere grad skal udføre humanitært nødhjælpsarbejde. Det er imidlertid en meget farlig vej at slå ind på.

af Vibeke Brix Christensen, læge, bestyrelsesmedlem,
Læger uden Grænser (MSF)Jeg er netop vendt hjem fra en to ugers rundrejse til Læger uden Grænsers (MSF) sundhedsprojekter i Afghanistan. Her har jeg set hvilke alvorlige konsekvenser det har, når militæret overtager det humanitære nødhjælpsarbejde.

I Afghanistan findes der ud over koalitionsstyrkerne også andre militære enheder, de såkaldte PRTs. Disse PRT-enheder – hvoraf en af dem er dansk under britisk kommando – har blandt andet til opgave at skabe sikkerhed og en politisk platform for den afghanske regering. For at kunne udføre dette arbejde indsamler PRT informationer i de forskellige regioner. En vigtig informationskilde er den lokale befolkning, og informationerne indsamles blandt andet ved at udføre humanitære aktioner.

De humanitære aktioner som PRT udfører er imidlertid præget af en “lille indsats-stort afkast”-strategi. MSF har således set “humanitære” aktioner, hvor sundhedsklinikker oprettes i kun tre dage, og hvor der ikke er nogen behandlingsplan for den enkelte patient. PRT foretager tilfældige vaccinationer af børn tæt på en fungerende sundhedsklinik og bevæbnede PRT-enheder møder op i vores klinikker i Kabul, og kompromitterer derved både vores sikkerhed og neutralitet.


 PRT-enhederne er siden februar begyndt at køre rundt i hvide køretøjer, der er helt identiske med nødhjælpsorganisationernes køretøjer og enhederne bærer ikke altid militæruniformer. Det er derfor meget svært for den lokale afghaner at skelne imellem, hvem der er hvem, hvilket bringer nødhjælpsfolkene i alvorlig fare.

Siden januar i år er 11 nødhjælpsarbejdere blevet dræbt i Afghanistan, og der spores naturligvis en voksende bekymring blandt vore lokale medarbejdere. De er bange for at blive opfattet som en del af koalitionsstyrkerne, og det er der god grund til. Den 19. november sidste år blev en af MSFs biler beskudt under kørsel fra en af vore sundhedsklinikker.

MSF forholder sig neutrale til PRT-enhedernes tilstedeværelse. Men vi er modstandere af, at militære aktioner sammenblandes med det humanitære arbejde, og at det gives på betingelser. Det enkelte menneske, som har brug for hjælp, har krav på en betingelsesløs hjælp uden politisk eller militær bagtanke. Det er moralsk forkasteligt, at humanitær hjælp bruges som et magt- og pressionsmiddel. Det er uetisk at tage syge mennesker som gidsler.