02-07-200736045.jpg

DR Congo: Nød og hjælp

Toogtredivetusind mennesker – halvdelen af befolkningen i Bukama, en by i Katanga-provinsen i det sydøstlige DR Congo – blev berørt, da voldsomme oversvømmelser i december 2006 ramte området. I forvejen var en koleraepidemi udbrudt, og i dag er malaria, underernæring og mæslinger udbredt. MSF modtager flere end 1.000 patienter om ugen og har vaccineret 120.000 børn i området.

Det er omkring middag i Bukama. Under en brændende sol bestiger et hold fra Læger uden Grænser (MSF) den stenede sti mod Kabamoma hill. En monoton sang på nationalsproget crescendo blander sig med lyden af bilen, der rystes på den hullede vej.

En forsamling på omkring ti mænd, kvinder og børn kommer gående i hurtigt tempo og efterlader en sky af rødt støv. En mand bærer en lille papkasse i armene, knapt en meter lang. 
 
– Det er en begravelse, siger Paul, MSF´s chauffør, og stopper bilen for at lade den sørgende procession komme forbi.
 
– For et par uger siden begravede man børn hver dag i Bukama. Begravelsesceremonier er blevet meget sjældnere, efter at MSF startede sine projekter her, men som I kan se, forekommer de stadig, siger han.
 
Flere end 2.000 hjemløse
De sidste dage af 2006 blev Katanga-provinsen ved Congo-flodens udmunding i det sydøstlige DR Congo ramt af voldsomme oversvømmelser. Vandet ødelagde adskillige hjem i områderne ved floden. I dag, mange måneder senere, er ruinerne af husene blandet med tusindvis af sten, der ligger spredt på byens veje. Nogle mennesker fortæller, at Bukama betyder ’Stenbyen’ på crescendo.
 
– Oversvømmelserne tog alt med sig og varede tre måneder. Fodboldbanen er stadig oversvømmet, og folk er endda begyndt at fiske dér, fortæller Céline Zegers, chef for MSF´s katastrofeprojekt i Bukama. Hun fortsætter:
 
– Flere end 2.000 mennesker flygtede til Kabamoma hill og har nu søgt tilflugt i Kabamoma-lejren, hvor de overlever i midlertidige stråhytter dækket af plastik. Andre er flyttet ind hos familiemedlemmer, og nogle forsøger at genopbygge deres huse. Vi skønner, at i alt 32.000 mennesker er påvirket af oversvømmelserne – omkring halvdelen af Bukamas befolkning.
 

Kolera, malaria og underernæring

Da oversvømmelserne ramte i 2006 var et MSF-nødhjælpshold bestående af 30 udsendte og nationalt ansatte allerede til stede i Bukama for at behandle folk, som var ramt af en koleraepidemi. Holdet begyndte hurtigt at tage sig af ofrene for oversvømmelserne og arbejder fortsat i to sundhedscentre, som modtager flere end 1.000 patienter om ugen. De fleste lider af malaria og luftvejsinfektioner.
 
MSF er også bekymret for ernæringssituationen, fordi plantagerne ved floden er fuldstændig ødelagte af oversvømmelserne, så den næste høst er tabt. En undersøgelse har vist, at et meget højt antal børn lider af underernæring.
 
MSF´s ernæringsprogram
For at imødekomme det store behov igangsatte MSF et ernæringsprogram i Bukama først i maj. Flere end 450 børn er tilknyttet programmet – de fleste kommer fra hjemløse familier.
 
MSF behandler de fleste af børnene ambulant med terapeutiske ernæringsprodukter for underernærede. De børn, der har medicinske komplikationer bliver indlagt og kommer under overvågning døgnet rundt i en særlig fløj af centret. Her får børnene mælk og mad mange gange om dagen, indtil de er klar til at blive udskrevet og overgå til ambulant behandling.
 
– Den største udfordring ligger i programmets sociale faktor. Vi har oplært omkring ti socialarbejdere – som også er hjemløse – til at kunne identificere de børn, der behøver vores hjælp. Socialarbejderne er ansvarlige for opfølgning på børnenes behandling til de er helt raske. 75 af de 77 børn, der blev tilknyttet programmet på en enkelt uge kom til os med en socialarbejder. Derfor spiller de en afgørende rolle, siger Joseph Musakana, som leder ernæringsprogrammet.
 
Får også mæslinger
En tredjedel af de underernærede børn er også blevet ramt af mæslinger, en sygdom, der især rammer børn med svagt immunforsvar. MSF behandler mæslinger i begge sundhedscentre og vaccinerer børn mellem seks måneder og 15 år for at kontrollere epidemien. MSF har vaccineret flere end 120.000 børn i Bukama-området på lidt over en måned.
 
– Vi kan virkelig se forskellen til i dag fra for et par uger siden, da vi så begravelsesprocessioner hver dag. Men selvom der er færre dødsfald, mangler den hjemløse befolkning stadig tæpper, myggenet og byggematerialer. De mangler de basale fornødenheder for at kunne genopbygge deres liv, siger Céline Zegers.
 
Store mæslingevaccinationskampagner
Også andre områder i Katanga-provinsen er ramt af mæslingeepidemien. MSF er klar til at håndtere flere end 3.000 mæslingetilfælde i byerne Mulongo og Malemba Nkulu og behandler fortsat flere end 300 børn om ugen.

MSF-hold har desuden vaccineret 15.000 børn i Nyunzu-området i den østlige del af provinsen og vurderer nu mulighederne for at gennemføre nye vaccinationskampagner. I naboprovinsen Maniema har MSF-hold siden maj vaccineret 30.000 børn.
 
I foråret 2006 vaccinerede MSF-hold 360.000 børn i Mbuji Mayi i Kasai Oriental-provinsen og bragte dermed en alvorlig mæslingeepidemi under kontrol.

I alt arbejder næsten 2.500 congolesere og flere end 200 udsendte MSF-medarbejdere på 26 programmer i hele DR Congo.
 
 /ls