30-03-2012IMG_5000.jpg

Det humanitære rum under pres

Torsdag d. 29. marts invitererede Læger uden Grænser politikere, humanitære organisationer, repræsentanter fra Forsvaret, forskere, donorer og andre interesserede til en konference i hjertet af København, hvor udfordringerne i forhold til humanitær nødhjælp og sikkerhed var på dagsordenen.

Lidt over 100 deltagere lyttede med, da Læger uden Grænser afholdt den første konference under navnet ’Den Humanitære Konference 2012’.

Udgangspunktet var humanitære organisationers udfordringer med, at det humanitære arbejdsrum er kommet under stigende pres. Der sås tvivl om de humanitære organisationers neutralitet, hvilket kan have katastrofale følger for den humanitære indsats og for befolkninger i nød rundt om i verden.

”Konflikterne i verden i dag såvel som de kriser vi oplever, har ændret karakter i forhold til for bare ti eller tyve år siden. Militære styrker begynder at udføre nødhjælp, humanitære indsatser bliver en del af politiske udviklingsstrategier, og der er kommet flere nødhjælpsorganisationer til. Alt sammen med til at sætte det humanitære rum under pres. Vi vil gerne med denne konference skabe debat om, hvordan det humanitære rum forbliver neutralt,” fortæller Michael Gylling Nielsen, direktør for Læger uden Grænser i Danmark.

Blandt paneldeltagerne var udsendte med Læger uden Grænser, Røde Kors i Danmark og Folkekirkens Nødhjælp, der alle havde erfaringer med at stå i den situation, hvor der stilles spørgsmålstegn ved deres neutralitet og upartiskhed, og de derved forhindres i at hjælpe dem, som har mest brug for det

”Jeg har oplevet, at alt med FN mærker blev forbudt i Somalia, fordi man betragtede FN som en part i konflikten, og det endte med, at flere organisationer blev smidt ud af landet. UNICEF blev forbudt, og det ramte især børnene under fem år hårdt”, fortalte Randi Jensen, sygeplejerske og af flere omgange udsendt med Røde Kors i Danmark. Senest til Somalia.

”De resterende organisationer måtte starte forfra med at skaffe medicin, vacciner og så videre. Hjælpen stod klar, men man kunne ikke komme ud med den.”

Vi skal kende hinanden

Dagens længste paneldebat bestod af Generalmajor Kurt Mosgaard fra Forsvarskommandoen og Bart Janssens – Operationel Direktør i Læger uden Grænsers operationelle center i Bruxelles – sammen med forsvarsordfører Nikolaj Villumsen (EL) og udviklingsordfører Jakob Ellemann-Jensen (V) gav deres bud på, hvordan virkeligheden ser ud fra henholdsvis den humanitære, den militære og den politiske synsvinkel – hvad er de største udfordringer lige nu og i fremtiden for de tre parters sameksistens.

”Vi kan ikke forhindre, at det humanitære rum indskrænkes, på grund af arten af de konflikter, vi ser i dag. Vi har brug for at komme tættere på hinanden, for bedre at kunne forstå hinanden, fordi vi ikke kan undgå at arbejde sammen, og så er det bedre, at vi kender hinanden”, lød en af pointerne fra Generalmajor Kurt Mosgaard, der gav anledning til både spørgsmål og kommentarer fra publikummet, der hele dagen igennem havde stor spørgelys og engagement i emnerne.

Slutteligt satte en paneldebat mellem seniorforsker Finn Stepputat, Dansk Institut for Internationale Studier, Anders Ladekarl, Generalsekretær for Røde Kors i Danmark, Henrik Stubkjær, Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Michael Gylling Nielsen, Direktør i Læger uden Grænser og udenrigs- og udviklingsordfører Jeppe Kofod (S), fokus på, hvad humanitære organisationer stiller op i de mest ustabile krise- og krigskontekster, hvor sikkerhedspolitiske interesser og behovet for humanitær hjælp er to elementer i en meget stor smeltedigel af næsten uløselige udfordringer.

Med over 100 deltagere er Læger uden Grænser mere end tilfreds med konferencen, som var den første i rækken af forhåbentlig mange flere humanitære konference afholdt af Læger uden Grænser.