02-01-2008TTDRC_39141.jpg

Den forværrede situation i Den Demokratiske Republik Congo.

Overskrifterne om Den Demokratiske Republik Congo i 2007 gav kun et ganske lille indblik i den humanitære krise, som hersker i den østlige provins Nord Kivu.


Mere end et år efter det første demokratiske valg i årtier havde mange håbet, at der ville komme mere stabilitet i de konfliktramte områder, men kampene mellem væbnede grupper er fortsat med uformindsket styrke i Nord Kivu.


 


Støttet af FN’s MONUC-styrke er regeringshæren nu i åben krig med enheder under oprørslederen Laurent Nkundas kommando. Flere andre grupper som for eksempel Mai Mai og Rwandan Hutu rebels of the Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR) er involveret i disse kampe.


 


I de seneste år er hundredetusinde flygtet, mange af dem er flere gange blevet fordrevet.


 


Flygtningene er ofte tvunget til at gemme sig i skovene, hvor det stort set er umuligt at få mad, hvor der ikke er mulighed for at få medicinsk behandling, og hvor de konstant er i fare for at blive angrebet af de forskellige væbnede grupper.


 


Med de meget få muligheder der er for at opsøge sundhedshjælp, er de fordrevne i DR Congo i stigende grad udsatte for at få sygdomme, som under normale omstændigheder er lette at behandle. Det drejer sig for eksempel om underernæring, malaria, lungeinfektioner og fødselskomplikationer.


 


Der har desuden været udbrud af kolera i Rutshuru og i Nord Kivus provinshovedstad Goma.


 MSF har forstærket sine aktiviteter i området for at imødekomme det stigende behov for medicinsk hjælp, men kampe og den generelle dårlige sikkerhedssituation gør det vanskeligt for de humanitære organisationer at nå den nødstedte befolkning.


 


Store områder er ikke tilgængelige, fordi mange veje ganske enkelt er for usikre at færdes på. Et særligt foruroligende problem ved konflikten i DR Congo er den udbredte seksuelle vold. I Nord Kivu har MSF fra januar til oktober 2007 behandlet mere end 2.375 ofre for seksuel vold.


 


I Ituri-distriktet har kampe mellem forskellige væbnede grupper betydet, at 150.000 internt fordrevne ikke kan vende tilbage til deres hjem og de er ekstremt sårbare overfor udnyttelse og overfald.


 


På Bon Marché hospitalet i Bunia, som er hovedstaden i Ituri-regionen, har MSF i løbet af de seneste fire år behandlet 7.400 voldtægtsofre.


 


MSF har også i år bekæmpet et antal sygdomsudbrud i andre provinser – for eksempel en ebola-epidemi i den sydlige West Kasai-provins.


 


/mdo