Brasilien: Nyt projekt i Rios slum

Læger uden Grænser har åbnet en klinik i Marcilio Dias slummen, nord for Rio de Janeiro for at bedre adgangen til primær sundhed og give psykosocial støtte til lokalsamfundet. Programmet, som er specielt rettet mod børn, unge og kvinder omfatter både forebyggelse og behandling, bedre adgang til medicin og vil sætte ind med forebyggelseskampagner og undervisning.

“Leveforholdene i slummen er foruroligende og adgangen til social og sundhedsmæssig hjælp er meget begrænset”, siger Susana De Deus, Læger uden Grænsers chef i Brasilien. “Det er et voldeligt miljø med mange narkomaner og våbenhandlere. Befolkningen er meget ung – næsten halvdelen er under 19 år – og er dårligt uddannet. 70 procent af befolkningen har en månedlig indkomst på under 700 kr., og der er en meget høj arbejdsløshed.”

Marcilio Dias slummen består af selve Marcilio Dias området samt Kelson og Mandacaru og har en befolkning på omkring 10.000. Der hersker en stor usikkerhed i området på grund af den voldelige narkohandel, hvilket isolerer slumområdet fra den omgivende verden. På grund af fattigdom og manglen på offentlig transport er de offentlige sundhedsklinikker meget svære at komme til for slummens indbyggere.

“Vores mål er at give lægelige og psykosociale konsultationer til befolkningen gennem en MSF-enhed i Marcilio Dias. Vores hold tilbyder behandling uden beregning og vil udvikle forebyggende indsatser så som vaccinationer. Dette vil involvere oplæring og træning af lokale sundhedsarbejdere. Gennem grundige undersøgelser og analyser af de psykosociale behov i lokalsamfundet sigter vi mod at definere bestemte og målrettede indsatser voldelige familier, gravide unge og andre problemer, som man typisk finder hos en ekskluderet befolkning i denne form for voldelige og rå omgivelser”, forklarer Susana De Deus.

Læger uden Grænser vil initiere gruppesamtaler med lokalsamfundets ledere, med befolkningen, kirken og andre relevante grupper. Disse grupper skal hjælpe med at afdække og identificere de psykosociale problemer og deres konsekvenser i slumkvartererne. Arbejdet gennemføres i tæt samarbejde med de lokale myndigheder, som gradvist skal overtage projektet i løbet af projektperioden på tre år.