flood baby web.jpg

Millionstøtte til Malawi

Vi øger indsatsen i Malawi for at hjælpe de tusindevis af mennesker, der er ramt af oversvømmelserne. Udenrigsministeriet/Danida støtter gennem den fleksible nødhjælpspulje indsatsen med 2 millioner kroner.
 

Midt i de værste oversvømmelser, der har ramt Malawi, lykkedes det Berita at føde en sund lille pige på 2,9 kg. To uger inden fødslen måtte hun og familien søge tilflugt i et træ, da oversvømmelserne fyldte deres hus med vand. 

 

Vandmasserne gjorde det umuligt at komme til en fødselsklinik med ambulance, derfor blev hun fløjet med helikopter. Men da de landede, var der ikke tid til at få hende til en klinik – fødslen var gået i gang. Heldigvis var vores sygeplejerske og jordemoder Clive der og kunne tage imod barnet.

 

Familien er nu vendt hjem til huset, som de og den lille nye nu deler med venner og familiemedlemmer, som har mistet deres hjem i oversvømmelserne. 

 

Danmark støtter med 2 millioner

 

”Oversvømmelserne i Malawi er yderst alvorlige, og der er brug for en støtteindsats fra det internationale samfund. Mange familier har måttet forlade deres hjem, og de står nu over for en betydelig risiko for, at bl.a. mæslinger og kolera breder sig. Der er behov for en hurtig og effektiv indsats for at sikre rent drikkevand og adgang til basale sundhedsydelser. Det er derfor godt og tiltrængt, at Læger uden Grænser nu får mulighed for at styrke indsatsen i Malawi for de internt fordrevne”, siger Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen.

 

Mindst 20.000 mennesker har mistet deres hjem og mangler rent drikkevand, mad og adgang til lægehjælp i landet, hvor 2/3 af landet er ramt af naturkatastrofen.

”Vi sætter stor pris på støtten fra Udenrigsministeriet og Danida, som gør det muligt for os at yde hjælp i de sværest tilgængelige områder, hurtigst muligt”, siger vores direktør Michael Gylling Nielsen.

 

Vi har valgt at sætte ind i Nsanje og East Bank, som er nogle af de områder, der er hårdest ramt og sværest tilgængelige. Da naturkatastrofen ramte, var vi den eneste humanitære organisation i den del af landet, og vi er stadig en af de få til at yde nødhjælp.

Nsanje og East Bank er svært tilgængelige på grund af dårlige veje og stærke vandmasser fyldt med affald fra de ødelagte områder.  

 

Nødhjælpen til de hårdt ramte områder består af sundhedsydelser, uddeling af myggenet, bygning af latriner, uddeling af udstyr til at rense vand og overvågning af sundhedstilstanden for at undgå malaria-udbrud og sygdomme, der overføres gennem forurenet drikkevand.

Der er yderligere fire områder i Malawi, hvor vi undersøger mulighederne for at kunne gå i gang med at yde nødhjælp.  

 

Vi har netop udsendt den danske ingeniør Erik Heyer, som skal arbejde som vand- og sanitetsekspert for at sikre rent drikkevand. Udstyr og personale bliver løbende sendt til Malawi fra andre af organisationens indsatsområder i Sydafrika, Zimbabwe og Mozambique.  Vi har sendt et ekstra hold på 40 personer til området, og vi har i øjeblikket i alt 70 ansatte i Nsanje.

 

De akutte fleksible midler udgør en samlet bevilling på 21 millioner kroner, som Udenrigsministeriet/ Danida stiller til rådighed for os til akutte nødhjælpsindsatser og udsendelse af personel i 2015. Tilskuddet til oversvømmelserne i Malawi er årets første akutte indsats, som støttes med de fleksible midler.