Akut underernæring i Etiopien: 3-4.000 børn i fare

PRESSEMEDDELELSE

3-4.000 børn skønnes at lide af akut fejlernæring

i Damot Gale i det sydlige Etiopien

En undersøgelse foretaget af Læger uden Grænser, MSF, i perioden 7.-15. april 2003 viser en kritisk ernærings tilstand hos børnene under 5 år i Damot Gale distriktet i det sydlige Etiopien. I følge resultaterne af undersøgelsen er mellem 3.000 og 4.000 børn akut fejlernærede og har brug for øjeblikkelig medicinsk hjælp og næring. Resultater af undersøgelsen viser at 27,5% af børnene i distriktet lider af fejlernæring og 8,2% lider af alvorlig fejlernæring.

For at kunne reagere på den akutte nødsituation har Læger uden Grænser, MSF, åbnet to forplejningscentre for de værst stillede. Et i Boditi og et i Buge, hvor 250 børn allerede er blevet behandlet. Læger uden Grænser vil i den nære fremtid at øge kapaciteten. Fra mandag den 19. maj starter et forebyggende program med uddeling af højenergi madrationer til 22.000 børn i regionen. Læger uden Grænsers stab på 250 internationale, frivillige hjælpearbejdere og lokalt ansatte i regionen vil nu starte yderligere et program for at forhindre en forværringen af den ernæringsmæssige situation for de andre børn, der er i frisikogruppen.

På grund af den høje befolkningstæthed i regionen (602 pr km2), det uudviklede landbrug, dårlig infrastruktur og forværring af de klimatiske forhold er børnene i området jævnligt ramt af fejlernæring. Allerede i 2000 gik Læger uden Grænser ind i Damot Gale distriktet med et lignende hjælpeprogram.

Vi har brug for en øjeblikkelig og effektiv distribution af mad for at hindre en yderligere forværring af situationen indtil næste høst, forklarer leder af Læger uden Grænsers akutte bededskab Laurent Ligozat.

De relevante autoriteter har de seneste par dage indset situationens alvor og de har lovet at inddrage Læger uden Grænsers undersøgelse i deres arbejde med distribution af mad i området. Vi vil følge udviklingen og distributionen af mad nøje for at sikre os at maden kommer ud til de svageste og værst stillede, siger Ligozat.