1631_DSCF7830_250px.JPG

Afrikas glemte børn

Af

Generalsekretær Steen Andersen, UNICEF Danmark

Formand Søren Brix Christensen, Læger uden Grænser (MSF)

Direktør Søren Stenum, BØRNEfonden

Kig ud i luften et øjeblik og forestil dig, hvordan dit liv ville have været, hvis din mor eller far – eller begge – var døde, mens du var barn.

Forestil dig så, at du derudover var vokset op i et af verdens fattigste lande i Afrika konstant truet af sygdomme, krige, tørke og med ringe eller slet ingen mulighed for at få en uddannelse.

Til sidst kan du så lægge en aids-sygdom oven i – eller at du bliver tvunget til at være børneslave, børnesoldat, børneprostitueret eller bo på en losseplads.

Ville du så ikke gerne have hjælp?

100 danske organisationer i indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, ISOBRO er gået sammen med Danmarks Radio og Dansk Tipstjeneste om at hjælpe forældreløse børn i Afrika ved dette års DM i Indsamling, fordi det er en af verdens ´glemte katastrofer´, der ikke lige har en Bølge af opmærksomhed i medierne til at sætte fokus på problemerne.

DM i Indsamling er en unik indsamlingsevent, den første af sin slags, og det vil engagere, begejstre, skabe dialog, fællesskab og opfordre til konkurrencer på tværs af byer, kommuner og regioner. Ideen med DM i Indsamling er at få for eksempel forskellige skoler, klubber eller butikskæder til at kæmpe mod hinanden om at indsamle flest mulige penge ind. Først og fremmest handler det om at gøre indsamling til en folkesag – noget, så mange som muligt tager del i og får glæde af.

DM i Indsamling skal køre over mindst en 5-årig periode med et nyt tema hver gang. I år går pengene til forældreløse børn i Afrika. Danmarks Radio vil dække de sjoveste og mest originale events/konkurrencer, og vil den 8. maj sende et stort show på DR´s tv og radio, der skal afslutte DM i Indsamling. Næste gang vælges et andet relevant tema.

Børnene skal i fokus

43 millioner børn i det sydlige Afrika har mistet en mor eller en far – af dem står 7,7 millioner helt alene. Afrikanske børns tab af deres forældre er en humanitær katastrofe af historiske dimensioner. Aldrig før har så mange børn været tvunget til at vokse op uden en mor eller far. Og aldrig før har behovet for hjælp været større.

I år skal nogle af disse børn have en hjælpende hånd. Indsamlingens penge går til projekter, der yder en ekstraordinær indsats for at hjælpe disse børn. 19 projekter i 12 afrikanske lande modtager støtte. Tre projekter fra henholdsvis UNICEF, BØRNEfonden og Læger uden Grænser er udpeget som profilprojekter, der er sikret halvdelen af de indsamlede midler, mens de øvrige 16 som bonusprojekter deler den anden halvdel. Målet er at samle så mange penge ind som overhovedet muligt til gavn for de forældreløse børn i Afrika.

Projekterne er lige så forskellige som de børn, der modtager hjælpen. Årets projekter rummer alt fra etableringen af krisecentre for forældreløse piger ved Kenyas lossepladser til hjælp til børn på flugt fra oprørssoldater i det nordlige Uganda. Profilprojekterne fra BØRNEfonden, UNICEF og Læger uden Grænser hjælper børn i Benin, Swaziland og Malawi.

BØRNEfonden vil opspore og hjembringe børn fra Benin, der lever under slavelignende forhold langt fra familie og hjemstavn. Børnene får hjælp til at genetablere sig i deres familie og lokalsamfund, og BØRNEfonden gennemfører en målrettet indsats for det enkelte barns uddannelse og fremtid.

I Vestafrika – her i blandt Benin – findes titusindvis af børn, der lever som forældreløse uden voksen omsorg, og som må arbejde under slavelignende forhold i stenbrud, som gadesælgere eller som hushjælp hos en vildtfremmed familie – og måske også i et fremmed land. Deres arbejdsdage er lange, de får ingen løn, meget lidt mad, de bliver slået og mishandlet og må ofte sove under åben himmel – og så er de som oftest ikke mere end 6-10 år gamle.

UNICEF vil etablere et integreret sundheds-, skole-, og beskæftigelsesprojekt i Swaziland. Målet med projektet er at beskytte børnene, samtidig med at der skabes en bæredygtig udvikling i lokalsamfundet. Projektet kan blive et foregangsprojekt for lignende projekter i resten af Afrika.

Swaziland er det land i verden, der er hårdest ramt af hiv/aids. Antallet af forældreløse børn stiger så voldsomt, at de traditionelle samfundsinstitutioner er ved at bryde sammen. Tusindvis af børn overlades til sig selv og vokser op i søskendeflokke uden omsorg og beskyttelse fra voksne.

Næsten 70.000 børn har mistet en eller begge forældre på grund af aids – ud af en samlet befolkning på en million.

Gennem UNICEF´s projekt for forældreløse og udsatte børn i Swaziland vil børnene få mad på bordet, sundhedshjælp og en form for uddannelse – men de vil også få den tryghed og omsorg fra voksne, som er så vigtig for deres udvikling.

Læger uden Grænser vil give forældreløse børn i Thyolo-distriktet i det sydlige Malawi adgang til den hiv/aids-behandling, de i dag står sidst i køen til at modtage. Projektets overordnede formål er at give børnene en mere central rolle i hiv/aids-behandlingen. Dette er afgørende ud fra et humanitært og etisk synspunkt, men også fordi børnene er ethvert samfunds fremtid.

Behandling af børn er et negligeret område inden for aids-bekæmpelsen, især når det gælder børn, hvis forældre er døde af aids. De forældreløse børn er helt uden nogen form for hjælp, når de selv bliver ramt af sygdommen. Det er disse børn, Læger uden Grænser vil forsøge at hjælpe ved at give dem samme mulighed for behandling som de voksne får i Læger uden Grænsers allerede eksisterende aids-projekter i Malawi. Børnene skal have en mere central rolle i lokalsamfundet og inddrages i beslutninger, der vedkommer dem. Din hjælp vil kunne give dem en chance for ikke at ende som deres forældre, nemlig en smertefuld aids-død. For det behøver ikke at være på den måde. Der findes i dag medicin, som kan holde sygdommen i ave både hos børn og voksne. Meget få projekter inddrager dog de hiv-smittede børn. Faktisk er det kun to projekter i Malawi der gør det, så sammen med de lokale sundhedsmyndigheder vil Læger uden Grænser sikre, at de forældreløse, hiv-smittede børn ikke er glemt.

Det vurderes, at der i dag er en million mennesker i Malawi, der lever med hiv/aids – eller næsten 15 procent af den voksne befolkning. Hver tiende af de hiv-smittede er børn, og der findes næsten en halv million børn i Malawi, der er blevet forældreløse på grund af aids. 170.000 børn og voksne har sygdommen i en så fremskreden fase, at de har brug for livsforlængende behandling.

Hiv/aids er skyld i problemer

Hiv/aids er fokus for mange af projekterne, da sygdommen er den primære faktor bag den voldsomme stigning i antallet af forældreløse børn i Afrika. 15 millioner børn har mistet mor eller far til sygdommen – et tal, der i 2010 vil være vokset til over 20 millioner, skønner FN.

Alene i 2004 blev 640.000 børn smittet med hiv, langt størstedelen syd for Sahara, og prognoserne er ikke bedre, tværtimod. For de fleste er smittede af deres mødre under fødsel eller amning og udbredelsen af hiv/aids blandt kvinder er stigende og dermed også risikoen for børnene. I dag når halvdelen af børnene ikke at opleve deres to års fødselsdag, fordi de ikke har adgang til livsforlængende medicin. Hiv-smittede børn er en overset gruppe. En væsentlig årsag er at relativt få børn i Vesten er smittede, fordi hiv-smittede mødre er færre, og for de der er smittede, er risikoen for at overføre virus til barnet lille på grund af en stor forebyggende indsats. Men de mange børn med hiv/aids i u-landene er ladt helt i stikken.

At være barn er i sig selv sårbart, at være fattig er ligeledes en udsat position og at være smittet og syg tilmed, øger marginaliseringen yderligere. Hiv/aids-ramte børn er nogle af de mest udsatte blandt de udsatte. Det er vores uomtvistelige moralske forpligtelse at forsøge at hjælpe dem. Det er på hvordan vi behandler de svageste, at vores medmenneskelighed og omsorg for vores næste måles. Derfor skal vi hjælpe de forældre, aids-syge børn.

Afrikas glemte børn er tavse. DM i Indsamling vil give så mange børn som muligt en stemme og en fair chance i livet. Og du kan være med ved at deltage i eller tilmelde et arrangement til DM i Indsamling – eller du kan vælge at donere penge fra nu og indtil den 8. maj.

Vi i Danmark er så heldige, at mange af os kan hjælpe. Det har vist sig, at når vi løfter i flok, kan vi skabe håb i en ellers trøstesløs verden. Lad os løfte DM i Indsamling sammen til gavn for de allermest trængende. Vi kan ikke give børnene deres forældre tilbage, men vi kan giv dem en chance for at komme på fode igen, så de kan leve et værdigt liv.

Kig ud i luften et øjeblik og tænk over om du vil være med til at give håb til Afrikas glemte børn. Det kan du, hvis du vil.