08-07-2010low_56573.jpg

395 millioner kroner brugt på nødhjælp i Haiti

Et halvt år efter det kraftige jordskælv i Haiti gør Læger uden Grænser status over sin nødhjælpsindsats, der er den største i organisationens historie. En rapport viser, hvad pengene er brugt til, og hvilke planer Læger uden Grænser har for sit fremtidige arbejde i Haiti.

Fra den 12. januar 2010, da jordskælvet ramte Haiti, til den 31. maj har Læger uden Grænser modtaget i alt 678 millioner kroner øremærket til indsatsen over for jordskælvets ofre.

 

I samme periode har vi behandlet flere end 173.000 patienter, gennemført over 11.000 operationer, og flere end 81.000 haitianere har modtaget psykologisk hjælp.

 

Læger uden Grænser har desuden uddelt næsten 27.000 telte og 35.000 nødhjælpspakker.

 

Lang vej endnu

”I dag er adgangen til medicinsk hjælp forbedret, og er med sikkerhed bedre end før jordskælvet. Det betyder, at også fattige kan modtage ordentlig sundhedshjælp”, siger Stafano Zannini, Læger uden Grænsers landechef i Haiti. Han befandt sig i Port-au-Prince, da jordskælvet dræbte og sårede hundredetusinder og gjorde over en million hjemløse.

 

Alligevel er situationen for mange haitianere fortsat yderst uholdbar og frustrationerne i befolkningen vokser. Mange er skuffede over hvor langsomt genopbygningen skrider frem.

 

”Der er langt fra den entusiasme og de løfter om hjælp, som ofrene for jordskælvet fik i de første uger efter jordskælvet, til den forfærdelige virkelighed, som vi ser her et halvt år efter”, siger Stafano Zannini.

 

I en statusrapport fra Læger uden Grænser kan man blandt andet læse, at vi har brugt 82 millioner kroner på operationer, 30 millioner kroner på fødselshjælp – organisationen har hjulpet 3.700 børn til verden siden jordskælvet – og 63 millioner kroner på at sikre hjemløse ly.

 

Bliver i Haiti i mange år

Vi skønner ved årsskiftet at have brugt 663 millioner kroner af de i alt indsamlede 678 millioner kroner. Selv om der fortsat er usikkerhed om, hvor hurtigt genopbygningen vil ske, og i hvilken udstrækning andre organisationer vil tilbyde sundhedshjælp, vil Læger uden Grænser fortsætte arbejdet med at hjælpe jordskælvsofrene i de kommende år.

 

”Det kommer til at tage år, før landet er på fode igen. Læger uden Grænser vil tage del i genopbygningen af Haitis sundhedsvæsen, og vi vil bruge de ressourcer og de midler, der er nødvendige til det”, siger læge Unni Karunakara, international præsident for Læger uden Grænser.