250.000 protester mod medicinalfirmaer

Verdensomfattende protest mod medicinalfirmaer

Klumme i Kristeligt Dagblad den 11. april
af Michael Sander Loua
informationschef
Læger uden Grænser

Mere end 250.000 har allerede gjort det: underskrevet en verdensomspændende protest mod 39 medicinalfirmaer – herunder danske Novo og Lundbeck – der har anlagt sag mod Sydafrikas regering. En retssag som siden 1998 har blokeret for landets bestræbelser på at skaffe billigere medicin til deres knap fem millioner HIV-smittede. Kun ca. 10.000 sydafrikanere er i dag i behandling. Mere er der ikke råd til.

Vi har tidligere spurgt: Har vi i Vesten et ansvar for at tilbyde behandling til sygdomme, der fortrinsvis rammer de underudviklede lande? Kan vi moralsk forsvare at nægte behandling til de fattige, når behandlingen findes? Det var vores spørgsmål, da vi rejste debatten om adgang til livsvigtig medicin i forbindelse med AIDS-dagen i december efterfulgt af vores kritik af Danidas forebyggelses-orienterede AIDS strategi, da den blev præsenteret i januar. Den vigtige debat fik en saltvands indsprøjtning, da det blev offentligt kendt at Novo og Lundbeck var involveret i den sydafrikanske retssag. Vi har med stor tilfredshed noteret debattens udbredelse med artikler, læserbreve og kommentarer fra virksomhedsledere, politikere og andre. Flere NGO´er har fulgt debatten op og har bl.a. arrangeret protestdemonstrationer. Debatten har herhjemme ledt til klare anbefalinger fra Udviklings- Udenrigs og Statsministeren om at en retssag mod Sydafrika er en dårlig løsning. I udlandet har Europa Parlamentet anbefalet at virksomhederne trækker sig fra retssagen og WHO og Europa Parlamentet har givet støtte til at priserne på medicin skal sænkes og at man er nødt til at revidere internationale patentregler.

Man må tage et ansvar, hvor man er, og i Danmark har Novo og Lundbeck naturligvis stået for skud. Det pirrer den danske selvfølelse, når det viser sig, at pæne danske firmaer sender et dårligt signal og er med til at tvinge resourcesvage lande i knæ. Novo og Lundbeck har med dygtighed formået at fastholde patenternes ukrænkelighed. “Patenter er industriens motiv til at fortsætte udvikling af medicin. Også til mennesker i de fattige lande”, hævder medicinalindustien. Branchen forsvarer patenterne for at fortsætte sin indtjening og bruger også patent-argumentet for at kunne udvikle ny medicin. Men argumentationen holder ikke, for det er et faktum, at blandt de 1.258 nye præparater, der kom på markedet i perioden 1975-97 retter kun 13 sig mod sygdomme i troperne. Det er et faktum, at 90 procent af de midler, der årligt anvendes på forskning og udvikling af medicin går til sygdomme, der rammer 10 procent af verdens befolkning. Det er endvidere fakta, at 97 procent af alle patenter ejes af de rige lande og at bare 5 procent af det samlede verdensmarked for medicin ligger i Afrika. 88 procent af verdenssalget ligger i Europa, Nord Amerika og Japan. Er vi kun interesseret i os selv?

For virksomhederne er det afrikanske og det asiatiske marked uinteressant og dette afspejles naturligvis i virksomhedernes lyst til at investere. Virksomhederne skal primært tjene penge. “Vi er ikke en nødhjælpsorganisation” sagde Novos direktør på virksomhedens generalforsamling for nylig og blev mødt med aktionærernes bragende klapsalver. Det er til gengæld Læger uden Grænser. Vi står i dag med patienterne, som ikke kan blive behandlet blandt andet fordi prisen på livsvigtig medicin er for høj.

Med retssagen i Sydafrika har de 39 virksomheder anlagt en principiel sag om patenter. Når en eventuel sejr i Sydafrika er i hus, vil industrien bruge denne dom til at prøve lovgivningen i andre lande. Den udvikling vil ikke komme ikke patienterne til gode.

Der er brug for nogle uafhængige og ansvarlige NGO´er, der kan tale patienternes sag og fastholde både medicinalindustrien og regeringer på deres forpligtelser. Læger uden Grænser, der har AIDS programmer i 26 lande, leder efter en fælles løsning, som involverer alle parter: Regeringer, medicinalindustrien, sundhedssektoren og relevante organisationer. Kun gennem samarbejde og fælles indsats får vi løst de store problemer, der alene for AIDS i Afrika vil påvirke anslået 140 millioner mennesker – de syge, deres pårørende og deres lokalsamfund – indenfor de kommende 10 år.

Vi har et ansvar. Vi er alle en del af verden og må alle bidrage til en løsning. Dit bidrag kan være at udtrykke en protest mod industriens retssag mod Sydafrika, hvilket du kan gøre på Læger uden Grænsers hjemmeside på adressen www.msf.dk