MSF116698-Nigeria-blyforgiftning-pm.jpg

1500 børns skæbne afgøres i de kommende dage

Hvis alt går efter planen, bliver der i de kommende dage frigivet midler til at begynde arbejdet med at rense den blyforurenede jord i Bagega i det nordlige Nigeria. Det vurderes at op mod 1500 børn lider af alvorlig blyforgiftning.
Læger uden Grænser har haft fokus på problematikken siden 2010, og glædes over, at oprydningsarbejdet endelig ser ud til at kunne begynde.

 

I marts 2010 oplevede Læger uden Grænser et højt antal døde børn i Zamfara staten i det nordlige Nigeria. I en kort periode døde over 400 børn. Laboratorieundersøgelser bekræftede senere høje niveauer af bly i blodet hos de overlevende børn.

 

Den grundlæggende årsag til blyforgiftningen i befolkningen er usikker minedrift og malmforarbejdning. Minearbejderne arbejder under vanskelige forhold, der udsætter både dem selv og andre for det giftige bly.

 

”Det blyholdige støv fra guldudvindingen lægger sig som et tæppe over landsbyerne i Zamfarra. Støvet er i luften, på menneskene, det kommer i maden og drikkevandet og befolkningen både indtager og indånder det giftige bly,” fortæller medicinsk programmedarbejder Hanne Klink Epstein fra Læger uden Grænsers danske kontor.

”De små børn, der ofte putter fingrene i munden, når de udforsker omgivelserne, er mest udsatte. De kravler rundt på jorden, hvor blyet ligger, stikker fingrene i munden og spiser simpelthen bly.”

 

Mens syv af de hårdest ramte landsbyer er blevet oprenset, er der stadig betydelig behov for oprydning på nye steder. Især i byen Bagega hvor det anslås at omkring 1.500 børn er udsat for blyforgiftning.

 

Bly ophober sig i kroppen og forvolder et bredt spekter af skader alt afhængige af forgiftningsgraden. Hos børn kan det bl.a. medføre høretab, blindhed, krampeanfald, mental retardering, blodmangel, nyre og lever skader og i værste fald død.

 

Læger uden Grænser hilser frigivelsen af midler til støtte for rensningsarbejdet i Bagega landsby velkommen.  Indtil nu har det ikke været muligt for Læger uden Grænser at yde den optimale behandling til børn, der stadig boede i forurenede områder. Men en rensning vil det være muligt for Læger uden Grænser at behandle og redde endnu flere børn.