Feltpartner Pro15+

Feltpartner Pro25+

Når I vælger at støtte vores udsendte læger og sygeplejersker fast, er I aktivt med til at redde flere liv. I hjælper mennesker i nød og viser, at I tager ansvar der, hvor der er allermest brug for det. 

Magasinet Journalen
Årsberetningen
Rejsebreve fra felten
Diplom
Feltpartner Pro støttelogo
Tak med logo og navn på msf.dk
Tak for støtten på Linked In

Herudover er der for mulighed for at få et skræddersyet partnerskab, der understøtter jeres CSR-profil. Kontant Anni Kammer for mere information på ank@msf.dk. 

 

Med disse ting kan I følge med i det arbejde, som I støtter, og samtidig kan I hjælpe os med at inspirere omverdenen til også at tage et socialt ansvar og lægge en CSR-strategi. Når din virksomhed støtter Læger uden Grænser økonomisk, er det muligt at opnå skattefradrag for donationen. I 2017 er donationer op til 15.600 kr. pr. år fradragsberettigede.

Troværdig CSR-partner

Læger uden Grænser er en troværdig nødhjælpsorganisation med et stærkt brand. Det kan I bruge i jeres CSR-strategi. Vi har blandt alle nødhjælpsorganisationer i Danmark den højeste troværdighed i forhold til vores kendskab. (Kilde: Aim Creates Imageanalyse 2015).

til direkte nødhjælp

Hos Læger uden Grænser gør vi alt, hvad vi kan, for at være så effektive som muligt. Vi har nogle af de laveste lønninger blandt hjælpeorganisationer, og en førstegangsudsendt læge får f.eks. 12.236 kr. om måneden. Se, hvordan vi bruger din støtte.

  • Medicinske indsatser 72%
  • Bidrag til projektstyring 5%
  • Information og fortalervirksomhed 3%
  • Fundraising 13%
  • Ledelse og administration 7%

Produktsamarbejde med PILGRIM

”Vi har altid haft meget stor sympati og respekt for Læger uden Grænser, der gør et stort og uvurderligt arbejde. Med smykkerne viser man, at man ikke er ligeglad med den nød, en stor del af verdens befolkning lever under. Det handler om solidaritet med dem, som har brug for hjælp”.
Annemette Markvad, Grundlægger og kreativ direktør PILGRIM
Thomas Adamsen, Grundlægger og bestyrelsesformand PILGRIM

Dobbelt-op-aftale med Topdanmark

"Topdanmark har siden 1996 støttet Læger uden Grænser. Medarbejdere indbetaler et frivilligt bidrag via deres løn og Topdanmark betaler et tilsvarende beløb. Som virksomhed vil vi gerne støtte en humanitær organisation - i samarbejde med medarbejderne. Vi har valgt Læger uden Grænser, fordi vi har tillid til, at de penge, vi indbetaler, bliver brugt til nødhjælp på en ansvarlig måde."

CSR-Ansvarlig i Topdanmark, Pernille Fogh Christensen

Feltpartner Pro25+

Som Feltpartner Pro25+ har I forskellige muligheder for betaling.
I kan betale årligt på PBS. I kan også vælge at blive faktureret og årligt modtage en ny faktura.
Uanset betalingsmåde kan alle aftaler opsiges til enhver tid.

Vi fremsender gerne en faktura, men skal så blot bruge dine informationer.

eller opret en årlig PBS aftale