© Penny Bradfield
Den nigerianske kirurg Said Abubakar opererer på en patient, der lider af fistula.

Akut behov for speciallæger

Læger uden Grænser søger efter speciallæger inden for akut livreddende behandling til vores internationale projekter.

Hvis du er uddannet ortopædkirurg, almen kirurg, gynækolog/obstetriker, anæstesilæge eller akutmediciner, har du mulighed for at blive sendt ud som en del af et kirurgisk hold.

Kirurgiske hold arbejder som oftest enten på Læger uden Grænsers store traumehospitaler eller som en del af en akut indsats i forbindelse med nyopståede kriser og konflikter. 

Hvis man ikke har en af de ovenstående specialer, kan man dog stadig søge. Der vil blive foretaget en individuel vurdering af kandidatens CV, for at se om Læger uden Grænser har passende stillinger i felten.

Specialer

Som ortopædkirurg arbejder man med akutte traumepatienter, som har været ofre for krig, vold eller ulykker. Man udfører mange operationer, men er også ansvarlig for uddannelse og vurdering af lokale kirurger. I dagligdagen har man et bredere ansvar for hele den kirurgiske indsats, og man arbejder i tæt kontakt med lokale kirurger, anæstesilæger og plejepersonale.http://www.orthosurgeon.msf.org/

Som almen kirurg giver man akut livreddende behandling, både alene og i samarbejde med ortopædkirurgen. På mindre projekter kan man blive bedt om at varetage akut livreddende behandling inden for flere specialer såsom obstetrik, krigskirurgi, ortopædkirurgi, brandsår, mave-tarm, neurologi m.m. Der kræves et bredt kendskab til kirurgiske interventioner og en stor villighed til at lære nye interventioner i felten.
 Som gynækolog/obstetriker arbejder man primært med akutte obstetriske patienter i tæt samarbejde med både nationale og internationale læger og jordemødre. Endvidere er der projekter, hvor der udføres Vesico Vaginale Fistula-operationer, behandling af seksuel vold m.m.http://www.obstetrician-gyneco.msf.org/   

Som anæstesi- og intensivlæge udfører man anæstesi ved alle kirurgiske interventioner i samarbejde med nationale og internationale læger og sygeplejersker. På nogle projekter er man den eneste anæstesilæge, og på andre er man faglig leder for en større gruppe af anæstesipersonale. Endvidere vil der på de fleste projekter være et bredere fagligt ansvar for både præ-, opvågning og post-op samt intensivafdeling.http://www.anesthesiologist.msf.org/ 

Som akutmediciner arbejder man med modtagelser, triagering og stabilisering af akutte patienter inden for en lang række specialer, primært i skadestuen på Læger uden Grænsers store traumehospitaler. Man er desuden involveret i hele skadestuens funktion, uddannelse af nationalt og internationalt personale, patient flow og overførsel af patienter. Endvidere kræves det nogle steder intensiv erfaring.   

Fælles for alle profiler er, at der vil blive foretaget en international validering af kliniske kompetencer inden rekruttering. Denne bliver udført af Læger uden Grænsers faglige specialister.

Krav til kirurgisk hold

  • Afsluttet specialuddannelse og international validering af kliniske kompetencer ved Læger uden Grænsers fagspecialister.
  • Gode sprogkundskaber inden for engelsk og gerne fransk eller arabisk.  
  • Villig til at blive udsendt til usikre områder.
  • Gode samarbejdsevner

Udsendelseslængden varierer alt efter speciale: 
Ortopæd-, almen kirurg og anæstesilæge udsendes af minimum 5 – 6 ugers varighed op til 3 måneder.

Gynækolog/obstetriker udsendes af minimum 2 – 3 måneder op til 6 måneders varighed. 

Akut mediciner udsendes af minimum 3 måneder op til 6 måneders varighed.

Relevante kvalifikationer

  • Evne til at arbejde under primitive forhold med basalt udstyr
  • Erfaring med undervisning, vejledning og uddannelse
  • Erfaring inden for forvaltning og administration
  • Evne til at planlægge, prioritere og iværksætte arbejde
  • Professionel og personlig fleksibilitet og tilpasningsevne
  • Erfaring fra lignende arbejde inden for anden humanitær organisation

Ansøg om at blive udsendt for Læger uden Grænser

Ansøgningen og alle dokumenter skal udfyldes på engelsk!
Hvis du vil gemme din ansøgning undervejs, skal du oprette en profil, inden du begynder på ansøgningen

Har du spørgsmål før eller efter at du har sendt din ansøgning,
så ring til vores rekruttør Merete Engell på telefon 41 77 74 05
eller skriv på me@copenhagen.msf.org

Vi gemmer din ansøgning og cv i op til 12 måneder.
Læs mere om Læger uden Grænsers privatlivspolitik her.