Billede

Læger uden Grænser er en uafhængig, velgørende organisation, som hvert år hjælper millioner af mennesker. For at gøre det muligt, er vi afhængige af bidrag fra donorer som dig. Det er velgørenhed som redder liv.

Din velgørenhed gør en forskel

Kun med støtte og bidrag kan vi blive ved med at arbejde uafhængigt af politiske interesser. Der findes en række forskellige velgørenhedsorganisationer. Hos Læger uden Grænser arbejder vi specifikt med medicinsk nødhjælp til ofre for konflikter og katastrofer i hele verden vi yder velgørenhed som redder liv og 82% af de bidrag vi modtager går direkte til nødhjælp og dermed velgørenhed.

Hjælpen når frem

Hjælpen når frem

Vi behandler alle uanset etnisk baggrund, køn, religion eller politisk overbevisning.

8

5.955

71

Akut medicinsk hjælp

Når konflikten bryder ud eller katastrofen rammer, går vi hurtigt ind i de berørte områder med vores erfarne personale. Vi foretager operationer, behandler sygdomsramte og ofte er vi blandt de første, der er på plads. For det er lige dér – i katastrofens eller konfliktens epicenter – at der er et akut behov for medicinsk nødhjælp. Dét er velgørenhed, der redder liv – og det er dér, vi gør en forskel. Husk også at din velgørenhed i form af bidrag er fritaget for skat og vi sørger automatisk for at indberette til SKAT hvis du vælger at give en donation til vores arbejde.

Hjælp os med at hjælpe 365 dage om året. Bliv en del af Læger uden Grænser i dag

Vi har reddet liv siden 1971

Vi har hjulpet mennesker i krise siden 1971 – og det er vi ikke færdige med. Vores fokus og formål er det samme i dag, som da vi startede: Vi er der, når tsunamien rammer, når jordskælv sender rystelser gennem lokalsamfund, når sultkatastrofer rammer børn og ældre, og når konflikter sender familier på flugt. Det er her, din velgørenhed omsættes til handling.

Kirurg, Kathrine Holte

Din velgørenhed gør, at vi kan yde nødhjælp til de befolkningsgrupper, som er mest udsatte i forbindelse med naturkatastrofer, krige, konflikter, epidemier, sygdomme, hungersnød og fattigdom

 

 

 

 

 

Kirurg, Kathrine Holte, Hele verden

Din velgørenhed gør en forskel

Velgørenhed gør en forskel

Kendskab og støtte til Læger uden Grænser er forudsætninger for, at vi kan fortsætte med at yde livreddende nødhjælp i verdens brændpunkter. Derfor bliver vi ved med at udfordre grænserne for det mulige, så vi kan hjælpe der, hvor mennesker er i nød. Velgørenhed kan være mange ting, men hos os handler det om at redde liv.

Velgørenhed redder liv støt Læger uden Grænser nu. 

Tilmeld dig nu, og vær med os nu og næste gang katastrofen rammer.  

Støt hver måned
Støt én gang